Bóg odkupił ludzkość w Wieku Łaski, więc dlaczego nadal musi wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty”. (Kpł 11:45). „[…] Świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana”. (Hbr 12:14). „A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sąd…

2019-03-25 21:41:25

Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest sądem wielkiego białego tronu, jak przepowiedziano w Księdze Objawienia

Wersety biblijne do wykorzystania: „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego”. (1P 4:17). „I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie z…

2019-03-25 21:41:32

Jak Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych oczyszcza i ratuje ludzkość?

Wersety biblijne do wykorzystania: „A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma k…

2019-03-25 21:49:34

Znaczenie sądu Bożego w dniach ostatecznych można dostrzec w wynikach osiągniętych przez Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych

(1) Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest czynione, aby oczyszczać, zbawić i doskonalić człowieka, i aby utworzyć grupę zwycięzców Wersety biblijne do wykorzystania: „Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości,…

2019-03-25 21:41:47

Jaka jest konsekwencja i wynik odrzucenia przez świat religii Bożego dzieła sądu w dniach ostatecznych?

Ważne słowa Boga: W każdym okresie Bóg rozpoczyna nowe dzieło i w każdym okresie następuje nowy początek między ludźmi. Jeśli człowiek tylko przestrzega prawd, że „Jahwe jest Bogiem” i „Jezus jest Chrystusem”, które są …

2019-03-25 21:41:53

Bóg odkupił ludzkość w Wieku Łaski, więc dlaczego nadal musi wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty”. (Kpł 11:45). „[…] Świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana”. (Hbr 12:14). „A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sąd…

2019-03-25 21:41:25

Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest sądem wielkiego białego tronu, jak przepowiedziano w Księdze Objawienia

Wersety biblijne do wykorzystania: „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego”. (1P 4:17). „I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie z…

2019-03-25 21:41:32

Jak Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych oczyszcza i ratuje ludzkość?

Wersety biblijne do wykorzystania: „A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma k…

2019-03-25 21:49:34

Znaczenie sądu Bożego w dniach ostatecznych można dostrzec w wynikach osiągniętych przez Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych

(1) Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest czynione, aby oczyszczać, zbawić i doskonalić człowieka, i aby utworzyć grupę zwycięzców Wersety biblijne do wykorzystania: „Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości,…

2019-03-25 21:41:47

Jaka jest konsekwencja i wynik odrzucenia przez świat religii Bożego dzieła sądu w dniach ostatecznych?

Ważne słowa Boga: W każdym okresie Bóg rozpoczyna nowe dzieło i w każdym okresie następuje nowy początek między ludźmi. Jeśli człowiek tylko przestrzega prawd, że „Jahwe jest Bogiem” i „Jezus jest Chrystusem”, które są …

2019-03-25 21:41:53