Rozpoznawać pogłoski i błędne przekonania tak, aby nie dać się zwieść

W dniach ostatecznych Pan Jezus powraca, aby ukazać się i działać na świecie jako wcielony Bóg Wszechmogący i aby wyrazić prawdę oraz dokonać etapu dzieła, wskutek którego ludzkość zostanie osądzona i oczyszczona. Wiele …

2019-04-01 03:24:48

Czy osoby, które wierzą w Boga Wszechmogącego, głoszą ewangelię dla pieniędzy?

Autorstwa Wang Li, Chiny Od dziecka wierzyłam w Jezusa, tak jak moi rodzice. Gdy wzięłam ślub, pojechałam z mężem do Szanghaju, gdzie otworzyliśmy fabrykę. W 1991 r. zorganizowaliśmy miejsce spotkań właśnie w tej fabryc…

2019-04-01 04:24:48

Dawanie wiary pogłoskom oznacza utratę Bożego zbawienia w dniach ostatecznych

Wiele braci i sióstr nie jest w stanie słuchać z uwagą, ilekroć ktoś mówi o ewangelii Boga Wszechmogącego dni ostatecznych i nie śmią zaakceptować nauki, ponieważ wystraszyli się sensacyjnych pogłosek sfabrykowanych w kr…

2019-04-01 05:24:48

Dlaczego Błyskawica ze Wschodu niepowstrzymanie mknie naprzód

Pan Jezus powiedział: „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego”. (Mt 24:27). Ponieważ Błyskawica ze Wschodu – Bóg Wszechmogący, Chrystus d…

2019-04-01 06:24:48

Dlaczego świat religijny zawsze gorączkowo sprzeciwia się i potępia nowe dzieło Boże

Za każdym z dwóch razy, kiedy Bóg stał się ciałem, aby chodzić po ziemi i wykonywać dzieło zbawienia człowieka, spotkał się z najwyższym oporem, potępieniem i szaleńczymi prześladowaniami ze strony przywódców świata reli…

2019-04-01 07:24:48

Rozpoznawać pogłoski i błędne przekonania tak, aby nie dać się zwieść

W dniach ostatecznych Pan Jezus powraca, aby ukazać się i działać na świecie jako wcielony Bóg Wszechmogący i aby wyrazić prawdę oraz dokonać etapu dzieła, wskutek którego ludzkość zostanie osądzona i oczyszczona. Wiele …

2019-04-01 03:24:48

Czy osoby, które wierzą w Boga Wszechmogącego, głoszą ewangelię dla pieniędzy?

Autorstwa Wang Li, Chiny Od dziecka wierzyłam w Jezusa, tak jak moi rodzice. Gdy wzięłam ślub, pojechałam z mężem do Szanghaju, gdzie otworzyliśmy fabrykę. W 1991 r. zorganizowaliśmy miejsce spotkań właśnie w tej fabryc…

2019-04-01 04:24:48

Dawanie wiary pogłoskom oznacza utratę Bożego zbawienia w dniach ostatecznych

Wiele braci i sióstr nie jest w stanie słuchać z uwagą, ilekroć ktoś mówi o ewangelii Boga Wszechmogącego dni ostatecznych i nie śmią zaakceptować nauki, ponieważ wystraszyli się sensacyjnych pogłosek sfabrykowanych w kr…

2019-04-01 05:24:48

Dlaczego Błyskawica ze Wschodu niepowstrzymanie mknie naprzód

Pan Jezus powiedział: „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego”. (Mt 24:27). Ponieważ Błyskawica ze Wschodu – Bóg Wszechmogący, Chrystus d…

2019-04-01 06:24:48

Dlaczego świat religijny zawsze gorączkowo sprzeciwia się i potępia nowe dzieło Boże

Za każdym z dwóch razy, kiedy Bóg stał się ciałem, aby chodzić po ziemi i wykonywać dzieło zbawienia człowieka, spotkał się z najwyższym oporem, potępieniem i szaleńczymi prześladowaniami ze strony przywódców świata reli…

2019-04-01 07:24:48