Cele trzech etapów dzieła Bożego zarządzania ludzkością

Ważne słowa Boga: Cały Mój plan zarządzania, obejmujący sześć tysięcy lat plan zarządzania, składa się z trzech etapów, czy też z trzech wieków: Wieku Prawa na początku; Wieku Łaski (który jest zarazem Wiekiem Odkupieni…

2019-09-28 17:21:19

Cel i znaczenie każdego z trzech etapów Bożego dzieła

(1) Cel i znaczenie Bożego dzieła w Wieku Prawa Ważne słowa Boga: Dzieło, którego Jahwe dokonał na Izraelitów, ustanowiło wśród ludzkości ziemskie miejsce pochodzenia Boga, będące także świętym miejscem, w którym On by…

2019-09-28 16:56:57

Związek między każdym z trzech etapów Bożego dzieła

Ważne słowa Boga: Od dzieła Jahwe do dzieła Jezusa i od dzieła Jezusa do dzieła w obecnym jego stanie, te trzy etapy nakładają się na siebie w całej gamie Boskiego zarządzania i są dziełem jednego Ducha. Od stworzenia ś…

2019-09-29 20:12:49

Jak trzy etapy Bożego dzieła stopniowo pogłębiają się, aby ludzie byli zbawieni i udoskonaleni?

Ważne słowa Boga: Całe Boże zarządzanie podzielone jest na trzy etapy i na każdym z nich człowiekowi stawiane są odpowiednie wymagania. Ponadto w miarę upływu wieków i postępu, wymagania Boga w stosunku do całej ludzkoś…

2019-09-28 17:10:20

Cele trzech etapów dzieła Bożego zarządzania ludzkością

Ważne słowa Boga: Cały Mój plan zarządzania, obejmujący sześć tysięcy lat plan zarządzania, składa się z trzech etapów, czy też z trzech wieków: Wieku Prawa na początku; Wieku Łaski (który jest zarazem Wiekiem Odkupieni…

2019-09-28 17:21:19

Cel i znaczenie każdego z trzech etapów Bożego dzieła

(1) Cel i znaczenie Bożego dzieła w Wieku Prawa Ważne słowa Boga: Dzieło, którego Jahwe dokonał na Izraelitów, ustanowiło wśród ludzkości ziemskie miejsce pochodzenia Boga, będące także świętym miejscem, w którym On by…

2019-09-28 16:56:57

Związek między każdym z trzech etapów Bożego dzieła

Ważne słowa Boga: Od dzieła Jahwe do dzieła Jezusa i od dzieła Jezusa do dzieła w obecnym jego stanie, te trzy etapy nakładają się na siebie w całej gamie Boskiego zarządzania i są dziełem jednego Ducha. Od stworzenia ś…

2019-09-29 20:12:49

Jak trzy etapy Bożego dzieła stopniowo pogłębiają się, aby ludzie byli zbawieni i udoskonaleni?

Ważne słowa Boga: Całe Boże zarządzanie podzielone jest na trzy etapy i na każdym z nich człowiekowi stawiane są odpowiednie wymagania. Ponadto w miarę upływu wieków i postępu, wymagania Boga w stosunku do całej ludzkoś…

2019-09-28 17:10:20