Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Świadectwa o powrocie do Boga Więcej

Jak panny mądre powitały pana

Autorstwa Anick, Francja Bóg Wszechmogący mówi: „Gdzie pojawia się Bóg, tam manifestuje się prawda i jest słyszalny Boży głos. Tylko ci, którzy potra…

Ponownie połączona z Panem

Bóg Wszechmogący mówi: „Chrystus dni ostatecznych przynosi życie i przynosi trwałą i wieczną drogę prawdy. Prawda ta jest drogą, przez którą człowiek …

Powrót do domu

Autorstwa Muyi, Korea Południowa „Obfita Boża miłość zostaje bezinteresownie darowana człowiekowi, otacza człowieka; człowiek jest naiwny i niewinny,…

Zobacz więcej

Bóg stworzył w Chinach grupę zwycięzców

Więcej

Zwycięstwo w walce z szatanem

Autorstwa Chang Moyang, miasto Zhengzhou, Prowincja Henan Słowa Boga Wszechmogącego mówią: „Kiedy zbuntujesz się przeciwko ciału, na pewno będziesz t…

Nie łatwo jest być osobą szczerą

Autorstwa Zixin, Prowincja Hubei Po przyjęciu dzieła czasów ostatecznych dokonywanego przez Boga Wszechmogącego – poprzez czytanie słów Boga oraz słu…

Naiwność nie jest uczciwością

Autorstwa Cheng Mingjie, Prowincja Shaanxi Jestem osobą towarzyską i bezpośrednią. Rozmawiam z ludźmi bardzo otwarcie; jeśli chcę coś powiedzieć, mów…

Zobacz więcej

Połącz się z nami w Messengerze