Słowo Boże na każdy dzień: Życie chrześcijanina

Readings-a-christian-life

Słowo Boże na każdy dzień: Życie chrześcijanina

(z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”)
Ostatnia aktualizacja:13 października 2020

Usłysz słowa Ducha Świętego do kościołów, poznaj Boga, który ukazuje się, oraz Jego dzieło w dniach ostatecznych i pójdź śladami Baranka.

Więcej
Ostatnia aktualizacja:13 października 2020