Dlaczego w różnych wiekach Bóg nosi różne imiona? Jakie są znaczenia imion Boga?

Ważne słowa Boga: Powinieneś wiedzieć, że Bóg pierwotnie nie miał imienia. On przybrał tylko jedno czy drugie czy też wiele imion ponieważ musiał dokonać dzieła i musiał zarządzać ludzkością. Jakimkolwiek imieniem jest …

2019-07-14 06:10:19

Jaki jest związek pomiędzy każdym etapem Bożego dzieła a Jego imieniem?

(1) Znaczenie przyjęcia przez Boga imienia Jahwe w Wieku Prawa Wersety biblijne do wykorzystania: „I ponadto Bóg powiedział Mojżeszowi, Tak powiesz dzieciom Izraela, Jahwe, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i…

2019-04-24 05:16:58

Imię Boże może się zmienić, ale Jego istota nigdy się nie zmienia

Ważne słowa Boga: Są tacy, którzy mówią, że Bóg jest niezmienny. Jest to właściwe, ale ten fakt odnosi się do niezmienności Bożego usposobienia oraz Jego istoty. Zmiany w Jego imieniu i dziele nie dowodzą, że Jego istot…

2019-04-24 05:17:09

Jaka jest natura problemu człowieka, który nie zna znaczenia imienia Bożego i nie akceptuje Jego nowego imienia?

Ważne słowa Boga: W każdym okresie Bóg rozpoczyna nowe dzieło i w każdym okresie następuje nowy początek między ludźmi. Jeśli człowiek tylko przestrzega prawd, że „Jahwe jest Bogiem” i „Jezus jest Chrystusem”, które są …

2019-04-24 05:17:21

Dlaczego w różnych wiekach Bóg nosi różne imiona? Jakie są znaczenia imion Boga?

Ważne słowa Boga: Powinieneś wiedzieć, że Bóg pierwotnie nie miał imienia. On przybrał tylko jedno czy drugie czy też wiele imion ponieważ musiał dokonać dzieła i musiał zarządzać ludzkością. Jakimkolwiek imieniem jest …

2019-07-14 06:10:19

Jaki jest związek pomiędzy każdym etapem Bożego dzieła a Jego imieniem?

(1) Znaczenie przyjęcia przez Boga imienia Jahwe w Wieku Prawa Wersety biblijne do wykorzystania: „I ponadto Bóg powiedział Mojżeszowi, Tak powiesz dzieciom Izraela, Jahwe, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i…

2019-04-24 05:16:58

Imię Boże może się zmienić, ale Jego istota nigdy się nie zmienia

Ważne słowa Boga: Są tacy, którzy mówią, że Bóg jest niezmienny. Jest to właściwe, ale ten fakt odnosi się do niezmienności Bożego usposobienia oraz Jego istoty. Zmiany w Jego imieniu i dziele nie dowodzą, że Jego istot…

2019-04-24 05:17:09

Jaka jest natura problemu człowieka, który nie zna znaczenia imienia Bożego i nie akceptuje Jego nowego imienia?

Ważne słowa Boga: W każdym okresie Bóg rozpoczyna nowe dzieło i w każdym okresie następuje nowy początek między ludźmi. Jeśli człowiek tylko przestrzega prawd, że „Jahwe jest Bogiem” i „Jezus jest Chrystusem”, które są …

2019-04-24 05:17:21