Bóg odkupił ludzkość w Wieku Łaski, więc dlaczego nadal musi wykonać dzieło osądzania w dniach ostatecznych?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana” (Hbr 12:14). „A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po…

2019-09-28 17:41:49

Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest sądem wielkiego białego tronu, jak przepowiedziano w Księdze Objawienia

Wersety biblijne do wykorzystania: „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (1P 4:17). „I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie zn…

Proroctwa biblijne 2019-09-28 19:04:50

Jak Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych oczyszcza i ratuje ludzkość?

Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat.

2019-11-17 01:21:03

Znaczenie sądu Bożego w dniach ostatecznych można dostrzec w osiągniętych przez nie wynikach

(1) Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest czynione, aby oczyszczać, zbawić i doskonalić człowieka, i aby utworzyć grupę zwycięzców Wersety biblijne do wykorzystania: „Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości,…

2019-12-11 02:29:30

Konsekwencje i wynik odrzucenia przez świat religii Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych?

Ważne słowa Boga: Chrystus dni ostatecznych przynosi życie i przynosi trwałą i wieczną drogę prawdy. Prawda ta jest drogą, przez którą człowiek zyska życie i jedyną drogą, przez którą człowiek pozna Boga i zyska aprobat…

2020-01-03 00:41:14

Proroctwa biblijne dotyczące Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych

Wersety biblijne do wykorzystania: „Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi” (J 5:22). „I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym” (J 5:27). „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się …

2019-10-19 02:48:27

Jak Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych oczyszcza i ratuje ludzkość?

Klasyczne słowa Boga: „W czasach ostatecznych Chrystus używa różnych prawd, by uczyć człowieka, wystawiać na pokaz istotę człowieka, szczegółowo analizować jego słowa i uczynki. Te słowa składają się na różne prawdy, ta…

2019-10-19 03:40:39

Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest czynione, aby oczyszczać, zbawić i doskonalić człowieka, i aby utworzyć grupę zwycięzców.

Klasyczne słowa Boga: „Praca w dniach ostatecznych polega na rozdzielaniu wszystkiego według rodzaju, zwieńczeniu Bożego planu zarządzania, bo czas się przybliżył i dzień Boży nadszedł. Bóg sprowadza wszystkich, którzy …

2019-10-19 03:50:17

Bożym dziełem sądu w dniach ostatecznych jest rozdzielenie wszystkich według ich rodzaju, zakończenie całego wieku i wreszcie urzeczywistnienie królestwa Chrystusa na ziemi.

Klasyczne słowa Boga: „Dni ostateczne już nadeszły. Wszystkie stworzone rzeczy zostaną zebrane według swego rodzaju i podzielone na różne kategorie pod względem swej natury. To jest moment, w którym Bóg objawia cel ludz…

2019-10-19 04:02:00

Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy

Praca w dniach ostatecznych polega na rozdzielaniu wszystkiego według rodzaju, zwieńczeniu Bożego planu zarządzania, bo czas się przybliżył i dzień Boży nadszedł. Bóg sprowadza wszystkich, którzy weszli do Jego Królestwa…

2019-10-20 03:00:43

Jaka jest konsekwencja i wynik odrzucenia przez świat religii Bożego dzieła sądu w dniach ostatecznych?

Klasyczne słowa Boga: „Chrystus dni ostatecznych przynosi życie i przynosi trwałą i wieczną drogę prawdy. Prawda ta jest drogą, przez którą człowiek zyska życie i jedyną drogą, przez którą człowiek pozna Boga i zyska ap…

2019-10-20 04:10:16

Bóg odkupił ludzkość w Wieku Łaski, więc dlaczego nadal musi wykonać dzieło osądzania w dniach ostatecznych?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana” (Hbr 12:14). „A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po…

2019-09-28 17:41:49

Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest sądem wielkiego białego tronu, jak przepowiedziano w Księdze Objawienia

Wersety biblijne do wykorzystania: „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (1P 4:17). „I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie zn…

Proroctwa biblijne 2019-09-28 19:04:50

Jak Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych oczyszcza i ratuje ludzkość?

Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat.

2019-11-17 01:21:03

Znaczenie sądu Bożego w dniach ostatecznych można dostrzec w osiągniętych przez nie wynikach

(1) Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest czynione, aby oczyszczać, zbawić i doskonalić człowieka, i aby utworzyć grupę zwycięzców Wersety biblijne do wykorzystania: „Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości,…

2019-12-11 02:29:30

Konsekwencje i wynik odrzucenia przez świat religii Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych?

Ważne słowa Boga: Chrystus dni ostatecznych przynosi życie i przynosi trwałą i wieczną drogę prawdy. Prawda ta jest drogą, przez którą człowiek zyska życie i jedyną drogą, przez którą człowiek pozna Boga i zyska aprobat…

2020-01-03 00:41:14

Proroctwa biblijne dotyczące Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych

Wersety biblijne do wykorzystania: „Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi” (J 5:22). „I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym” (J 5:27). „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się …

2019-10-19 02:48:27

Jak Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych oczyszcza i ratuje ludzkość?

Klasyczne słowa Boga: „W czasach ostatecznych Chrystus używa różnych prawd, by uczyć człowieka, wystawiać na pokaz istotę człowieka, szczegółowo analizować jego słowa i uczynki. Te słowa składają się na różne prawdy, ta…

2019-10-19 03:40:39

Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest czynione, aby oczyszczać, zbawić i doskonalić człowieka, i aby utworzyć grupę zwycięzców.

Klasyczne słowa Boga: „Praca w dniach ostatecznych polega na rozdzielaniu wszystkiego według rodzaju, zwieńczeniu Bożego planu zarządzania, bo czas się przybliżył i dzień Boży nadszedł. Bóg sprowadza wszystkich, którzy …

2019-10-19 03:50:17

Bożym dziełem sądu w dniach ostatecznych jest rozdzielenie wszystkich według ich rodzaju, zakończenie całego wieku i wreszcie urzeczywistnienie królestwa Chrystusa na ziemi.

Klasyczne słowa Boga: „Dni ostateczne już nadeszły. Wszystkie stworzone rzeczy zostaną zebrane według swego rodzaju i podzielone na różne kategorie pod względem swej natury. To jest moment, w którym Bóg objawia cel ludz…

2019-10-19 04:02:00

Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy

Praca w dniach ostatecznych polega na rozdzielaniu wszystkiego według rodzaju, zwieńczeniu Bożego planu zarządzania, bo czas się przybliżył i dzień Boży nadszedł. Bóg sprowadza wszystkich, którzy weszli do Jego Królestwa…

2019-10-20 03:00:43

Jaka jest konsekwencja i wynik odrzucenia przez świat religii Bożego dzieła sądu w dniach ostatecznych?

Klasyczne słowa Boga: „Chrystus dni ostatecznych przynosi życie i przynosi trwałą i wieczną drogę prawdy. Prawda ta jest drogą, przez którą człowiek zyska życie i jedyną drogą, przez którą człowiek pozna Boga i zyska ap…

2019-10-20 04:10:16