Słowo ukazuje się w ciele

Dzieło Boże i poznawanie Boga

《Słowo ukazuje się w ciele》TOM 1

Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych, który ukazał się, by dokonać swego dzieła, wyraża wszystkie prawdy w celu oczyszczenia i zbawienia ludzkości. Wszystkie te prawdy zamieszczone zostały w księdze Słowo ukazuje się w ciele. Stanowi to wypełnienie słów zapisanych w Biblii: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1:1). Jeśli chodzi o Słowo ukazuje się w ciele, to jest to pierwszy raz od chwili stworzenia świata, gdy Bóg zwrócił się do całego rodzaju ludzkiego. Wypowiedzi te tworzą pierwszy tekst wyrażony przez Boga wśród ludzkości, w którym ich obnaża, prowadzi, osądza i szczerze z nimi rozmawia. Są to także pierwsze wypowiedzi, w których Bóg pozwala ludziom poznać swe kroki, miejsce, w którym spoczywa, Boże usposobienie, to, co Bóg ma i czym jest, Boże myśli oraz Bożą troskę o rodzaj ludzki. Można powiedzieć, że są to pierwsze od czasów stworzenia wypowiedzi, które Bóg skierował do rodzaju ludzkiego z trzeciego nieba, a także że jest to pierwszy raz, gdy Bóg użył swej wrodzonej tożsamości, żeby ukazać się i za pomocą słów wyrazić głos swego serca dla ludzkości.

Wypowiedzi Chrystusa

Połącz się z nami w Messengerze