Dlaczego w różnych wiekach Bóg nosi różne imiona? Jakie znaczenia kryją się za imionami Boga?

Ważne słowa Boga: Czy imię Jezusa – „Bóg z nami” – może reprezentować usposobienie Boga w Jego pełni? Czy może w pełni wyrazić Boga? Jeśli człowiek mówi, że Bóg może być tylko nazywany Jezusem i nie może mieć innego imi…

2019-09-28 19:23:56

Związek pomiędzy każdym etapem Bożego dzieła a Jego imieniem

(1) Znaczenie przyjęcia przez Boga imienia Jahwe w Wieku Prawa Wersety biblijne do wykorzystania: „I ponadto Bóg powiedział Mojżeszowi, Tak powiesz dzieciom Izraela, Jahwe, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i…

2019-09-28 19:28:44

Imię Boże może się zmienić, ale Jego istota nigdy się nie zmienia

Ważne słowa Boga: Są tacy, którzy mówią, że Bóg jest niezmienny. Jest to właściwe, ale ten fakt odnosi się do niezmienności Bożego usposobienia oraz Jego istoty. Zmiany w Jego imieniu i dziele nie dowodzą, że Jego istot…

2019-09-28 19:31:12

Jaka jest natura problemu człowieka, który nie zna znaczenia imienia Bożego lub nie akceptuje Jego nowego imienia?

Ważne słowa Boga: W każdym okresie Bóg rozpoczyna nowe dzieło i w każdym okresie następuje nowy początek między ludźmi. Jeśli człowiek tylko przestrzega prawd, że „Jahwe jest Bogiem” i „Jezus jest Chrystusem”, które są …

2019-09-28 19:33:30

Dlaczego w różnych wiekach Bóg nosi różne imiona? Jakie znaczenia kryją się za imionami Boga?

Ważne słowa Boga: Czy imię Jezusa – „Bóg z nami” – może reprezentować usposobienie Boga w Jego pełni? Czy może w pełni wyrazić Boga? Jeśli człowiek mówi, że Bóg może być tylko nazywany Jezusem i nie może mieć innego imi…

2019-09-28 19:23:56

Związek pomiędzy każdym etapem Bożego dzieła a Jego imieniem

(1) Znaczenie przyjęcia przez Boga imienia Jahwe w Wieku Prawa Wersety biblijne do wykorzystania: „I ponadto Bóg powiedział Mojżeszowi, Tak powiesz dzieciom Izraela, Jahwe, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i…

2019-09-28 19:28:44

Imię Boże może się zmienić, ale Jego istota nigdy się nie zmienia

Ważne słowa Boga: Są tacy, którzy mówią, że Bóg jest niezmienny. Jest to właściwe, ale ten fakt odnosi się do niezmienności Bożego usposobienia oraz Jego istoty. Zmiany w Jego imieniu i dziele nie dowodzą, że Jego istot…

2019-09-28 19:31:12

Jaka jest natura problemu człowieka, który nie zna znaczenia imienia Bożego lub nie akceptuje Jego nowego imienia?

Ważne słowa Boga: W każdym okresie Bóg rozpoczyna nowe dzieło i w każdym okresie następuje nowy początek między ludźmi. Jeśli człowiek tylko przestrzega prawd, że „Jahwe jest Bogiem” i „Jezus jest Chrystusem”, które są …

2019-09-28 19:33:30