Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Część pierwsza

Wypowiedzi Chrystusa na początku ─

Słowa Ducha Świętego do Kościołów

(od 11 lutego 1991 do 20 listopada 1991 r.)