Słowo Boże na każdy dzień: Życie chrześcijanina

Readings-a-christian-life

Słowo Boże na każdy dzień: Życie chrześcijanina

(z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”)
Ostatnia aktualizacja:

Usłysz słowa Ducha Świętego do kościołów, poznaj Boga, który ukazuje się, oraz Jego dzieło w dniach ostatecznych i pójdź śladami Baranka.

Więcej
Ostatnia aktualizacja:09 września 2020
 • Trzy etapy dzieła
 • Ukazanie się Boga i Jego dzieło
 • Sąd w dniach ostatecznych
 • Wcielenie
 • Znajomość dzieła Bożego
 • Usposobienie Boga oraz to, co On ma i czym jest
 • Tajemnice dotyczące Biblii
 • Demaskowanie pojęć religijnych
 • Obnażanie zepsucia rodzaju ludzkiego
 • Wejście w życie
 • Przeznaczenie i wynik