Skąd pochodzą plotki i w jaki sposób są fabrykowane?

Wersety biblijne do wykorzystania: „A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie dzikie zwierzęta, które stworzył Bóg Jahwe. I powiedział do kobiety: Czy naprawdę Bóg powiedział: nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam …

2019-05-28 06:16:10

Dlaczego rząd KPCh tak szaleńczo zakazuje i brutalnie prześladuje Boga Wszechmogącego i Kościół Boga Wszechmogącego?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Pokolenie to jest złe” (Łk 11:29). „Cały świat tkwi w niegodziwości” (1 J 5:19). „A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej…

2019-05-28 06:33:47

Jaka mądrość i wszechmoc Boga ujawnia się w tym, że wykorzystuje on do swoich celów rząd KPCh i świat religijny? (1)

Ważne słowa Boga: Cały Mój plan zarządzania, plan, który obejmuje sześć tysięcy lat, składa się z trzech etapów, czy też z trzech wieków: Wieku Prawa na początku; Wieku Łaski (który jest zarazem Wiekiem Odkupienia); i W…

2019-05-28 06:56:13

Jak Bóg traktuje tych, którzy wierzą w plotki szatana i odwracają się od Niego?

Ważne słowa Boga: Ci, którzy nie należą do Mnie, są przeciw Mnie; ci którzy należą do Mnie, to ci którzy są ze Mną zgodni. Nie ma co do tego cienia wątpliwości; jest to zasada Mojego sądu nad szatanem. Zasada owa powinn…

2019-05-28 07:04:45