Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

O tym, że każdy ma swą rolę do odegrania

Według dzisiejszego nurtu nauk każdy, kto prawdziwie kocha Boga, może zostać przez Niego udoskonalonym. Jeżeli czyjeś serce, niezależnie od tego, czy jest młody czy stary, wypełnia posłuszeństwo i szacunek wobec Boga, będzie on mógł zostać przez Niego udoskonalonym. Bóg udoskonala ludzi zgodnie z różnymi rolami, które każdy z nich ma do odegrania. Jeżeli więc uczyniłeś wszystko, co w twojej mocy i podporządkowałeś się Bożemu dziełu, będziesz mógł zostać przez Niego udoskonalonym. Na ten moment nikt z was nie jest doskonały. Czasami jesteście w stanie odegrać tylko jedną z ról, czasami dwie, ale tak długo jak całą waszą siłę poświęcacie Bogu i staracie się rozwijać dla Niego, ostatecznie zostaniecie przez Boga udoskonaleni.

Młodzi ludzie miewają mniej filozofii życiowych, przy czym brakuje im mądrości i wnikliwości. Celem Boga doskonali ludzką mądrość i wnikliwość, a słowo Boga wystarczy, by uzupełnić te braki. Jednakże usposobienia młodych ludzi są niestałe, a to wymaga przemiany dokonanej przez Boga. Młodzi ludzie nie dysponują zbyt wielką ilością religijnych poglądów i filozofii życiowych. Ich sposób myślenia jest prosty, a ich rozważania nieskomplikowane. Pod tym bardzo pożądanym względem ich człowieczeństwo nie wykształcił się dostatecznie. Ignorancja i brak mądrości – to cechy młodych ludzi. Ten aspekt wymaga Bożego udoskonalenia, abyście mogli wykształcić umiejętność rozróżnienia, byście jasno pojmowali liczne aspekty duchowego wymiaru, byście stopniowo stawali się osobą, której Bóg może użyć. Starsi bracia i siostry także mogą wypełniać swoje przeznaczenie, Bóg ich przecież nie opuścił. W przypadku starszych braci i sióstr możemy również wymienić mniej lub bardziej pożądane aspekty postawy życiowej. Starsi bracia i siostry dysponują większą ilością filozofii życiowych, większą ilością poglądów religijnych. Ich działania nie wychodzą poza sztywne ramy, a oni sami trzymają się zasad i stosują je niczym automaty, mechanicznie. Cechuje ich nadmierna sztywność i brakuje im elastyczności. Nie jest to aspekt niepożądany. Jednakże starsi bracia i siostry ze spokojem i opanowaniem przyjmują wszystko, co przynosi im nowy dzień, ich usposobienia są stałe. Nie poddają się burzliwym nastrojom, zawsze są wytrwali. Być może ich proces akceptacji przebiega powoli, ale nie jest to zbyt dużą wadą. O ile potraficie oddać się i zaakceptować bieżące słowa Boga, jeżeli stale oddajecie się Bogu i podążacie za Nim bez wahania, jeżeli nie osądzacie czy nie ulegacie innym złym myślom, jeżeli akceptujecie Jego słowa i stosujecie je w praktyce, jeżeli szczegółowo badacie Boże słowa i się im poddajecie – jeżeli spełniacie te warunki – będziecie mogli zostać udoskonaleni.

Niezależnie od swego wieku, bracia i siostry, znacie rolę, którą macie do odegrania. Ludzie młodzi nie są zuchwali; natomiast starsi nie są bierni ani nie doświadczają regresu. Wszyscy mogą nawzajemwykorzystywać swe silne strony, by wesprzeć się w swoich słabościach; wszyscy mogą służyć sobie nawzajem bez żadnych uprzedzeń. Pomiędzy młodszymi i starszymi braćmi i siostrami buduje się most przyjaźni, a dzięki Bożej miłości możemy się nawzajem lepiej zrozumieć. Młodsi bracia i siostry nie patrzą z góry na starszych, a starsi bracia i siostry nie są zarozumiali. Czyż nie na tym polega zgodna wspólnota? Jeżeli wszyscy będziecie ku temu dążyć, wówczas wasze pokolenie będzie tym, w którym dokona się wola Boga.

W przyszłości dostąpisz błogosławieństw bądź zostaniesz potępiony w zależności od czynów, których dokonujesz teraz. Jeżeli masz zostać udoskonalony przez Boga, to właśnie tu i teraz; w przyszłości możesz już nie mieć takiej szansy. Właśnie teraz Bóg pragnie cię udoskonalać i nie są to tylko słowa rzucane na wiatr. W przyszłości, niezależnie od trudności, które staną na twojej drodze, wydarzeń, które będą miały miejsce, nieszczęść, które cię dotkną, Bóg pragnie cię doskonalić – to pewny i niewątpliwy fakt. Skąd możesz to wiedzieć? Na przestrzeni wieków i pokoleń słowo Boga nigdy nie sięgnęło takich wyżyn, jak ma to miejsce dzisiaj – osiągnęło ono najwyższą z domen, a dzieło dokonywane obecnie przez Ducha Świętego pośród ludzi jest bezprecedensowe. Przeszłe pokolenia nie doświadczyły tego w takim stopniu. Nawet czasy Jezusa nie znały takich objawień, jakich doznajecie dzisiaj. Słowa wam przekazywane sięgnęły wyżyn waszego zrozumienia, waszych doświadczeń. Znajdując się pośród prób i cierpień, nie poddajecie się. To wystarczający dowód na to, że Boże dzieło osiągnęła niespotykaną wcześniej świetność. Człowiek nie może być tego źródłem, ani protektorem, jest to tylko i wyłącznie dzieło Samego Boga. Na podstawie wielurzeczywistych owoców dzieła Bożego można zobaczyć, że pragnie On udoskonalać człowieka i bez wątpienia możecie w Nim dostąpić spełnienia. Jeżeli jesteście w stanie to dostrzec, jeżeli potraficie dokonać tego nowego odkrycia, wówczas nie będziecie wyczekiwali drugiego przyjścia Jezusa, ale pozwolicie, aby Bóg dokonał w wasspełnienia już teraz. Dlatego też każdy z was powinien zrobić wszystko co w jego mocy, nie szczędząc wysiłków, aby mógł zostać przez Boga udoskonalony.

W obecnych czasach nie powinieneś zwracać uwagi na to, co negatywne. Musisz odrzucić i zignorować wszystko, co może wzbudzić w tobie pejoratywne uczucia. W obliczu różnych sytuacji postaraj się zachować serce, które poszukuje, które pragnie zrozumienia i jest pełne posłuszeństwa Bogu. Będzie to pozytywnym krokiem naprzód, jeżeli, odkrywszy w was samych jakiekolwiek słabości, nie pozwolicie, by nad wami panowały, ale spełnicie rolę, do której zostaliście powołani. Dla przykładu: starsi bracia i siostry mają swoje poglądy religijne, ale ty możesz się modlić, możesz się oddać się Bogu, możesz żywić się i poić słowem Bożym, śpiewać hymny… Jednym słowem, cokolwiek jesteś w stanie zrobić, jakąkolwiek rolę możesz wypełnić, włóż w to cały swój wysiłek, by w pełni to wykorzystać. Nie czekaj biernie. Możliwość spełnienia obowiązku ku satysfakcji Boga to pierwszy z kroków. A kiedy będziesz już w stanie pojąć prawdę i wstąpić do rzeczywistości Bożego słowa, zostaniesz przez Niego udoskonalony.

Wstecz:Jak służyć zgodnie z wolą Boga?

Dalej:O tym, do czego Bóg wykorzystuje człowieka

Może także ci się spodobać