Rozdział 115

Moje serce rozraduje się z twojego powodu, zatańczę z radości i dam ci nieskończone błogosławieństwa, ponieważ przed stworzeniem przyszedłeś ode Mnie, a dzisiaj musisz wrócić do Mego boku, gdyż nie należysz do świata i do ziemi, ale należysz do Mnie. Będę cię zawsze kochał, będę ci zawsze błogosławił i cię chronił. Tylko ci, którzy przyszli ode Mnie, znają Moją wolę i tylko oni będą okazywać troskę o Mój ciężar i czynić to, co Ja chcę uczynić. Teraz wszystko już zostało osiągnięte. Moje serce jest jak kula ognia płonąca pragnieniem, aby Moi ukochani synowie połączyli się ze Mną jak najszybciej, aby Moja osoba jak najszybciej wróciła na Syjon. Ty poniekąd to rozumiesz. Chociaż nie możemy często podążać za sobą w duchu, często możemy towarzyszyć sobie nawzajem w duchu i spotykać się w ciele. Ojciec i synowie są blisko związani i na zawsze nierozłączni. Nikt nie może zabrać cię od Mego boku aż do dnia powrotu na górę Syjon. Kocham wszystkich pierworodnych synów, którzy pochodzą ode Mnie, i nienawidzę wszystkich wrogów, którzy się Mi sprzeciwiają. Sprowadzę tych, których kocham, z powrotem na Syjon, a tych, których nienawidzę, wrzucę do Hadesu, do piekła. Jest to główna zasada wszystkich moich rozporządzeń. Wszystko, co mówią lub robią Moi pierworodni synowie, jest wyrazem Mojego Ducha. Każdy musi dawać świadectwo Moim pierworodnym synom, jasno to rozumiejąc. To jest kolejny etap Mojego dzieła, jeśli ktoś się oprze, poproszę Moich umiłowanych synów, aby zrobili z nimi porządek. Teraz jest inaczej. Jeśli ci, których kocham, wymówią słowo sądu, szatan natychmiast umrze w Hadesie, ponieważ przekazałem już władzę Moim pierworodnym synom. To znaczy, że od teraz nadszedł czas, aby rządzili razem ze Mną. (Odnosi się to do fazy ciała, która jest nieco inna, niż wspólne rządy w ciele.) Każdy, kto jest nieposłuszny w myśli, będzie cierpiał taki sam los jak ci, którzy Mi się opierają. Moi pierworodni synowie powinni być traktowani tak, jak Ja jestem traktowany, ponieważ jesteśmy z jednego ciała i nigdy nie możemy się rozdzielić. Dzisiaj Moim pierworodnym synom należy nieść świadectwo tak, jak Mnie dawano świadectwo w przeszłości. To jest jedno z Moich rozporządzeń; każdy musi powstać i nieść świadectwo.

Moje królestwo rozciąga się aż po krańce ziemi. Moi pierworodni synowie podróżują ze Mną na krańce ziemi. Wielu spośród rzeczy, o których mówię, nie rozumiecie z powodu przeszkód waszego ciała, więc większość dzieła musi być wykonana po powrocie na Syjon. Z Moich słów można wywnioskować, że to już nie jest odległa przyszłość, ale stanie się to wkrótce. Tak więc ciągle mówię o Syjonie i jego sprawach. Czy wiecie, jaki jest cel Moich słów? Czy wiecie, co jest w Moim sercu? Moje serce pragnie wkrótce powrócić na Syjon, aby zakończyć cały stary wiek i nasze życie na ziemi (ponieważ brzydzę się ziemskimi ludźmi, sprawami, rzeczami i jeszcze bardziej nienawidzę życia w ciele, a przeszkody ciała są wielkie i wszystko zacznie prosperować dopiero po powrocie na Syjon) i odzyskać nasze życie w królestwie. Celem Mojego pierwszego wcielenia było położyć fundament pod Moje drugie wcielenie. Tę drogę trzeba było przejść. Tylko przez całkowite poddanie się szatanowi mogłem odkupić was do Mojego ciała podczas ostatniego etapu. (Gdyby nie Moje pierwsze wcielenie, nie byłbym w stanie być uwielbiony, nie mógłbym odebrać ofiary za grzech, więc przyszlibyście na świat jako grzesznicy.) Ponieważ posiadam nieskończoną mądrość, ponieważ wyprowadziłem was z Syjonu, z pewnością sprowadzę was tam z powrotem. Nie powiodą się próby szatana, aby stanąć Mi na drodze, ponieważ Moje wielkie dzieło zostało już dawno spełnione. Moi pierworodni synowie są tacy sami jak Ja, są święci i nieskalani, więc powrócę na Syjon wraz z nimi i nigdy nie będziemy rozdzieleni.

Cały mój plan zarządzania jest wam stopniowo ujawniany. Zacząłem wykonywać Moje dzieło wśród wszystkich narodów i ludów. To wystarczy, aby udowodnić, że czas powrotu na Syjon nie jest zbyt odległy, ponieważ spełnienie Mojego dzieła we wszystkich narodach i wśród wszystkich ludów stanie się po powrocie na Syjon. Moje tempo jest coraz szybsze. (Ponieważ zbliża się dzień, w którym powrócę na Syjon, chcę najpierw skończyć Moje dzieło na ziemi.) Jestem coraz bardziej zajęty Moim dziełem, a jednak na ziemi mam już coraz mniej do zrobienia, prawie nic. (Moja działalność jest skierowana ku dziełu w Duchu, którego człowiek nie może zobaczyć gołym okiem, ale można je poznać tylko z Moich słów; nie jestem zajęty w taki sposób, jak to jest być zajętym w ciele, ale jest wiele zadań, które przygotowałem.) Dzieje się tak, ponieważ, jak już powiedziałem, Moje dzieło na ziemi zostało już w całości ukończone, a reszta Mojegodzieła musi poczekać, aż powrócę na Syjon. (Powodem, dla którego muszę tam powrócić, by działać, jest to, że przyszłe dzieło nie może zostać dokonane w ciele, i jeśli dzieło to zostanie dokonane poza ciałem, przyniesie hańbę Memu imieniu.) Kiedy pokonam Moich wrogów i powrócę na Syjon , życie będzie piękniejsze i spokojniejsze niż przed wiekami. (To dlatego, że całkowicie opanowałem świat i dzięki Mojemu pierwszemu i drugiemu wcieleniu zostałem w pełni uwielbiony. W Moim pierwszym wcieleniu byłem tylko częściowo uwielbiony, ale w drugim uwielbienie Mojej osoby jest już pełne, więc nie ma już możliwości do wykorzystania dla szatana. Dlatego przyszłe życie na Syjonie będzie jeszcze piękniejsze i spokojniejsze.) Moja osoba będzie jawić się jeszcze bardziej chwalebną przed światem i szatanem, aby upokorzyć wielkiego czerwonego smoka, to jest trzon całej Mojej mądrości. Im więcej mówię o rzeczach zewnętrznych, tym więcej jesteście w stanie zrozumieć; im więcej mówię o rzeczach Syjonu, których ludzie nie widzą, tym bardziej puste będą się wam te rzeczy wydawać i tym trudniej będzie wam je sobie wyobrazić, aż pomyślicie, że opowiadam bajki. Jednak musicie być czujni; w Moich ustach nie ma pustych słów, słowa, które pochodzą z Moich ust, są godne zaufania. Chociaż trudno jest je zrozumieć z waszego punktu widzenia, jest to absolutna prawda. (Z powodu ograniczeń ciała ludzie nie są w stanie całkowicie i dogłębnie zrozumieć tego, co mówię, a wielu z rzeczy, które powiedziałem, nie objawiłem w pełni, ale kiedy wrócimy na Syjon, nie będę musiał wyjaśniać, zrozumiecie to w sposób naturalny.) To powinno być traktowane poważnie.

Chociaż ludzkie ciało i pojęcie nakładają ograniczenia, mimo to chcę udoskonalić wasze myślenie śmiertelników i zwalczać wasze koncepcje poprzez objawione tajemnice, ponieważ wielokrotnie mówiłem, że jest to etap Mojego dzieła (to dzieło skończy się dopiero wraz z wkroczeniem na Syjon). Góra Syjon istnieje w umyśle każdej osoby i dla każdego jest czym innym. Ponieważ ciągle wspominam o górze Syjon, opowiem wam o niej nieco, abyście trochę ją poznali. Być na Górze Syjon to powrócić do świata duchowego. Chociaż odnosi się do świata duchowego, nie oznacza to, że ludzie nie mogą jej zobaczyć i dotknąć; dotyczy to ciała. Nie jest ona absolutnie niewidoczna ani niematerialna, ponieważ gdy ciało pojawia się, ma kształt i formę, ale gdy ciało się nie pojawia, nie ma żadnej formy ani kształtu. Na Górze Syjon nie będzie troski o jedzenie, ubrania, codzienne potrzeby i schronienie, nie będzie małżeństwa ani rodziny i nie będzie podziału na płci (wszyscy, którzy są na Górze Syjon, są Moją osobą, są w jednym ciele, więc nie ma małżeństwa, rodziny czy podziału płci) i wszystko, o czym mówi Moja osoba, zostanie urzeczywistnione. Kiedy ludzie nie będą czujni, Moja osoba pojawi się wśród nich, i kiedy nie będą zwracać uwagi, Moja osoba zniknie. (Ludzie z krwi i kości nie mogą tego osiągnąć, więc trudno wam to sobie teraz wyobrazić.) W przyszłości nadal będzie słońce, księżyc i fizyczne niebo i ziemia, ale ponieważ Moja osoba będzie na Syjonie, nie będzie palących promieni słońca ani dnia, ani cierpienia klęsk żywiołowych. Kiedy powiedziałem, że nie będzie nam potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie nam świecił, mówiłem o byciu na Syjonie. W ludzkim pojęciu wszystko we wszechświecie musi zostać wyeliminowane, a wszyscy ludzie żyją w Moim świetle. Myślą, że jest to prawdziwe znaczenie fragmentu „nie będzie nam potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie nam świecił”, ale jest to niewłaściwa interpretacja. Kiedy mówiłem „co miesiąc drzewo przyniesie dwanaście rodzajów owoców”, miałem na myśli sprawy na Syjonie. To zdanie reprezentuje wszystko na temat tamtejszego życia. Nie będzie ograniczeń czasu, geografii i przestrzeni. Dlatego powiedziałem „co miesiąc”. „Dwanaście rodzajów owoców” nie reprezentuje dzisiejszych ludzkich zachowań, ale odnosi się do życia w wolności na Syjonie. Te słowa są uogólnieniem tamtejszego życia. Z tego widać, że życie na Syjonie będzie bogate i różnorodne (ponieważ „dwanaście” oznacza tutaj pełnię). Będzie to życie bez smutku i łez, nie będzie wyzysku ani ucisku, więc wszyscy będą wolni i niezależni. Dzieje się tak dlatego, że wszystko istnieje w Mojej osobie, nikt nie może tego rozdzielić, a wszystko będzie sceną piękna i wiecznej nowości. Będzie to czas, kiedy wszystko będzie gotowe, będzie początkiem naszego życia po powrocie na Syjon.

Chociaż Moje dzieło na ziemi zostało całkiem zakończone, wciąż potrzebuję Moich pierworodnych synów do pracy na ziemi, więc nie mogę jeszcze wrócić na Syjon. Nie mogę wrócić tam sam, wrócę na Syjon razem z Moimi pierworodnymi synami po zakończeniu ich dzieła na ziemi. W ten sposób możemy razem zyskać chwałę, będzie to pełny przejaw Mojej osoby. (Mówię, że dzieło Moich pierworodnych synów na ziemi nie jest jeszcze ukończone, ponieważ nie zostali jeszcze ukazani. To zadanie musi być wykonane przez lojalnych i uczciwych posługujących.)

Wstecz: Rozdział 114

Dalej: Rozdział 116

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Nadeszło Królestwo Tysiąclecia

Czy widzieliście, jaką pracę Bóg wykona w tej grupie ludzi? Bóg powiedział, że nawet w Tysiącletnim Królestwie ludzie muszą nadal podążać...

Praktyka (8)

Zbyt wiele jest w ludziach błędów i wypaczeń, nie radzą sobie ze swym życiem, dlatego też ciągle konieczne jest kierowanie nimi w taki...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce