Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Świadectwa o powrocie do Boga Więcej

Jak panny mądre powitały pana

Autorstwa Anick, Francja Bóg Wszechmogący mówi: „Gdzie pojawia się Bóg, tam manifestuje się prawda i jest słyszalny Boży głos. Tylko ci, którzy potra…

Ponownie połączona z Panem

Bóg Wszechmogący mówi: „Chrystus dni ostatecznych przynosi życie i przynosi trwałą i wieczną drogę prawdy. Prawda ta jest drogą, przez którą człowiek …

Zobacz więcej

Bóg stworzył w Chinach grupę zwycięzców

Więcej

Czas na Brutalne tortury

Wychowałam się w przeciętnej chińskiej rodzinie. Ojciec był wojskowym, a ponieważ moja osobowość była kształtowana przez niego od młodego wieku, wierzyłam, że powołaniem i obowiązkiem żołnierza jest służyć ojczyźnie, słuchać rozkazów i bezinteresownie pełnić służbę dla dobra Partii Komunistycznej i ludu.

Migoczące światło życia w jaskini mrocznych potworów

Nazywam się Lin Ying i jestem chrześcijanką należącą do Kościoła Boga Wszechmogącego. Zanim zaczęłam wierzyć w Boga Wszechmogącego, zawsze chciałam liczyć na własne zdolności i ciężko pracować, by odrobinę polepszyć swoje życie, lecz sprawy nie układały się tak jak chciałam, ponieważ ciągle napotykałam na kolejne przeszkody i raz po raz ponosiłam porażki.

Zobacz więcej