Rozdział 104

Wszyscy ludzie, wydarzenia i rzeczy poza Mną przeminą i zamienią się w nicość, a wszyscy ludzie, wydarzenia i rzeczy we Mnie zyskają ode Mnie wszystko i wejdą do chwały ze Mną, wejdą na Moją Górę Syjon, do Mojego miejsca zamieszkania i na zawsze będą ze Mną współistnieć. Wszystko stworzyłem na początku i dokończę Moje dzieło na końcu, i będę również rządził na zawsze jako Król. W międzyczasie prowadzę również cały wszechświat i władam nim. Nikt nie może odebrać Mojej władzy, ponieważ Ja jestem jedynym samym Bogiem i Ja również mam moc przekazania Mojej władzy Moim pierworodnym synom, tak aby Moi pierworodni synowie mogli panować wraz ze Mną. To istnieje na wieczność i nigdy nie może być zmienione. To jest Moje rozporządzenie. (Gdziekolwiek mówię o Moich rozporządzeniach, odnoszę się do tego, co dzieje się w Moim królestwie i co istnieć będzie wiecznie i nigdy nie może zostać zmienione). Każdy musi być z całego serca przekonany i musi zobaczyć Moją wielką moc w tych, których kocham. Nikt nie może zawstydzić Mojego imienia – wszyscy musicie stąd wyjść! To nie jest tak, że jestem bezlitosny, ale ty jesteś nieprawy. Jeśli znieważysz Moje karcenie, to rozprawię się z tobą i sprawię, że umrzesz na zawsze. (Oczywiście, wszystko to jest skierowane do osób, które nie są Moimi pierworodnymi synami). Mój dom nie chce takich śmieci, więc spiesz się i wyjdź stąd! Nie zwlekaj ani przez minutę, ani nawet przez sekundę! Musisz zrobić to, co mówię, w przeciwnym razie zniszczę cię jednym słowem. Lepiej nie wahaj się, lepiej nie oszukuj. Ci, którzy wymyślają bzdury przede Mną, ci, którzy kłamią Mi w twarz – odejdźcie szybko! Mam mało czasu na takie sprawy. (Kiedy nadszedł czas służenia, oni pełnią służbę, a kiedy nadchodzi czas odejścia, odchodzą. Czynię rzeczy z mądrością i z dokładnością co do minuty i sekundy. Wszystko to jest prawe i całkowicie prawidłowe). Ale wobec Moich pierworodnych synów jestem nieskończenie tolerancyjny i kocham do końca na zawsze, pozwalając wam na zawsze cieszyć się dobrymi błogosławieństwami i życiem wiecznym ze Mną, a w międzyczasie nigdy nie znosić niepowodzeń i sądu. (Dotyczy to czasu, gdy zaczynacie cieszyć się błogosławieństwami). To jest nieskończone błogosławieństwo i obietnica dana Moim pierworodnym synom, kiedy stworzyłem świat. Powinniście dojrzeć w tym Moją sprawiedliwość – kocham tych, których przeznaczyłem, nienawidzę tych, których porzuciłem i wyeliminowałem na zawsze i na wieczność.

Jako Moi pierworodni synowie, powinniście wszyscy trzymać się swoich obowiązków i stać na swoich stanowiskach, być pierwszymi dojrzałymi owocami pochwyconymi, aby być przede Mną i przyjąć Moją osobistą kontrolę, abyście mogli urzeczywistniać Mój chwalebny obraz oraz by światło Mojej chwały jaśniało z waszych twarzy, abyście mogli rozprzestrzeniać Moje wypowiedzi przez wasze usta, abyście rządzili Moim królestwem i aby Mój lud był pod waszym panowaniem. Wspominam tutaj o „pierwszych dojrzałych owocach” i używam słowa „pochwycenie”. Czym są pierwsze dojrzałe owoce? Ludzie wyobrażają sobie, że jest to pierwsza grupa pochwyconych ludzi lub że odnosi się to do zwycięzców lub ludzi, którzy są pierworodnymi synami. To wszystko są błędy i błędne zrozumienie Moich słów. Pierwszymi dojrzałymi owocami są ludzie, którzy otrzymali ode Mnie objawienie i władzę. Tak zwana „pierwsza dojrzałość” dotyczy bycia w Moim posiadaniu, bycia przeznaczonym i wybranym przeze Mnie. „Pierwszy dojrzały” nie oznacza pierwszej kolejności. „Pierwsze dojrzałe owoce” nie są czymś materialnym w oczach ludzi. Te tak zwane „owoce” odnoszą się do czegoś, co wydaje zapach (w znaczeniu symbolicznym), to znaczy do tych, którzy mogą Mnie urzeczywistniać, przejawiać Mnie i żyć ze Mną na zawsze. Kiedy mówię o „owocach”, odnoszę się do wszystkich Moich synów i całego ludu, a pierwsze dojrzałe owoce odnoszą się do pierworodnych synów, którzy będą panować jako królowie u Mego boku. Dlatego zwrot „pierwszy dojrzały” należy rozumieć jako posiadający władzę. To jest jego prawdziwe znaczenie. Ludzie wyobrażają sobie, że „być pochwyconym” to znaczy zostać zabranym z niskiego do wysokiego miejsca. To poważny błąd. „Bycie pochwyconym” odnosi się do przeznaczenia, a potem wybrania przeze Mnie. Jest skierowane ku tym wszystkim, których przeznaczyłem i wybrałem. Ci, którzy uzyskali status pierworodnego syna, status synów lub ludu, wszyscy są tymi, którzy zostali pochwyceni. Jest to bardzo niezgodne z ludzkimi pojęciami. Ci, którzy mają udział w Moim domu w przyszłości, są wszystkimi, którzy zostali pochwyceni, aby być przede Mną. Jest to bezwzględna prawda, która nigdy się nie zmienia i której nikt nie może obalić. Jest to kontratak przeciwko szatanowi. Każdy, kogo przeznaczyłem, zostanie pochwycony, aby być przede Mną.

Jak należy rozumieć „świętą trąbę”? Jak to rozumiecie? Dlaczego mówi się, że jest święta i już rozbrzmiała? Należy to wyjaśnić na podstawie etapów Mojego dzieła i zrozumieć na podstawie metody realizacji dzieła. Czas, w którym publicznie ogłaszany jest Mój sąd, to czas, w którym ujawnia się Moje usposobienie wszystkim narodom i ludom. W tym czasie rozbrzmiewa święta trąba. To znaczy, że często mówię, że Moje usposobienie jest święte i nienaruszalne, dlatego też słowo „święta” opisuje „trąbę”. Widać z tego, że „trąba” odnosi się do Mojego usposobienia i reprezentuje to, czym jestem i co mam. Można też powiedzieć, że Mój sąd jest w toku każdego dnia, Mój gniew jest uwalniany każdego dnia, a Moje przekleństwo spada na każdą rzecz, która każdego dnia nie jest zgodna z Moim usposobieniem. Wtedy można powiedzieć, że czas, w którym zaczyna się Mój sąd, to czas, w którym rozbrzmiewa święta trąba, i brzmi ona każdego dnia, bez przerwy nawet na chwilę – nie cichnie nawet na minutę czy sekundę. Od teraz święta trąba będzie brzmiała coraz głośniej wraz ze stopniowym następowaniem wielkich katastrof. To znaczy, że wraz z objawieniem Mojego sprawiedliwego sądu Moje usposobienie będzie coraz bardziej jawne, a to, czym jestem i co mam, będzie w coraz większym stopniu udziałem Moich pierworodnych synów. To jest Moja przyszła metoda wykonywania dzieła: z jednej strony podtrzymywanie i wybawianie tych, których miłuję, a z drugiej strony używanie Moich słów do ujawniania tych wszystkich, którymi gardzę. Pamiętajcie! To jest metoda prowadzenia Mojego dzieła, kroki Mojego dzieła, które jest bezwzględnie prawdziwe. Zostało to zaplanowane przeze Mnie od czasu stworzenia i nie może być zmienione przez nikogo.

Nadal istnieje wiele części Moich słów, które są trudne do zrozumienia dla ludzi, więc jeszcze bardziej udoskonaliłem Mój styl mówienia i Moje metody objawiania tajemnic. Innymi słowy, Mój styl przemawiania zmienia się i ulepsza każdego dnia dzięki nowym formom i metodom. Są to etapy Mojego dzieła i nikt nie może ich zmienić. Ludzie mogą mówić i działać tylko zgodnie z tym, co mówię. Jest to bezwzględnie prawdziwy fakt. Poczyniłem odpowiednie przygotowania zarówno w Mojej osobie, jak i w Moim ciele. W każdym działaniu i czynie Mojego człowieczeństwa istnieje aspekt mądrości Mojej boskości. (Ponieważ ludzkość w ogóle nie ma żadnej mądrości, mówienie, że pierworodni synowie mają Moją mądrość, odnosi się do pierworodnych synów posiadających w sobie Moje boskie usposobienie). Kiedy pierworodni synowie postępują głupio, to dlatego, że nadal macie w sobie elementy człowieczeństwa. Musicie zatem pozbyć się ludzkiej głupoty i robić to, co miłuję, a odrzucać to, czego nienawidzę. Każdy, kto pochodzi ode Mnie, musi do Mnie powrócić. Każdy, kto jest ze Mnie zrodzony, musi powrócić do Mojej chwały. Ci, których nienawidzę, muszą zostać porzuceni i odcięci ode mnie jeden po drugim. Takie są etapy Mojego dzieła; tak zarządziłem i taki jest Mój plan stworzenia opiewający na sześć tysięcy lat. Ci, których porzucam, powinni okazać posłuszeństwo i posłusznie odejść ode Mnie. Ci, których kocham, powinni wszyscy, z uwagi na błogosławieństwa, których im udzieliłem, wychwalać Mnie, aby Moje imię mogło być jeszcze bardziej chwalebne, a chwalebny blask mógł zostać dodany do Mojego chwalebnego oblicza, aby mogli oni być pełni Mojej mądrości w Mojej chwale i chwalić Moje imię jeszcze bardziej w Moim chwalebnym blasku!

Wstecz: Rozdział 103

Dalej: Rozdział 105

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Sam Bóg, Jedyny I

Autorytet Boga (I)Kilka moich ostatnich społeczności dotyczyło dzieła Bożego, usposobienia Bożego i samego Boga. Czy po ich wysłuchaniu...

Tajemnica Wcielenia (4)

Powinniście poznać historię Biblii i jej powstania. Wiedza ta nie należy do tych, którzy nie przyjęli nowego dzieła Boga. Oni jej nie...

Jak służyć zgodnie z wolą Boga

Gdy wierzy się w Boga, jak dokładnie należy Mu służyć? Jakie warunki należy spełnić i jakie prawdy muszą zrozumieć ci, którzy służą Bogu?...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce