Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

1Hymn Królestwa (III) Wszyscy ludzie, wołajcie z radością
2Bóg wraca jako zwycięzca
3Bóg zstępuje z sądem
4Bóg pojawił się na Wschodzie świata z chwałą
5Wszechświat odnowiony na Bożą chwałę
6Wszystko w rękach Boga
7Ruch dzieła Boga we wszechświecie
8Boże królestwo pojawiło się na ziemi
9Bóg wprowadził lud w nowy wiek
10Bóg jest wcielony, by pokonać szatana i zbawić ludzkość
11Wszystkie tajemnice zostały odsłonięte
12Dwa tysiące lat tęsknoty
13Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery
14Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego
15Cel Bożego planu zarządzania
16Jedynie działając w ciele Bóg może zjednać sobie ludzkość
17Znaczenie Bożego zarządzania ludźmi
18Tylko wcielony Bóg może całkowicie ocalić człowieka
19Boża władza i moc objawiona w ciele
20Dzieło Boga czyni postępy wciąż
21Dzieło i ekspresja Chrystusa określają Jego istotę
22Bóg wcielony dni ostatecznych działa przede wszystkm poprzez słowa
23W dniach ostatecznych Bóg osiągnie wszystko głównie poprzez słowo
24W Wieku Królestwa Bóg doskonali człowieka przez słowa
25Wiele w dziele Boga jest osiągane przez słowo
26Czy Dzieło Boga znasz?
27Usposobienie Boga jest wielkie i wzniosłe
28Boża istota jest pełna godności
29Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata
30Całe stworzenie musi poddać się pod Boże panowanie
31Boża władza jest wyjątkowa
32Bóg dał ludziom całą swą miłość
33Zasady szukania prawdziwej drogi
34Wszechmocna lecz praktyczna jest istota Boga
35Tylko ci, co zaakceptują prawdę usłyszą głos Boga
36Szatan nie może niczego zmienić pod Bożą władzą
37Odrzucenie Chrystusa Dni Ostatecznych jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu
38Nikt nie powstrzyma Bożego dzieła
39Smutek skażonej ludzkości
40Jak Bóg panuje nad wszystkim
41Nikt nie rozumie szczerego pragnienia Boga, by ocalić człowieka
42Bóg w ciele działa po cichu, by zbawić ludzkość
43Bóg chce zbawić człowieka w największym możliwym stopniu
44Niech człowiek wielbi Boga, by mieć dobry los
45Pokolenie dni ostatnich jest błogosławione
46Bóg ma nadzieję, że człowiek nadal będzie żył
47Znaczenie wiary w Boga
48Doskonała Boża troska nad wszystkim
49Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną
50Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej
51Ci, którzy kochają słowo Boże, są błogosławieni
52Bóg tworzy lepsze jutro dla ludzi
53Jak nawiązywać zdrowe relacje z Bogiem
54Prawdziwa modlitwa
55Bóg całkowicie pokłada swą nadzieję w człowieku
56Efekt prawdziwej modlitwy
57Oczyszczenie człowieka przez Boga ma największy sens
58Musisz wierzyć w Boga przede wszystkim
59Bóg boleje nad przyszłością człowieka
60Ścieżka do poznania władzy Boga
61Bóg ma nadzieję, że człowiek Go pozna i zrozumie
62Bóg pragnie szczerego serca człowieka
63Tylko gdy Bóg staje się ciałem, człowiek może być Jego powiernikiem
64Czy znasz źródło życia wiecznego?
65Jak poznać ukazanie się i dzieło Chrystusa w dniach ostatecznych
66Boże słowa są zawsze niezmienną prawdą
67Niech Bóg zapanuje nad całym naszym życiem
68Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę
69Bóg ceni tego, który słucha Jego słowa i jest Mu posłuszny
70Czy jesteś świadomy swojej misji
71Znaczenie modlitwy
72Oddaj umysł i ciało, by wypełnić Boże zlecenie
73Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę
74Naśladujcie Pana Jezusa
75Obowiązkiem człowieka jest nieść świadectwo Boże
76Czy poczuliście Boże nadzieje co do siebie
77Intymność z Bogiem czyni godnym by Mu służyć
78Stworzenie powinno być na łasce Boga
79Wielki czerwony smok upada, w miarę jak rośnie Boży lud
80Zwyciężą jedynie ci, którzy trwają pewnie w cierpieniu
81Pieśń zwycięzców
82Rezultat uzyskany dzięki poznaniu Boga
83Boża wola jest jawną dla wszystkich
84Nikt nie rozumie dzieł Boga
85Błogosławieni ci, którzy kochają Boga
86Ci, których zbawi Bóg, są pierwsi w Jego sercu
87Bóg wcielony jest najgodniejszy miłości
88Jak pójść ścieżką Piotra
89Pokora Boga jest tak miła
90Jak ważna dla człowieka jest miłość Boga
91Boża miłość i istota zawsze były bezinteresowne
92Bóg czyni wiarę doskonałą
93Bóg ma nadzieję na prawdziwą ludzką wiarę
94Symbol Bożego usposobienia
95Praktykowanie prawdy okupione jest prawdziwą ceną
96Jak człowiek powinien kroczyć Bożą drogą
97Symboliczny sens gniewu Boga
98Próby wymagają wiary
99Bogu podobają się ci, którzy dążą do prawdy
100Nikt nie jest w stanie zgłębić autorytetu i mocy Boga
101Zmiany w usposobieniu są nieodłączne od dzieła Ducha Świętego
102Powinieneś opuścić wszystko dla prawdy
103Ostateczny rezultat, jaki Boże dzieło ma na celu osiągnąć
104Nigdy nie poznasz Boga za pomocą pojęć i wyobrażeń
105Boże stworzenie powinno być posłuszne Jego autorytetowi
106Prawdziwe życie człowieka
107Podobieństwo prawdziwej osoby
108Składając Bogu najcenniejszą ofiarę
109Pierwsi ludzie byli żyjącymi stworzeniami z duchem
110Oznaki Bożego zwycięstwa
111Cały Boży lud dał ujście swym uczuciom
112Cała ziemia będzie się radować i sławić Boga
113Największe błogosławieństwo, jakim Bóg obdarza człowieka
114Bóg przywróci znaczenie stworzenia człowieka
115Różne miejsca spoczynku dla Boga i człowieka
116Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód
117Tożsamość i pozycja Samego Boga
118Ucieleśnienie Boga jest bardzo ważne dla ludzkości
119Istotą Chrystusa jest Bóg
120Efekty, jakie może osiągnąć sąd Boży
121Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia
122Bóg jest pełen miłosierdzia i wielkiego gniewu
123Znaczenie imienia Boga
124Bóg przybywa do nas bez rozgłosu
125Prawda o następstwach zepsucia człowieka przez szatana
126Skoro Bóg wybawia człowieka, wybawi go w pełni
127Boża istota prawdziwie istnieje
128Bóg pragnie, by więcej ludzi dostąpiło Jego zbawienia
129Ludzie nie biorą sobie słów Boga do serca
130Błogosławieni, którzy przyjmują nowe dzieło
131Jak szukać śladów Boga
132Słowa Boga są drogą, którą powinien iść człowiek
133Konsekwencje unikania sądu
134Konieczna droga do bojaźni Bożej i unikania zła
135To, co Boga obchodzi najbardziej to serce osoby
136Tylko Ci, którzy są posłuszni Wcielonemu Bogu, mogą być udoskonalani
137Boże próby i oczyszczenie mają służyć doskonaleniu człowieka
138Czysta miłość bez skazy
139Nastawienie Hioba do Bożych błogosławieństw
140Musisz zaakceptować Bożą obserwację we wszystkim, co robisz
141Powodzenie lub niepowodzenie zależy od drogi, jaką człowiek podąża
142Tylko praktykując rzeczywistość możesz nieść świadectwo
143Ludzie zdobyci przez Boga posiedli rzeczywistość
144Wszyscy ludzie żyją w świetle Boga
145W dniach ostatecznych efekty Bożych dzieł są osiągnięte przez słowo
146Bóg ujawnił człowiekowi swoje pełne usposobienie
147Wszystko zostanie podporządkowane Bożemu panowaniu
148Boża litość nad ludzkością
149Bóg w milczeniu zaopatruje wszystkich
150Kiedy otworzysz swoje serce na Boga
151Bóg jest sprawiedliwy wobec wszystkich
152Bóg zawsze pracował, by prowadzić ludzi
153Bóg decyduje o końcu człowieka na podstawie tego, czy człowiek posiada prawdę
154Człowiek nie ma prawdziwej wiary w Chrystusa
155Bóg pragnie tylko jednego – aby człowiek słuchał i był Mu posłuszny
156Owoce uspokojenia serca przed Bogiem
157Gdy oddasz swe serce Bogu
158Zwycięzcy to ci, którzy niosą donośne świadectwo dla Boga
159Bojaźń Boża zapewni ci Jego ochronę
160Tylko ci, którzy zostali oczyszczeni wejdą do spoczynku
161Praktyka prawdy zmienia zepsute usposobienie
162Nie ma prawdziwej posługi bez prawdziwej modlitwy
163Tylko przez bojaźń Bożą można uniknąć zła
164Najgłębsze życie
165Zmiany usposobienia nie da się oddzielić od prawdziwego życia
166Ścieżka wiary w Boga jest ścieżką kochania Go
167Wiedz, że karcenie i osąd Boży to miłość
168Jak dekadencka ludzkość może żyć w świetle?