Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
I、Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych
Słowo ukazuje się w ciele Słowo ukazuje się w ciele

To był pierwszy raz od chwili stworzenia, Bóg zwrócił się do całego rodzaju ludzkiego. Wypowiedzi te były pierwszymi słowami wypowiedzianymi przez Boga do ludzi, w których ich obnażył, ukierunkował, osądził i przemówił im do serca – a tak zatem były to zarazem pierwsze wypowiedzi, w których Bóg pozwolił ludziom poznać swe kroki, miejsce, w którym spoczywa, Boże usposobienie, to, co Bóg posiada i kim jest, Boże myśli oraz Bożą troskę o rodzaj ludzki. Można powiedzieć, że od czasów stworzenia były to pierwsze wypowiedzi, które Bóg skierował do rodzaju ludzkiego z trzeciego nieba, a także że był to pierwszy raz, gdy Bóg użył swej wrodzonej tożsamości, żeby pojawić się i za pomocą słów wyrazić głos swego serca dla ludzkości.

Ciąg dalszy tematu Słowo Ukazuje się w Ciele Ciąg dalszy tematu Słowo Ukazuje się w Ciele

Każdy z was powinien przemyśleć ponownie swoje życie w wierze w Boga, aby przekonać się, czy w swoich poszukiwania Boga dobrze zrozumieliście, naprawdę pojęliście i rzeczywiście poznaliście Boga, czy rzeczywiście znacie stosunek Boga do różnych typów ludzi i czy naprawdę rozumiesz, jak Bóg pracuje nad tobą i jak definiuje każde twoje działanie.

Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych Wybór Wybór wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych

Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych wyraża słowa, aby sądzić i oczyszczać ludzi, i prowadzi ich do wejścia w nowy wiek – Wiek Królestwa. Wszyscy ci, którzy są posłuszni pod panowaniem Chrystusa będą mogli cieszyć się wyższą prawdą, uzyskać większe błogosławieństwa, prawdziwie żyć w świetle, a także zyskać prawdę, drogę i życie.

Zwój otwarty przez Baranka Zwój otwarty przez Baranka

Chrystus Dni Ostatecznych, Bóg Wszechmogący, wypowiedział słowa, dając świadectwo, że Zbawiciel już dawno temu wrócił na „białym obłoku” i wykonał dzieło sądu, zaczynając od domu Bożego, aby osądzić, oczyścić i zbawić ludzkość. Bóg Wszechmogący jest Barankiem proroczo zapowiedzianym w Księdze Objawienia, który otwiera zwój i siedem pieczęci.

Wybór klasycznych słów Boga Wszechmogącego o ewangelii królestwa Wybór klasycznych słów Boga Wszechmogącego o ewangelii królestwa

Ta książka zawiera wybór klasycznych słów Boga Wszechmogącego, dających świadectwo wszystkim tym, którzy od dawna wyczekują i modlą się o pojawienie się Boga, powrót Zbawiciela na białych obłokach. Daje ona świadectwo o pojawieniu się i dziele Boga Wszechmogącego w Wieku Królestwa. Prowadzi ludzi do zrozumienia, że Bóg Wszechmogący i Pan Jezus to ten sam Bóg — jest On Barankiem zapowiedzianym w Księdze Objawienia, który otwiera zwój i siedem pieczęci.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Kiedy śpiewamy nowe pieśni na chwałę Boga, jesteśmy w stanie doświadczyć, że jesteśmy grupą ludzi podążających za Barankiem i śpiewających nowe pieśni zapowiedziane proroczo w Księdze Objawienia. Naprawdę doświadczamy, że jesteśmy w istocie tak błogosławieni, że zostaliśmy pochwyceni do tronu Boga i wzięliśmy udział w uczcie weselnej Baranka.Hymny do słów Boga | Hymny

Sto pytań i odpowiedzi o poszukiwaniu prawdziwej drogi Sto pytań i odpowiedzi o poszukiwaniu prawdziwej drogi

„Słowa Boga Wszechmogącego – Chrystusa Dni Ostatecznych i powrót Jezusa” dają świadectwo o pojawieniu się i działaniu Boga oraz odsłaniają tajemnice Bożego planu zarządzania obejmującego sześć tysięcy lat, służącemu zbawieniu ludzkości. W tej książce dokonano wyboru z prawd wyrażonych przez Chrystusa Dni Ostatecznych, aby odpowiedzieć na pytania o Boże dzieło w dniach ostatecznych zadawane przez ludzi ze wszystkich religii oraz tych, którzy pragną prawdziwej drogi i szukają jej, pozwalając ludziom dostrzec, że Jego słowa są prawdą, drogą i życiem.