Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

1Hymn Królestwa (I) Królestwo zstąpiło na świat
2Hymn Królestwa (III) Wszyscy ludzie, wołajcie z radością
3Bóg wraca jako zwycięzca
4Bóg zstępuje z sądem
5Bóg pojawił się na Wschodzie świata z chwałą
6Wszechświat odnowiony na Bożą chwałę
7Boże Królestwo pojawiło się na ziemi
8Wszystko w rękach Boga
9Ruch dzieła Boga we wszechświecie
10Boże królestwo pojawiło się na ziemi
11Bóg wprowadził lud w nowy wiek
12Bóg jest wcielony, by pokonać szatana i zbawić ludzkość
13Wszystkie tajemnice zostały odsłonięte
14Dwa tysiące lat tęsknoty
15Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery
16Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego
17Jedynie działając w ciele Bóg może zjednać sobie ludzkość
18Znaczenie Bożego zarządzania ludźmi
19Tylko wcielony Bóg może całkowicie ocalić człowieka
20Boża władza i moc objawiona w ciele
21Dzieło Boga czyni postępy wciąż
22Dzieło i ekspresja Chrystusa określają Jego istotę
23Bóg wcielony dni ostatecznych działa przede wszystkm poprzez słowa
24W dniach ostatecznych Bóg osiągnie wszystko głównie poprzez słowo
25W Wieku Królestwa Bóg doskonali człowieka przez słowa
26Wiele w dziele Boga jest osiągane przez słowo
27Czy Dzieło Boga znasz?
28Usposobienie Boga jest wielkie i wzniosłe
29Boża istota jest pełna godności
30Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata
31Całe stworzenie musi poddać się pod Boże panowanie
32Powinieneś dążyć do posiadania prawdziwej miłości do Boga
33Boża władza jest wyjątkowa
34Bóg dał ludziom całą swą miłość
35Zasady szukania prawdziwej drogi
36Wszechmocna lecz praktyczna jest istota Boga
37Tylko ci, co zaakceptują prawdę usłyszą głos Boga
38Szatan nie może niczego zmienić pod Bożą władzą
39Odrzucenie Chrystusa Dni Ostatecznych jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu
40Cały Boży lud dał ujście swym uczuciom
41Nikt nie powstrzyma Bożego dzieła
42Smutek skażonej ludzkości
43Jak Bóg panuje nad wszystkim
44Nikt nie rozumie szczerego pragnienia Boga, by ocalić człowieka
45Bóg w ciele działa po cichu, by zbawić ludzkość
46Bóg chce zbawić człowieka w największym możliwym stopniu
47Niech człowiek wielbi Boga, by mieć dobry los
48Pokolenie dni ostatnich jest błogosławione
49Bóg ma nadzieję, że człowiek nadal będzie żył
50Znaczenie wiary w Boga
51Doskonała Boża troska nad wszystkim
52Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną
53Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej
54Ci, którzy kochają słowo Boże, są błogosławieni
55Bóg tworzy lepsze jutro dla ludzi
56Jak nawiązywać zdrowe relacje z Bogiem
57Prawdziwa modlitwa
58Bóg całkowicie pokłada swą nadzieję w człowieku
59Efekt prawdziwej modlitwy
60Oczyszczenie człowieka przez Boga ma największy sens
61Musisz wierzyć w Boga przede wszystkim
62Bóg boleje nad przyszłością człowieka
63Ścieżka do poznania władzy Boga
64Bóg ma nadzieję, że człowiek Go pozna i zrozumie
65Bóg pragnie szczerego serca człowieka
66Tylko gdy Bóg staje się ciałem, człowiek może być Jego powiernikiem
67Zmiany usposobienia nie da się oddzielić od prawdziwego życia
68Czy znasz źródło życia wiecznego?
69Jak poznać ukazanie się i dzieło Chrystusa w dniach ostatecznych
70Boże słowa są zawsze niezmienną prawdą
71Niech Bóg zapanuje nad całym naszym życiem
72Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę
73Bóg ceni tego, który słucha Jego słowa i jest Mu posłuszny
74Czy jesteś świadomy swojej misji
75Wiedz, że karcenie i osąd Boży to miłość
76Znaczenie modlitwy
77Oddaj umysł i ciało, by wypełnić Boże zlecenie
78Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę
79Naśladujcie Pana Jezusa
80Obowiązkiem człowieka jest nieść świadectwo Boże
81Czy poczuliście Boże nadzieje co do siebie
82Intymność z Bogiem czyni godnym by Mu służyć
83Stworzenie powinno być na łasce Boga
84Wielki czerwony smok upada, w miarę jak rośnie Boży lud
85Zwyciężą jedynie ci, którzy trwają pewnie w cierpieniu
86Pieśń zwycięzców
87Rezultat uzyskany dzięki poznaniu Boga
88Boża wola jest jawną dla wszystkich
89Nikt nie rozumie dzieł Boga
90Błogosławieni ci, którzy kochają Boga
91Bóg ma nadzieję pozyskać prawdziwą ludzką miłość i wiarę
92Ci, których zbawi Bóg, są pierwsi w Jego sercu
93Bóg wcielony jest najgodniejszy miłości
94Jak pójść ścieżką Piotra
95Pokora Boga jest tak miła
96Jak ważna dla człowieka jest miłość Boga
97Boża miłość i istota zawsze były bezinteresowne
98Bóg czyni wiarę doskonałą
99Bóg ma nadzieję na prawdziwą ludzką wiarę
100Symbol Bożego usposobienia
101Praktykowanie porzucania ciała
102Praktykowanie prawdy okupione jest prawdziwą ceną
103Jak człowiek powinien kroczyć Bożą drogą
104Symboliczny sens gniewu Boga
105Próby wymagają wiary
106Bogu podobają się ci, którzy dążą do prawdy
107Nikt nie jest w stanie zgłębić autorytetu i mocy Boga
108Zmiany w usposobieniu są nieodłączne od dzieła Ducha Świętego
109Powinieneś opuścić wszystko dla prawdy
110Ostateczny rezultat, jaki Boże dzieło ma na celu osiągnąć
111Nigdy nie poznasz Boga za pomocą pojęć i wyobrażeń
112Boże stworzenie powinno być posłuszne Jego autorytetowi
113Prawdziwe życie człowieka
114Podobieństwo prawdziwej osoby
115Składając Bogu najcenniejszą ofiarę
116Pierwsi ludzie byli żyjącymi stworzeniami z duchem
117Oznaki Bożego zwycięstwa
118Cała ziemia będzie się radować i sławić Boga
119Największe błogosławieństwo, jakim Bóg obdarza człowieka
120Bóg przywróci znaczenie stworzenia człowieka
121Różne miejsca spoczynku dla Boga i człowieka
122Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód
123Tożsamość i pozycja Samego Boga
124Ucieleśnienie Boga jest bardzo ważne dla ludzkości
125Istotą Chrystusa jest Bóg
126Efekty, jakie może osiągnąć sąd Boży
127Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia
128Bóg jest pełen miłosierdzia i wielkiego gniewu
129Znaczenie imienia Boga
130Bóg przybywa do nas bez rozgłosu
131Prawda o następstwach zepsucia człowieka przez szatana
132Skoro Bóg wybawia człowieka, wybawi go w pełni
133Jak być doskonalonym
134Boża istota prawdziwie istnieje
135Bóg pragnie, by więcej ludzi dostąpiło Jego zbawienia
136Jak wejść w prawdziwą modlitwę
137Ludzie nie biorą sobie słów Boga do serca
138Błogosławieni, którzy przyjmują nowe dzieło
139Jak szukać śladów Boga
140Słowa Boga są drogą, którą powinien iść człowiek
141Konsekwencje unikania sądu
142Konieczna droga do bojaźni Bożej i unikania zła
143To, co Boga obchodzi najbardziej to serce osoby
144Tylko Ci, którzy są posłuszni Wcielonemu Bogu, mogą być udoskonalani
145Ci, którzy nie praktykują słów Boga, zostaną wykluczeni
146Czysta miłość bez skazy
147Najgłębsze życie
148Nastawienie Hioba do Bożych błogosławieństw
149Musisz zaakceptować Bożą obserwację we wszystkim, co robisz
150Powodzenie lub niepowodzenie zależy od drogi, jaką człowiek podąża
151Tylko praktykując rzeczywistość możesz nieść świadectwo
152Ludzie zdobyci przez Boga posiedli rzeczywistość
153Wszyscy ludzie żyją w świetle Boga
154W dniach ostatecznych efekty Bożych dzieł są osiągnięte przez słowo
155Bóg ujawnił człowiekowi swoje pełne usposobienie
156Wszystko zostanie podporządkowane Bożemu panowaniu
157Boża litość nad ludzkością
158Bóg w milczeniu zaopatruje wszystkich
159Kiedy otworzysz swoje serce na Boga
160Bóg jest sprawiedliwy wobec wszystkich
161Bóg zawsze pracował, by prowadzić ludzi
162Bóg decyduje o końcu człowieka na podstawie tego, czy człowiek posiada prawdę
163Człowiek nie ma prawdziwej wiary w Chrystusa
164Ludzie żyjący w tak plugawym kraju
165Ścieżka wiary w Boga jest ścieżką kochania Go
166Bóg pragnie tylko jednego – aby człowiek słuchał i był Mu posłuszny
167Owoce uspokojenia serca przed Bogiem
168Gdy oddasz swe serce Bogu
169Zwycięzcy to ci, którzy niosą donośne świadectwo dla Boga
170Tylko przez bojaźń Bożą można uniknąć zła
171Bojaźń Boża zapewni ci Jego ochronę
172Tylko ci, którzy zostali oczyszczeni wejdą do spoczynku
173Praktyka prawdy zmienia zepsute usposobienie
174Nie ma prawdziwej posługi bez prawdziwej modlitwy
175Boża wola wobec ludzi nigdy się nie zmieni
176Ważkość Bożych słów
177Bóg wszechmogący zjawia się jako słońce sprawiedliwości
178Nikt nie rozumie woli Boga
179Czy chcesz być kimś, kto niesie świadectwo o Bogu
180Piotr najlepiej znał Boga
181Bóg doskonali tych, którzy mają w sobie dzieło Ducha Świętego
182Po co są wszystkie intencje człowieka
183Stracony czas już nigdy nie wróci
184Kluczem do wiary jest przyjęcie Bożych słów jako rzeczywistości życia
185Jak Bogu mogłoby nie być smutno
186Inny wiek, inne dzieło Boże
187Ludzie lepiej znają Boga poprzez dzieło słów
188Bóg wielce cierpi, by ocalić człowieka
189Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia
190Jedyne pragnienie Boga
191Kto zgodnie żyje z Bogiem
192Trzymaj się mocno tego, co człowiek musi robić
193Zasada dzieła Ducha Świętego
194Zyskałeś tak wiele z powodu wiary
195Prawda jest najwyższym z życiowych aforyzmów
196Bóg poszukuje twego serca i ducha
197Sens ukazania się Boga
198Bóg prowadzi ludzi właściwą drogą życia
199Aby mieć dzieło Ducha Świętego, otwórz w modlitwie twe serce przed Bogiem
200W Chrystusie wyraża się cała istota Ducha
201Postawa Boga wobec człowieka
202Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił
203Chwała Bogu, który powrócił zwycięsko
204Prawdziwe ucieleśnienie władzy Stwórcy
205Miłość Boga jest najrzeczywistsza
206Prawdziwe uczucia stwórcy do ludzi
207Staraj się miłować Boga niezależnie od tego, jak bardzo cierpisz
208Autorytet i znaczenie wcielenia Boga
209Boże próby i oczyszczenie mają służyć doskonaleniu człowieka
210Oczyszczanie to najlepsza droga Boga do udoskonalania człowieka
211Nieś większe brzemię, by łatwiej zostać udoskonalonym przez Boga
212Owoce wyciszenia serca przed Bogiem
213Bóg jest władcą sześciotysiącletniego planu zarządzania
214Pogańskie narody będą sławić imię Boga
215Praktykowanie cichości wobec Boga
216Bądź posłuszny dziełu Ducha, aby podążyć do końca
217Jak skarb ceń sobie błogosławieństwa dzisiejszego dnia
218Sąd Boży jest miłością
219Boże zarządzanie zawsze zmierza do przodu
220Im bardziej żyjecie prawdą, tym szybsze postępy
221Przesłanie od Boga
222Co daliście Bogu w zamian
223Sąd słowa Bożego ma na celu zbawić człowieka
224Istota dzieła podboju
225Źródło sprzeciwu i nieposłuszeństwa człowieka wobec Chrystusa
226Bóg pojawił się na wschodzie świata z chwałą
227Ogromne znaczenie wybrania tych ludzi przez Boga
228Bóg określił, iloma ścieżkami powinien podążać człowiek
229Bóg jest jedynym władcą losu człowieka
230On jest prawdą, drogą i życiem
231Wszystko żyje według reguł i praw ustanowionych przez Boga
232Znaczenie wcielenia
233Boża rada dla człowieka
234Wielkie są korzyści z wiary w praktycznego Boga
235Do czego powinni dążyć ci, którzy kochają prawdę
236Ci, co przebywają w ciemności, powinni powstać
237Tym, czego Bóg pragnie w próbach, jest szczere serca człowieka
238Kto może zrozumieć serce Boga?
239Głównym celem wcielenia Boga jest wyrażenie Jego słowa
240Rzeka wody życia
241Tylko znając Boga można mieć bojaźń Bożą i unikać zła
242Cel Bożego wcielenia w dniach ostatecznych
243Wszystko pod władzą Stwórcy jest absolutnie doskonale
244Kto poznał Boga w ciele
245Życie człowieka w całości jest pod władzą Boga
246Cały Boży lud dał ujście swym uczuciom
247Chwała Boża lśni od Wschodu
248Poświęć się cały dziełu Boga
249Boże Ciało i Duch Boży identyczną istotę mają
250Bóg jest wiekuistym wsparciem dla człowieka
251Naśladuj doświadczenie Piotra
252Tylko cisi przed Bogiem skupiają się na życiu
253Do czego dążyć muszą młodzi
254Bóg i ludzkość cieszą się ze zjednoczenia
255Tylko ci, którzy pragną dążyć do prawdy, ujrzą Boga
256Bóg stworzył niebo, ziemię i wszystko dla człowieka
257Nie zmieni się Boży zamysł zbawienia człowieka
258Miłość ludzi staje się czysta tylko przez cierpienie oczyszczenia
259Znaczenie dzieła Boga wśród potomków Moaba
260Przez swoje słowa Bóg sądzi i udoskonala człowieka w dniach ostatecznych
261Ostrzeżenie Boga dla człowieka
262Dzieło Ducha Świętego jest normalne i praktyczne
263Nikt nie jest w stanie zgłębić źródła słów Boga
264Bóg w ciele jest żywym źródłem życia
265Ostateczne wymaganie Boga wobec człowieka
266Bóg ma nadzieję, że człowiek może być szczery wobec Jego słów
267Jak trudne jest dzieło Boga
268Władza Boga istnieje wszędzie
269Świadkowie Boga muszą przejść zmianę usposobienia