Zrozumienie celu trzech etapów dzieła Bożego zarządzania ludzkością

Ważne słowa Boga: Cały Mój plan zarządzania, plan, który obejmuje sześć tysięcy lat, składa się z trzech etapów, zwanych też wiekami: Wieku Prawa na początku, Wieku Łaski (który jest też Wiekiem Odkupienia) oraz Wieku K…

2019-07-20 06:16:03

Znajomość celu i znaczenia każdego z trzech etapów Bożego dzieła

(1) Cel i znaczenie Bożego dzieła w Wieku Prawa Ważne słowa Boga: Dzieło, którego Jahwe dokonał na Izraelitów, ustanowiło wśród ludzkości ziemskie miejsce pochodzenia Boga, będące także świętym miejscem, w którym On by…

2019-04-24 05:13:08

Związek między każdym z trzech etapów Bożego dzieła

Ważne słowa Boga: Od dzieła Jahwe do dzieła Jezusa i od dzieła Jezusa do dzieła w obecnym jego stanie, te trzy etapy nakładają się na siebie w całej gamie Boskiego zarządzania i są dziełem jednego Ducha. Od stworzenia ś…

2019-04-24 05:13:29

Jak trzy etapy Bożego dzieła stopniowo pogłębiają się, aby ludzie byli zbawieni i udoskonaleni?

Ważne słowa Boga: Całe Boże zarządzanie podzielone jest na trzy etapy i na każdym z nich człowiekowi stawiane są odpowiednie wymagania. Ponadto w miarę upływu wieków i postępu, wymagania Boga w stosunku do całej ludzkoś…

2019-04-24 05:13:45

Zrozumienie celu trzech etapów dzieła Bożego zarządzania ludzkością

Ważne słowa Boga: Cały Mój plan zarządzania, plan, który obejmuje sześć tysięcy lat, składa się z trzech etapów, zwanych też wiekami: Wieku Prawa na początku, Wieku Łaski (który jest też Wiekiem Odkupienia) oraz Wieku K…

2019-07-20 06:16:03

Znajomość celu i znaczenia każdego z trzech etapów Bożego dzieła

(1) Cel i znaczenie Bożego dzieła w Wieku Prawa Ważne słowa Boga: Dzieło, którego Jahwe dokonał na Izraelitów, ustanowiło wśród ludzkości ziemskie miejsce pochodzenia Boga, będące także świętym miejscem, w którym On by…

2019-04-24 05:13:08

Związek między każdym z trzech etapów Bożego dzieła

Ważne słowa Boga: Od dzieła Jahwe do dzieła Jezusa i od dzieła Jezusa do dzieła w obecnym jego stanie, te trzy etapy nakładają się na siebie w całej gamie Boskiego zarządzania i są dziełem jednego Ducha. Od stworzenia ś…

2019-04-24 05:13:29

Jak trzy etapy Bożego dzieła stopniowo pogłębiają się, aby ludzie byli zbawieni i udoskonaleni?

Ważne słowa Boga: Całe Boże zarządzanie podzielone jest na trzy etapy i na każdym z nich człowiekowi stawiane są odpowiednie wymagania. Ponadto w miarę upływu wieków i postępu, wymagania Boga w stosunku do całej ludzkoś…

2019-04-24 05:13:45