Przewodnik po wierze

26 artykułów

Próba i cierpienie są łaską Boga

Wielu chrześcijan jest zdezorientowanych: Bóg jest miłością i jest wszechmogący, więc dlaczego pozwala nam cierpieć? Zapraszam do przeczytania eseju, który pomoże znaleźć odpowiedź na to pytanie!

Czy znasz tajemnice Modlitwy Pańskiej?

Wielu braci i sióstr wierzy, że królestwo Boże jest w niebie, jednak modląc się słowami Modlitwy Pańskiej mówimy: „Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie” (Ewangelia Mateusza 6:9-10). Bóg wyraźnie wskazuje nam, że Jego królestwo nastanie na ziemi, a Jego wola ma być pełniona na ziemi. Dlaczego tak jest? Czy Boże królestwo jest w niebie, czy na ziemi?

Nadchodzi wielki ucisk: jak powitać powracającego Pana

Zbliża się wielki ucisk, a proroctwo o powrocie Pana się spełna. Sądząc po różnych znakach i wskazówkach, Pan już powrócił. Jak spotkać powracającego Pana, zanim rozpocznie się wielki ucisk? Ten artykuł Ci to ujawni.

Czy wiesz, jak ważne jest Prawo Boże i Dziesięć Przykazań dla ludzkości?

Ufam, że każdy z nas, kto wierzy w Pana, zna Dziesięć Przykazań i Prawo. Ale czy jesteśmy świadomi, jak ważne dla ludzkości jest Dziesięć Przykazań i Prawo oraz jakie głębokie znaczenie mają one dla nas? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

Jak wypełniło się proroctwo o powrocie Pana Jezusa

Przepowiednie o powrocie Pana Jezusa się spełniło, Pan może już powrócił: Dlaczego nie widzieliśmy Pana powracającego w obłokach? Jak możemy spotkać Pana? Ten artykuł Ci wyjaśni.