Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

1Hymn Królestwa (I) Królestwo zstąpiło na świat
2Hymn Królestwa (III) Wszyscy ludzie, wołajcie z radością
3Bóg wraca jako zwycięzca
4Bóg zstępuje z sądem
5Bóg pojawił się na Wschodzie świata z chwałą
6Wszechświat odnowiony na Bożą chwałę
7Boże Królestwo pojawiło się na ziemi
8Wszystko w rękach Boga
9Ruch dzieła Boga we wszechświecie
10Boże królestwo pojawiło się na ziemi
11Bóg wprowadził lud w nowy wiek
12Bóg jest wcielony, by pokonać szatana i zbawić ludzkość
13Wszystkie tajemnice zostały odsłonięte
14Dwa tysiące lat tęsknoty
15Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery
16Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego
17Cel Bożego planu zarządzania
18Jedynie działając w ciele Bóg może zjednać sobie ludzkość
19Znaczenie Bożego zarządzania ludźmi
20Tylko wcielony Bóg może całkowicie ocalić człowieka
21Boża władza i moc objawiona w ciele
22Dzieło Boga czyni postępy wciąż
23Dzieło i ekspresja Chrystusa określają Jego istotę
24Bóg wcielony dni ostatecznych działa przede wszystkm poprzez słowa
25W dniach ostatecznych Bóg osiągnie wszystko głównie poprzez słowo
26W Wieku Królestwa Bóg doskonali człowieka przez słowa
27Wiele w dziele Boga jest osiągane przez słowo
28Czy Dzieło Boga znasz?
29Usposobienie Boga jest wielkie i wzniosłe
30Boża istota jest pełna godności
31Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata
32Całe stworzenie musi poddać się pod Boże panowanie
33Powinieneś dążyć do posiadania prawdziwej miłości do Boga
34Boża władza jest wyjątkowa
35Bóg dał ludziom całą swą miłość
36Zasady szukania prawdziwej drogi
37Wszechmocna lecz praktyczna jest istota Boga
38Tylko ci, co zaakceptują prawdę usłyszą głos Boga
39Szatan nie może niczego zmienić pod Bożą władzą
40Odrzucenie Chrystusa Dni Ostatecznych jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu
41Cały Boży lud dał ujście swym uczuciom
42Nikt nie powstrzyma Bożego dzieła
43Smutek skażonej ludzkości
44Jak Bóg panuje nad wszystkim
45Nikt nie rozumie szczerego pragnienia Boga, by ocalić człowieka
46Bóg w ciele działa po cichu, by zbawić ludzkość
47Bóg chce zbawić człowieka w największym możliwym stopniu
48Niech człowiek wielbi Boga, by mieć dobry los
49Pokolenie dni ostatnich jest błogosławione
50Bóg ma nadzieję, że człowiek nadal będzie żył
51Znaczenie wiary w Boga
52Doskonała Boża troska nad wszystkim
53Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną
54Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej
55Ci, którzy kochają słowo Boże, są błogosławieni
56Bóg tworzy lepsze jutro dla ludzi
57Jak nawiązywać zdrowe relacje z Bogiem
58Prawdziwa modlitwa
59Bóg całkowicie pokłada swą nadzieję w człowieku
60Efekt prawdziwej modlitwy
61Oczyszczenie człowieka przez Boga ma największy sens
62Musisz wierzyć w Boga przede wszystkim
63Bóg boleje nad przyszłością człowieka
64Ścieżka do poznania władzy Boga
65Bóg ma nadzieję, że człowiek Go pozna i zrozumie
66Bóg pragnie szczerego serca człowieka
67Tylko gdy Bóg staje się ciałem, człowiek może być Jego powiernikiem
68Zmiany usposobienia nie da się oddzielić od prawdziwego życia
69Czy znasz źródło życia wiecznego?
70Jak poznać ukazanie się i dzieło Chrystusa w dniach ostatecznych
71Boże słowa są zawsze niezmienną prawdą
72Niech Bóg zapanuje nad całym naszym życiem
73Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę
74Bóg ceni tego, który słucha Jego słowa i jest Mu posłuszny
75Czy jesteś świadomy swojej misji
76Wiedz, że karcenie i osąd Boży to miłość
77Znaczenie modlitwy
78Oddaj umysł i ciało, by wypełnić Boże zlecenie
79Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę
80Naśladujcie Pana Jezusa
81Obowiązkiem człowieka jest nieść świadectwo Boże
82Czy poczuliście Boże nadzieje co do siebie
83Intymność z Bogiem czyni godnym by Mu służyć
84Stworzenie powinno być na łasce Boga
85Wielki czerwony smok upada, w miarę jak rośnie Boży lud
86Zwyciężą jedynie ci, którzy trwają pewnie w cierpieniu
87Pieśń zwycięzców
88Rezultat uzyskany dzięki poznaniu Boga
89Boża wola jest jawną dla wszystkich
90Nikt nie rozumie dzieł Boga
91Błogosławieni ci, którzy kochają Boga
92Bóg ma nadzieję pozyskać prawdziwą ludzką miłość i wiarę
93Ci, których zbawi Bóg, są pierwsi w Jego sercu
94Bóg wcielony jest najgodniejszy miłości
95Jak pójść ścieżką Piotra
96Pokora Boga jest tak miła
97Jak ważna dla człowieka jest miłość Boga
98Boża miłość i istota zawsze były bezinteresowne
99Bóg czyni wiarę doskonałą
100Bóg ma nadzieję na prawdziwą ludzką wiarę
101Symbol Bożego usposobienia
102Praktykowanie porzucania ciała
103Praktykowanie prawdy okupione jest prawdziwą ceną
104Jak człowiek powinien kroczyć Bożą drogą
105Symboliczny sens gniewu Boga
106Próby wymagają wiary
107Bogu podobają się ci, którzy dążą do prawdy
108Nikt nie jest w stanie zgłębić autorytetu i mocy Boga
109Zmiany w usposobieniu są nieodłączne od dzieła Ducha Świętego
110Powinieneś opuścić wszystko dla prawdy
111Ostateczny rezultat, jaki Boże dzieło ma na celu osiągnąć
112Nigdy nie poznasz Boga za pomocą pojęć i wyobrażeń
113Boże stworzenie powinno być posłuszne Jego autorytetowi
114Prawdziwe życie człowieka
115Podobieństwo prawdziwej osoby
116Składając Bogu najcenniejszą ofiarę
117Pierwsi ludzie byli żyjącymi stworzeniami z duchem
118Oznaki Bożego zwycięstwa
119Cała ziemia będzie się radować i sławić Boga
120Największe błogosławieństwo, jakim Bóg obdarza człowieka
121Bóg przywróci znaczenie stworzenia człowieka
122Różne miejsca spoczynku dla Boga i człowieka
123Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód
124Tożsamość i pozycja Samego Boga
125Ucieleśnienie Boga jest bardzo ważne dla ludzkości
126Istotą Chrystusa jest Bóg
127Efekty, jakie może osiągnąć sąd Boży
128Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia
129Bóg jest pełen miłosierdzia i wielkiego gniewu
130Znaczenie imienia Boga
131Bóg przybywa do nas bez rozgłosu
132Prawda o następstwach zepsucia człowieka przez szatana
133Skoro Bóg wybawia człowieka, wybawi go w pełni
134Jak być doskonalonym
135Boża istota prawdziwie istnieje
136Bóg pragnie, by więcej ludzi dostąpiło Jego zbawienia
137Jak wejść w prawdziwą modlitwę
138Ludzie nie biorą sobie słów Boga do serca
139Błogosławieni, którzy przyjmują nowe dzieło
140Jak szukać śladów Boga
141Słowa Boga są drogą, którą powinien iść człowiek
142Konsekwencje unikania sądu
143Konieczna droga do bojaźni Bożej i unikania zła
144To, co Boga obchodzi najbardziej to serce osoby
145Tylko Ci, którzy są posłuszni Wcielonemu Bogu, mogą być udoskonalani
146Ci, którzy nie praktykują słów Boga, zostaną wykluczeni
147Czysta miłość bez skazy
148Najgłębsze życie
149Nastawienie Hioba do Bożych błogosławieństw
150Musisz zaakceptować Bożą obserwację we wszystkim, co robisz
151Powodzenie lub niepowodzenie zależy od drogi, jaką człowiek podąża
152Tylko praktykując rzeczywistość możesz nieść świadectwo
153Ludzie zdobyci przez Boga posiedli rzeczywistość
154Wszyscy ludzie żyją w świetle Boga
155W dniach ostatecznych efekty Bożych dzieł są osiągnięte przez słowo
156Bóg ujawnił człowiekowi swoje pełne usposobienie
157Wszystko zostanie podporządkowane Bożemu panowaniu
158Boża litość nad ludzkością
159Bóg w milczeniu zaopatruje wszystkich
160Kiedy otworzysz swoje serce na Boga
161Bóg jest sprawiedliwy wobec wszystkich
162Bóg zawsze pracował, by prowadzić ludzi
163Bóg decyduje o końcu człowieka na podstawie tego, czy człowiek posiada prawdę
164Człowiek nie ma prawdziwej wiary w Chrystusa
165Ludzie żyjący w tak plugawym kraju
166Ścieżka wiary w Boga jest ścieżką kochania Go
167Bóg pragnie tylko jednego – aby człowiek słuchał i był Mu posłuszny
168Owoce uspokojenia serca przed Bogiem
169Gdy oddasz swe serce Bogu
170Zwycięzcy to ci, którzy niosą donośne świadectwo dla Boga
171Tylko przez bojaźń Bożą można uniknąć zła
172Bojaźń Boża zapewni ci Jego ochronę
173Tylko ci, którzy zostali oczyszczeni wejdą do spoczynku
174Praktyka prawdy zmienia zepsute usposobienie
175Nie ma prawdziwej posługi bez prawdziwej modlitwy
176Boża wola wobec ludzi nigdy się nie zmieni
177Ważkość Bożych słów
178Bóg wszechmogący zjawia się jako słońce sprawiedliwości
179Nikt nie rozumie woli Boga
180Czy chcesz być kimś, kto niesie świadectwo o Bogu
181Piotr najlepiej znał Boga
182Bóg doskonali tych, którzy mają w sobie dzieło Ducha Świętego
183Po co są wszystkie intencje człowieka
184Stracony czas już nigdy nie wróci
185Kluczem do wiary jest przyjęcie Bożych słów jako rzeczywistości życia
186Jak Bogu mogłoby nie być smutno
187Inny wiek, inne dzieło Boże
188Ludzie lepiej znają Boga poprzez dzieło słów
189Bóg wielce cierpi, by ocalić człowieka
190Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia
191Jedyne pragnienie Boga
192Kto zgodnie żyje z Bogiem
193Trzymaj się mocno tego, co człowiek musi robić
194Zasada dzieła Ducha Świętego
195Wielkie są korzyści z wiary w praktycznego Boga
196Prawda jest najwyższym z życiowych aforyzmów
197Bóg poszukuje twego serca i ducha
198Sens ukazania się Boga
199Bóg prowadzi ludzi właściwą drogą życia
200Aby mieć dzieło Ducha Świętego, otwórz w modlitwie twe serce przed Bogiem
201W Chrystusie wyraża się cała istota Ducha
202Postawa Boga wobec człowieka
203Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił
204Chwała Bogu, który powrócił zwycięsko
205Prawdziwe ucieleśnienie władzy Stwórcy
206Miłość Boga jest najrzeczywistsza
207Prawdziwe uczucia stwórcy do ludzi
208Staraj się miłować Boga niezależnie od tego, jak bardzo cierpisz
209Autorytet i znaczenie wcielenia Boga
210Boże próby i oczyszczenie mają służyć doskonaleniu człowieka
211Oczyszczanie to najlepsza droga Boga do udoskonalania człowieka
212Nieś większe brzemię, by łatwiej zostać udoskonalonym przez Boga
213Owoce wyciszenia serca przed Bogiem
214Bóg jest władcą sześciotysiącletniego planu zarządzania
215Pogańskie narody będą sławić imię Boga
216Praktykowanie cichości wobec Boga
217Bądź posłuszny dziełu Ducha, aby podążyć do końca
218Jak skarb ceń sobie błogosławieństwa dzisiejszego dnia
219Sąd Boży jest miłością