Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Welcome truth seekers who long for God's appearance to download our App

1 Download our application in app store

App Store

2 Download our application by scanning 2D barcode

Introduction to the APP