Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Przedmowa

Część pierwsza

Wypowiedzi Chrystusa na początku

─ Słowa Ducha Świętego do Kościołów

(od 11 lutego 1991 do 20 listopada 1991 r.)

Wprowadzenie

Słowo ukazuje się w ciele Słowo ukazuje się w ciele