Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Zwyczajne życie duchowe wprowadza ludzi na właściwy tor

Przeszliście jedynie małą część drogi osoby wierzącej w Boga i jeszcze musicie wejść na właściwy tor, więc nadal jesteście daleko od osiągnięcia Bożego standardu. Obecnie, wasza postawa nie jest adekwatna do spełnienia Jego wymagań. Z racji waszego kalibru i waszej wrodzonej skażonej natury, zawsze traktujecie dzieło Boże niedbale i nie bierzecie go na poważnie. To jest wasz największy mankament. Co więcej, nie jesteście w stanie znaleźć drogi Ducha Świętego. Większość z was nie rozumie tego i nie widzi tego wyraźnie. Ponadto większość z was nie zwraca na tę sprawę uwagi i nie bierze tego poważnie. Jeśli dalej będziecie się w ten sposób zachowywać i nie poznacie dzieła Ducha Świętego, wówczas droga, którą obieracie jako wierzący w Boga będzie daremna. Tak się dzieje, ponieważ nie robicie wszystkiego, co jest w waszej mocy, aby wypełniać wolę Bożą i ponieważ nie współpracujecie dobrze z Bogiem. To nie jest tak, że Bóg nie pracuje nad tobą lub że nie poruszył cię Duch Święty. Chodzi o to, że jesteś tak niedbały, że nie bierzesz dzieła Ducha Świętego poważnie. Musisz odwrócić bieg rzeczy natychmiast i kroczyć drogą, którą prowadzi Duch Święty. To jest główny temat na dzisiaj. Ta „droga, którą prowadzi Duch Święty” jest uzyskaniem przez ludzi oświecenia w swoim duchu, poznaniem przez nich słowa Bożego, uzyskaniem przez nich jasności co do drogi, która jest przed nimi, oraz to, że są oni zdolni wejść w prawdę krok po kroku i coraz lepiej rozumieć Boga. Droga, którą prowadzi Duch Święty jest głównie po to, aby ludzie mieli lepsze zrozumienie słowa Bożego, aby mogli w nim kroczyć, wolni od odstępstw i błędnych przekonań. Aby osiągnąć taki skutek, będziecie musieli działać w harmonii z Bogiem, znaleźć właściwą ścieżkę do wprowadzenia w życie i iść drogą, którą prowadzi Duch Święty. To dotyczy współpracy ze strony człowieka, czyli tego co robicie, aby spełnić wymogi Boga wobec was i tego, jak się zachowujecie, aby wejść na właściwy tor wiary w Boga.

Pójście drogą, którą prowadzi Duch Święty, wygląda na rzecz dość skomplikowaną, ale proces będzie o wiele prostszy, jeśli strona praktyczna będzie dla ciebie w pełni jasna. Prawda jest taka, że ludzie są w stanie zrobić wszystko, czego Bóg od nich wymaga – nie próbuje On uczyć świni śpiewania. We wszystkich sytuacjach Bóg stara się rozwiązać ludzkie problemy i rozwiać ich obawy. Wszyscy musicie to zrozumieć; nie zrozumcie Boga niewłaściwie. Droga Ducha Świętego posługuje się słowem Bożym, aby ludzi prowadzić. Jak wcześniej wspomniano, musicie oddać serce Bogu. To jest warunek wstępny wejścia na ścieżkę, którą prowadzi Duch Święty. Jest to niezbędne do tego, aby wejść na właściwy tor. Jak świadomie oddać serce Bogu? Kiedy doświadczacie dzieła Boga i modlicie się do Niego w swoim życiu codziennym, robicie to niedbale – modlicie się podczas pracy. Czy to można nazwać oddawaniem serca Bogu? Myślicie o sprawach domowych lub sprawach cielesnych; zawsze jesteście chwiejni. Czy to można nazwać uciszaniem serca w obecności Boga? Jest tak, bo twoje serce zawsze jest skupione na sprawach zewnętrznych i nie jest w stanie zwrócić się do Boga. Jeśli naprawdę pragniecie mieć pokój w waszych sercach przed Bogiem, musicie świadomie wykonywać współpracę. To znaczy każdy z was musi oderwać się od wszystkich osób, spraw i rzeczy oraz oddać się osobistej duchowej pobożności, gdzie będziecie w stanie wprowadzić pokój do waszych serc i uciszyć się przed Bogiem. Powinniście mieć swoje własne notatki dewocyjne, gdzie możecie zapisywać swoja wiedzę o słowie Bożym i o tym, jak wasza dusza została poruszona, bez względu na to, czy zapisujecie coś głębokiego czy powierzchownego. Świadomie wyciszcie swoje serca przed Bogiem. Jeśli możesz poświęcić jedną lub dwie godziny na prawdziwe życie duchowe w ciągu dnia, wówczas będziesz czuł, że twoje życie tego dnia będzie ubogacone, a twoje serce będzie jasne i czyste. Jeśli żyjesz takim duchowym życiem codziennie, wówczas będziesz w stanie oddać swoje serce Bogu coraz bardziej, twój duch stanie się coraz mocniejszy, twoja kondycja będzie coraz lepsza, staniesz się bardziej zdolny kroczyć drogą, którą prowadzi Duch Święty, a Bóg obdarzy cię coraz liczniejszymi błogosławieństwami. Celem waszego życia duchowego jest świadome staranie o obecność Ducha Świętego i pozyskiwanie jej. Nie jest nim przestrzeganie zasad i przeprowadzanie obrzędów religijnych, ale działanie w prawdziwej harmonii z Bogiem i narzucanie dyscypliny swojemu ciału. Jest to powinność człowieka, więc musicie dać z siebie wszystko, aby ją wypełniać. Im lepsza jest twoja współpraca oraz im więcej wkładasz wysiłku, tym bardziej będziesz mógł zwrócić swoje serce w kierunku Boga i tym bardziej przed Nim wyciszysz swoje serce. Kiedy osiągniesz już pewien stan, Bóg pozyska twoje serce w zupełności. Nikt nie będzie w stanie wpłynąć na twoje serce ani go pochwycić i będziesz w pełni należał do Boga. Jeśli pójdziesz tą drogą, Bóg będzie zawsze objawiał się tobie i oświeci cię we wszystkim, czego nie rozumiesz – to można osiągnąć dzięki twojej współpracy. Dlatego Bóg zawsze mówi: „Wszystkich, którzy działają w harmonii ze Mną, nagrodzę podwójnie”. Musicie widzieć tę drogę wyraźnie. Jeśli chcecie kroczyć właściwą ścieżką, musicie zrobić wszystko, co możecie, żeby zadowolić Boga. Musicie zrobić wszystko, co możecie, żeby osiągnąć życie duchowe. Na początku możesz nie osiągnąć wiele w tej kwestii, ale nie możesz sobie pozwolić na cofnięcie się ani na pogrążanie się w negatywizmie – musisz nadal wytrwale pracować! Im bardziej żyjesz życiem duchowym, tym bardziej twoje serce będzie wypełnione słowem Bożym, zawsze troszcząc się o te sprawy i zawsze znosząc ten ciężar. Potem możesz wyjawić swoją najgłębsza prawdę Bogu poprzez życie duchowe, powiedzieć Mu, co chcesz zrobić, o czym myślisz, twoje zrozumienie i twoje własne poglądy na słowo Boga. Niczego nie ukrywaj, ani trochę! Ćwicz mówienie Bogu słów w swoim sercu, powiedz Mu prawdę, nie wahaj się powiedzieć, co ci leży na sercu. Im bardziej to zrobisz, tym bardziej będziesz odczuwać piękno Boga i twoje serce będzie przyciągane do Boga. Kiedy to się stanie, będziesz czuł, że Bóg jest ci bliższy niż ktokolwiek inny. Nigdy nie opuścisz Boga, bez względu na wszystko. Jeśli będziesz praktykować ten rodzaj duchowej pobożności codziennie i nie odsuniesz jej ze swoich myśli, lecz będziesz ją traktować jak swoje życiowe powołanie, słowo Boże wypełni twoje serce. To oznacza bycie dotkniętym przez Ducha Świętego. Będzie tak, jak gdyby twoje serce zawsze należało do Boga, jak gdyby w twoim sercu zawsze była miłość. Nikt nie może ci tego zabrać. Kiedy to się stanie, Bóg prawdziwie zamieszka w tobie i będzie miał miejsce w twoim sercu.

Wstecz:Nawiązanie właściwej relacji z Bogiem jest bardzo ważne

Dalej:Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni

Powiązane treści