Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Powstanie i rozwój Kościoła Boga Wszechmogącego 47:20
Powstanie i rozwój Kościoła Boga Wszechmogącego

Kościół Boga Wszechmogącego powstał z powodu ukazania się i działania Boga Wszechmogącego — powtórnie przybyłego Pana Jezusa — Chrystusa dni ostatecznych; a także w ramach Jego sprawiedliwego sądu i karcenia. Kościół składa się z wszystkich tych, którzy prawdziwie przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych, i którzy są podbici i zbawieni przez słowo Boże. Kościół ten został w całości założony przez samego Boga Wszechmogącego i jest osobiście przez Niego kierowany i prowadzony, i nie został żadną miarą utworzony przez jakiegokolwiek człowieka. Jest to fakt uznany przez cały lud wybrany z Kościoła Boga Wszechmogącego.

Czytaj więcej>
Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu
1. Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu
Krótkie wprowadzenie na temat kontekstu ukazania się Chrystusa i Jego dzieła podczas dni ostatecznych w Chinach
2. Krótkie wprowadzenie na temat kontekstu ukazania się Chrystusa i Jego dzieła podczas dni ostatecznych w Chinach
Rozpowszechnianie Ewangelii Królestwa Boga Wszechmogącego w Chinach
4. Rozpowszechnianie Ewangelii Królestwa Boga Wszechmogącego w Chinach
Biada tym, którzy ponownie krzyżują Boga
5. Biada tym, którzy ponownie krzyżują Boga
Church-life-20191201-08
Życie kościoła
Church-life-20190418-06
Church-life-20190614-08
Church-life-20190418-01
Church-life-20190418-05
Church-life-20190614-02
Church-life-20190614-03
Church-life-20190614-04
Church-life-20190614-07
Church-life-20191201-08
Życie kościoła
Church-life-20190418-06
Church-life-20190614-08
Church-life-20190418-01
Church-life-20190418-05
Church-life-20190614-02
Church-life-20190614-03
Church-life-20190614-04
Church-life-20190614-07
Au-choir-001 RL2
Au-choir-002 RL2
Au-choir-003 RL2
Au-choir-004 RL2
Au-choir-005 RL2
Au-choir-006 RL2
Au-choir-008 RL2
Au-choir-009 RL2
Au-choir-007 RL2
Au-choir-001 RL2
Au-choir-002 RL2
Au-choir-003 RL2
Au-choir-004 RL2
Au-choir-005 RL2
Au-choir-006 RL2
Au-choir-008 RL2
Au-choir-009 RL2
Au-choir-007 RL2
Dance-and-songs201904-01
Dance-and-songs201904-03
Dance-and-songs201904-04
Dance-and-songs201904-06
Dance-and-songs201906-02
Dance-and-songs201906-05
Dance-and-songs201906-07
Dance-and-songs201906-08
Dance-and-songs201906-09
Dance-and-songs201904-01
Dance-and-songs201904-03
Dance-and-songs201904-04
Dance-and-songs201904-06
Dance-and-songs201906-02
Dance-and-songs201906-05
Dance-and-songs201906-07
Dance-and-songs201906-08
Dance-and-songs201906-09

Infolinie ewangelii:

Inne

Metody kontaktu
Obserwuj nas
Zostaw wiadomość

Administratorami danych osobowych udostępnianych za pośrednictwem forum online jest The Church of Almighty God i jego lokalna kongregacja w Polska. Dostarczone dane będą przetwarzane w celu wymiany komentarzy za pomocą forum online i nie zostaną przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem, w stosownych przypadkach, odpowiednich władz w zakresie wykonywania ich funkcji. Użytkownik ma, między innymi, prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych za pośrednictwem lokalnej kongregacji w Polska, mieszczącej się pod adresem [email protected]. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.