Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Rozdział 2

Kościół filadelfijski nabrał już kształtu, a stało się tak wyłącznie dzięki łasce i miłosierdziu Boga. Święci przynieśli swą miłość Bogu i nigdy nie zachwiali się na swej duchowej ścieżce. Są oni niewzruszeni w swej wierze w to, że jedyny prawdziwy Bóg stał się ciałem, że jest On Głową wszechświata, władającą wszystkim – jest to potwierdzone przez Ducha Świętego i zaświadczone przez niezbity dowód! To się nigdy nie zmieni!

O Boże Wszechmogący! Dzisiaj otworzyłeś oczy naszego ducha, pozwalając przejrzeć ślepym, chromym chodzić, trędowatym zostać uleczonymi. Otwarłeś niebiańskie okno i ujrzeliśmy tajemnice świata duchowego. Przeniknęły nas Twoje święte słowa i zbawiłeś nas od skażonego człowieczeństwa, jakie sprowadza szatan. Oto Twoje wielkie dzieło, Twoje ogromne miłosierdzie. Jesteśmy Twoimi świadkami!

Długo byłeś pokorny i ukryty w ciszy. Doświadczyłeś zmartwychwstania i cierpień ukrzyżowania; zaznałeś radości i smutków ludzkiego życia, jak również prześladowań i przeciwności. Doświadczyłeś i zakosztowałeś cierpień ludzkiego świata, zostałeś też porzucony przez swoją epokę. Bóg wcielony jest Bogiem samym. Zbawiłeś nas od gnojowiska przez wzgląd na Bożą wolę i uniosłeś nas w swej prawicy; Twoja łaska została nam dana obficie. Czynisz nieustające wysiłki, by wlać w nas swoje życie; cenę, jaką zapłaciłeś swoją krwią, potem i łzami, uosabiali święci. Jesteśmy obiektem Twoich niestrudzonych wysiłków; jesteśmy ceną, jaką płacisz.

O Boże Wszechmogący! Za sprawą Twojej miłości i miłosierdzia, Twojej sprawiedliwości i majestatu, Twojej świętości i pokory wszyscy ludzie pokłonią się przed Tobą i będą Cię czcili przez całą wieczność.

Dzisiaj uczyniłeś kompletnymi wszystkie kościoły – Kościół filadelfijski – co stanowi urzeczywistnienie Twojego obejmującego 6000 lat planu zarządzania. Święci mogą teraz być uniżeni i posłuszni przed Twoim obliczem; mają ze sobą duchową łączność i towarzyszą sobie w miłości. Są połączeni ze źródłem tej fontanny. Wartkie wody życia płyną nieustająco; obmywają i oczyszczają kościół z wszelkiego brudu i szlamu, raz jeszcze czyszcząc Twoją świątynię. Poznaliśmy prawdziwego Boga praktycznego, zagłębialiśmy się w Jego słowa, rozpoznaliśmy własne funkcje i obowiązki, i uczyniliśmy wszystko, co w naszej mocy, by poświęcić się kościołowi. Powinniśmy wykorzystywać każdą chwilę, by milczeć przed Twoim obliczem i kontemplować dzieło Ducha Świętego, tak by Twoja wola nie została w nas zablokowana. Pomiędzy świętymi istnieje wzajemna miłość; zaś siła jednych rekompensować będzie słabości innych. Mogą oni w każdej chwili postępować według ducha, zyskując oświecenie i iluminację Ducha Świętego. Wcielają oni prawdę w życie, gdy tylko ją zrozumieją; nadążają za nową światłością i idą w ślad za Bogiem.

Aktywnie współpracuj z Bogiem; oddać Mu kontrolę to kroczyć razem z Nim. Wszystkie posiadane przez nas idee, pojęcia i opinie, wszystkie nasze świeckie uwikłania rozpływają się w powietrzu niczym dym. Pozwalamy Bogu rządzić w naszym duchu, przechadzamy się razem z Nim i osiągamy transcendencję; przezwyciężamy świat, zaś nasze dusze swobodnie ulatują i osiągają wyzwolenie; oto rezultaty tego, że Bóg wszechmogący jest Królem. Jakże moglibyśmy nie tańczyć i nie wyśpiewywać pochwał, nie zanosić w ofierze naszych pochwał i nowych hymnów?

Zaprawdę wiele jest sposobów wychwalania Boga: wołanie Jego imienia, przybliżanie się do Niego, myślenie o Nim, odczytywanie modlitw, wspólnota, kontemplacja, zaduma, modlitwa, pieśni pochwalne. W takim wysławianiu jest radość i namaszczenie; jest w takim wysławianiu moc, ale też i ciężar. Jest w nim wiara i nowy wgląd.

Aktywnie współpracuj z Bogiem, służ zgodnie i stań się jednością, spełnij wolę Boga Wszechmogącego, pospiesz się, by stać się świętym ciałem duchowym, podepcz szatana i bądź kresem jego przeznaczenia. Kościół filadelfijski doznał pochwycenia przed Bogiem i ukazuje się w Bożej chwale.

Wstecz:Rozdział 1

Dalej:Rozdział 3

Powiązane treści