Zgłębiając prawdziwą drogę, słuchaj jedynie głosu Boga — nie wolno słuchać pogłosek i kłamstw szatana

Ewangelia wg. św. Jana 10:27, Pan Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu”. Badamy prawdziwą drogę i witamy przyjście Pana, najważniejszą rzeczą jest słuchanie głosu Boga. Czy potrafisz rozpoznawać głos Boga?

2020-08-03 06:03:33

Błędy do naprawienia przed powitaniem powracającego Pana

Czy wiesz, jakie błędy popełniane są najczęściej przy powitaniu Pana? Ten temat odpowie i przyniesie Ci właściwą drogę do powitania pwrotu Pana.

2020-08-03 05:58:59

Jak zostać pochwyconym przed nadejściem ucisku

Jak możemy być pochwyceni? Od tego zależy, czy jesteśmy zbawienia oraz wstąpienia do królestwa niebieskiego. Przeczytaj ten temat, a znajdziesz ścieżkę pochwycenia.

2020-08-03 05:46:46

Zwycięzcy

W jaki sposób Bóg tworzy zwycięzców przepowiadanych w Księdze Objawienia? Jakie obietnice Bóg składa zwycięzcom i jakich udziela im błogosławieństw? Niniejsza strona ujawni ci te tajemnice i pomoże ci poznać Boże dzieło …

2019-10-31 07:10:04

Sąd rozpoczyna się od domu Bożego

Boże dzieło osądzania służy oczyszczeniu człowieka, zbawieniu go i utworzeniu grupy zwycięzców, zanim nadejdzie katastrofa. Ostatecznie, cały wiek dobiegnie końca, a na ziemi urzeczywistni się królestwo Chrystusa.

2019-10-26 07:04:38

Czym dokładnie jest wiara w Boga

Jak możemy uzyskać życie wieczne poprzez wiarę w Boga? Biblia mówi: Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Pan Jezus jest Synem Człowieczym. A Biblia przepowiada, że Pan powróci w ciele, pojawi się jako Syn Człowieczy. Czy…

2019-10-12 05:10:39

Zbawienie a uzyskanie pełnego zbawienia

Co oznacza dostąpienie zbawienia? Co oznacza dostąpienie pełnego zbawienia? Choć ludziom wybaczono grzechy, nadal często grzeszą i nie zostali obmyci. Czy dostąpili pełnego zbawienia? Czy mogą wejść do królestwa niebiesk…

2019-08-29 15:23:56

Odkupienie Pańskie i sąd Boży w dniach ostatecznych

Biblia zawiera proroctwo, że Bóg dokona dzieła ostatecznego osądzania w dniach ostatecznych. Jaka jest zatem różnica między odkupieniem Bożym a sądem ostatecznym? Czy można wstąpić do królestwa niebieskiego, przyjmując j…

Proroctwa biblijne 2019-08-16 00:27:46

Pochwycenie zanim nadejdzie nieszczęście

Główną nadzieją wszystkich chrześcijan jest to, że zostaną pochwyceni do królestwa niebieskiego. Jacy ludzie zasługują na pochwycenie? Co należy zrobić, by zostać pochwyconym i zasiąść do uczty z Panem zanim nadejdzie ka…

2019-08-14 02:47:26

Trzy etapy dzieła

Ujawniamy tutaj prawdziwą historię Bożego dzieła zbawienia ludzkości w Wieku Prawa, Wieku Łaski i Wieku Królestwa, aby pomóc ci poznać dzieło Boga.

2019-07-14 16:19:27

Panny mądre witają Oblubieńca

Proroctwa biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Chrystusa, wypełniły się. Pan powrócił, by przemawiać i dokonywać swego dzieła. Tylko panny mądre, które potrafią rozpoznać prawdę w słowach Pana oraz głos Boga, będą …

2019-05-16 00:40:49

Zbawiciel powrócił

Biblijne proroctwa o drugim przyjściu Jezusa Chrystusa zostały wypełnione. Czy spotkałeś Pana? Czy pragniesz być wniebowzięty przed katastrofą?

Koniec świata przepowiednie, Proroctwa biblijne, Studium biblijne 2019-05-14 16:49:49

Witając pojawienie się Pana

Powitanie powrotu Pana Jezusa i bycie pochwyconym do królestwa niebieskiego jest pragnieniem podzielanym przez wszystkich chrześcijan. Zatem w jaki sposób pojawi się Pan Jezus i jakie dzieło wykona, kiedy powróci? W jaki…

2019-04-17 00:55:54

WCIELENIE (1)

Dlaczego Pan Jezus wcielił się, aby wykonywać dzieło w dniach ostatecznych? Jakie jest daleko idące znaczenie wcielenia Boga? Dlaczego jest to tak ważne dla ludzkości?

2019-03-18 16:19:49

WCIELENIE (2)

Czym jest istota Boga wcielonego? Czy Pan Jezus jest Synem Bożym, czy też sam jest Bogiem? Jak Chrystus dni ostatecznych zakończy stary wiek?

2019-03-18 15:49:49