Bóg odkupił ludzkość w Wieku Łaski, więc dlaczego nadal musi wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty” (Kpł 11:45). „(…) Świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana” (Hbr 12:14). „A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę…

2019-07-22 14:47:18

Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest sądem wielkiego białego tronu, jak przepowiedziano w Księdze Objawienia

Wersety biblijne do wykorzystania: „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego”. (1P 4:17). „I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie z…

2019-06-15 17:18:14

Jak Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych oczyszcza i ratuje ludzkość?

Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat.

2019-08-04 06:16:08

Znaczenie sądu Bożego w dniach ostatecznych można dostrzec w wynikach osiągniętych przez Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych

(1) Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest czynione, aby oczyszczać, zbawić i doskonalić człowieka, i aby utworzyć grupę zwycięzców Wersety biblijne do wykorzystania: „Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości,…

2019-08-04 06:35:20

Jaka jest konsekwencja i wynik odrzucenia przez świat religii Bożego dzieła sądu w dniach ostatecznych?

Ważne słowa Boga: W każdym okresie Bóg rozpoczyna nowe dzieło i w każdym okresie następuje nowy początek między ludźmi. Jeśli człowiek tylko przestrzega prawd, że „Jahwe jest Bogiem” i „Jezus jest Chrystusem”, które są …

2019-04-24 05:16:04

Bóg odkupił ludzkość w Wieku Łaski, więc dlaczego nadal musi wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty” (Kpł 11:45). „(…) Świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana” (Hbr 12:14). „A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę…

2019-07-22 14:47:18

Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest sądem wielkiego białego tronu, jak przepowiedziano w Księdze Objawienia

Wersety biblijne do wykorzystania: „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego”. (1P 4:17). „I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie z…

2019-06-15 17:18:14

Jak Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych oczyszcza i ratuje ludzkość?

Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat.

2019-08-04 06:16:08

Znaczenie sądu Bożego w dniach ostatecznych można dostrzec w wynikach osiągniętych przez Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych

(1) Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest czynione, aby oczyszczać, zbawić i doskonalić człowieka, i aby utworzyć grupę zwycięzców Wersety biblijne do wykorzystania: „Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości,…

2019-08-04 06:35:20

Jaka jest konsekwencja i wynik odrzucenia przez świat religii Bożego dzieła sądu w dniach ostatecznych?

Ważne słowa Boga: W każdym okresie Bóg rozpoczyna nowe dzieło i w każdym okresie następuje nowy początek między ludźmi. Jeśli człowiek tylko przestrzega prawd, że „Jahwe jest Bogiem” i „Jezus jest Chrystusem”, które są …

2019-04-24 05:16:04