Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
I、Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych
Słowo ukazuje się w ciele Słowo ukazuje się w ciele

To był pierwszy raz od chwili stworzenia, Bóg zwrócił się do całego rodzaju ludzkiego. Wypowiedzi te były pierwszymi słowami wypowiedzianymi przez Boga do ludzi, w których ich obnażył, ukierunkował, osądził i przemówił im do serca – a tak zatem były to zarazem pierwsze wypowiedzi, w których Bóg pozwolił ludziom poznać swe kroki, miejsce, w którym spoczywa, Boże usposobienie, to, co Bóg posiada i kim jest, Boże myśli oraz Bożą troskę o rodzaj ludzki. Można powiedzieć, że od czasów stworzenia były to pierwsze wypowiedzi, które Bóg skierował do rodzaju ludzkiego z trzeciego nieba, a także że był to pierwszy raz, gdy Bóg użył swej wrodzonej tożsamości, żeby pojawić się i za pomocą słów wyrazić głos swego serca dla ludzkości.

Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych Wybór Wybór wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych

Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych wyraża słowa, aby sądzić i oczyszczać ludzi, i prowadzi ich do wejścia w nowy wiek – Wiek Królestwa. Wszyscy ci, którzy są posłuszni pod panowaniem Chrystusa będą mogli cieszyć się wyższą prawdą, uzyskać większe błogosławieństwa, prawdziwie żyć w świetle, a także zyskać prawdę, drogę i życie.

Zwój otwarty przez Baranka Zwój otwarty przez Baranka

Chrystus Dni Ostatecznych, Bóg Wszechmogący, wypowiedział słowa, dając świadectwo, że Zbawiciel już dawno temu wrócił na „białym obłoku” i wykonał dzieło sądu, zaczynając od domu Bożego, aby osądzić, oczyścić i zbawić ludzkość. Bóg Wszechmogący jest Barankiem proroczo zapowiedzianym w Księdze Objawienia, który otwiera zwój i siedem pieczęci.

Wybór klasycznych słów Boga Wszechmogącego o ewangelii królestwa Wybór klasycznych słów Boga Wszechmogącego o ewangelii królestwa

Ta książka zawiera wybór klasycznych słów Boga Wszechmogącego, dających świadectwo wszystkim tym, którzy od dawna wyczekują i modlą się o pojawienie się Boga, powrót Zbawiciela na białych obłokach. Daje ona świadectwo o pojawieniu się i dziele Boga Wszechmogącego w Wieku Królestwa. Prowadzi ludzi do zrozumienia, że Bóg Wszechmogący i Pan Jezus to ten sam Bóg — jest On Barankiem zapowiedzianym w Księdze Objawienia, który otwiera zwój i siedem pieczęci.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Kiedy śpiewamy nowe pieśni na chwałę Boga, jesteśmy w stanie doświadczyć, że jesteśmy grupą ludzi podążających za Barankiem i śpiewających nowe pieśni zapowiedziane proroczo w Księdze Objawienia. Naprawdę doświadczamy, że jesteśmy w istocie tak błogosławieni, że zostaliśmy pochwyceni do tronu Boga i wzięliśmy udział w uczcie weselnej Baranka.Hymny do słów Boga | Hymny kościelne

Sto pytań i odpowiedzi o poszukiwaniu prawdziwej drogi Sto pytań i odpowiedzi o poszukiwaniu prawdziwej drogi

„Słowa Boga Wszechmogącego – Chrystusa Dni Ostatecznych i powrót Jezusa” dają świadectwo o pojawieniu się i działaniu Boga oraz odsłaniają tajemnice Bożego planu zarządzania obejmującego sześć tysięcy lat, służącemu zbawieniu ludzkości. W tej książce dokonano wyboru z prawd wyrażonych przez Chrystusa Dni Ostatecznych, aby odpowiedzieć na pytania o Boże dzieło w dniach ostatecznych zadawane przez ludzi ze wszystkich religii oraz tych, którzy pragną prawdziwej drogi i szukają jej, pozwalając ludziom dostrzec, że Jego słowa są prawdą, drogą i życiem.

Świadectwa doświadczeń z książki „Wejście do Życia” Świadectwa doświadczenia Sądu Chrystusa

Rozpoczął się sąd przed wielkim białym tronem dni ostatecznych! Ostatni Chrystus – Bóg Wszechmogący – wyraził prawdę, aby wykonać swoje dzieło osądzania i obmywania ludzkości. Poprzez objawienie i osądzanie słowem Boga, wybrany lud Boży stopniowo uświadamia sobie fakt skażenia przez szatana i znajduje drogę ucieczki od wpływu szatana, osiągając stopniową zmianę usposobienia życiowego. Te prawdziwe doświadczenia świadczą o tym, że dzieło osądzania wykonywane przez Boga Wszechmogącego jest dziełem całkowitego zbawienia ludzkości.

Kościół Boga Wszechmogącego powstał z powodu ukazania się i działania Boga Wszechmogącego — powtórnie przybyłego Pana Jezusa — Chrystusa dni ostatecznych; a także w ramach Jego sprawiedliwego sądu i karcenia. Kościół składa się z wszystkich tych, którzy prawdziwie przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych, i którzy są podbici i zbawieni przez słowo Boże. Kościół ten został w całości założony przez samego Boga Wszechmogącego i jest osobiście przez Niego kierowany i prowadzony, i nie został żadną miarą utworzony przez jakiegokolwiek człowieka. Jest to fakt uznany przez cały lud wybrany z Kościoła Boga Wszechmogącego. Więcej