Świadectwa życiowych doświadczeń

114 artykułów 32 wideo

Choć wciąż młoda, to już nie frywolna

Tak jak mówią słowa Boże: „Jeśli doświadczając dzieła Bożego, ktoś chce przemienić się w kogoś przypominającego człowieka, musi doświadczyć objawienia…

Nauczyłam się, jak właściwie traktować ludzi

Kilka lat temu wypełniałam obowiązki przywódczyni kościoła. Był tam brat Chen, wyróżniający się dobrym charakterem. Miał jednak aroganckie usposobieni…

Powrót na właściwą drogę

Bóg Wszechmogący mówi: „Służenie Bogu nie jest rzeczą prostą. Ci, których zepsute usposobienie pozostaje niezmienione, nie mogą Mu nigdy służyć. Jeżel…

Jak wyzbyłam się arogancji

Bóg Wszechmogący mówi: „Każdy krok Bożego dzieła – czy to ostre słowa, czy sąd, czy karcenie – czyni człowieka doskonałym i jest absolutnie właściwy. …

Walka, by być uczciwą osobą

Bóg Wszechmogący mówi: „Moje królestwo potrzebuje tych, którzy są uczciwi, nie zaś na hipokrytów i oszustów. Czyż ludzie szczerzy i uczciwi nie są nie…

Arogancja kroczy przed upadkiem

Bóg Wszechmogący mówi: „Sednem skażonego usposobienia człowieka jest arogancja. Im bardziej aroganccy są ludzie, tym bardziej skłonni są sprzeciwiać s…

Jak traktować swój obowiązek

Bóg Wszechmogący mówi: „Najbardziej fundamentalnym wymogiem wobec ludzkiej wiary w Boga jest, aby człowiek miał szczere serce i całkowicie Mu się odda…