Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

W co powinien być wyposażony odpowiedni pasterz

Musisz mieć zrozumienie różnych stanów, w jakich ludzie będą się znajdowali, gdy Duch Święty będzie wykonywać w nich swe dzieło. W szczególności ci, którzy koordynują służbę Bogu, muszą jeszcze lepiej rozumieć poszczególne stany, jakie niesie ze sobą dzieło wykonywane przez Ducha Świętego w ludziach. Jeśli mówisz tylko o wielu doświadczeniach i wielu sposobach wejścia, pokazuje to, że twoje doświadczenie jest zbyt jednostronne. Bez wiedzy o swoim prawdziwym stanie lub uchwycenia zasady prawdy, dokonanie transformacji usposobienia jest niemożliwe. Bez wiedzy o zasadach dzieła Ducha Świętego lub rozumienia zrodzonego przez nie owocu trudno będzie rozpoznać znaczną część działań złych duchów. Musisz ujawniać dzieło złych duchów i pojęcia ludzi oraz przechodzić prosto do sedna problemu, musisz również wskazywać na liczne odstępstwa w praktykowaniu u ludzi lub problemy w wierze w Boga, tak aby mogli je rozpoznać. Przynajmniej nie możesz sprawiać, że poczują się negatywnie lub biernie. Jednak musisz zrozumieć trudności, które obiektywnie istnieją dla większości ludzi, nie możesz być nierozsądny ani „próbować uczyć świnię śpiewać”, to jest głupie postępowanie. Aby rozwiązywać liczne trudności ludzi, trzeba rozumieć dynamikę działania Ducha Świętego, trzeba zrozumieć, jak Duch Święty wykonuje dzieło w różnych ludziach, trzeba zrozumieć trudności ludzi, ich braki, wnikać w kluczowe kwestie problemu i dotrzeć do jego źródła, bez odchyleń i błędów. Tylko taka osoba jest wykwalifikowana, aby koordynować służbę Bogu.

To, czy jesteś w stanie uchwycić kluczowe kwestie i jasno dostrzec wiele rzeczy, oczywiście zależy od twoich indywidualnych doświadczeń. Sposób, w jaki doświadczasz, wpływa na to, w jaki sposób przewodzisz innym. Jeśli rozumiesz litery i doktryny, prowadzisz innych do zrozumienia liter i doktryn. Sposób, w jaki doświadczasz rzeczywistości słów Bożych, jest sposobem, w jaki prowadzisz innych do wejścia w rzeczywistość słów Bożych. Jeśli jesteś w stanie zrozumieć wiele prawd i widzieć wiele rzeczy wyraźnie w słowach Bożych, to jesteś w stanie prowadzić innych do zrozumienia wielu prawd, a ci, których prowadzisz, będą mieli jasne zrozumienie wizji. Jeśli skupisz się na uchwyceniu nadprzyrodzonych uczuć, to ci, których prowadzisz, skupią się również na uczuciach nadprzyrodzonych. Jeśli zaniedbujesz praktykowanie i podkreślasz przemawianie, to ci, którym przewodzisz, również skupią się na przemawianiu bez praktykowania, bez jakiejkolwiek zmiany w ich usposobieniu, i będą entuzjastycznie nastawieni tylko powierzchownie, bez praktykowania jakichkolwiek prawd. Każdy daje innym to, co sam posiada. Rodzaj osoby określa ścieżkę, którą prowadzi ona innych, i rodzaj osoby określa rodzaj ludzi, których ona prowadzi. Aby naprawdę nadawać się do Bożego użytku, nie tylko trzeba mieć aspiracje, lecz także trzeba wiele oświecenia od Boga, przewodnictwa słów Bożych, napominania Bożego i oczyszczenia przez Jego słowa. Na tym fundamencie powinniście w zwykłych czasach zwracać uwagę na własne obserwacje, myśli, rozważania, wnioski, przyjmowanie tego, co jest zgodne z prawdą lub eliminowanie tego co z nią zgodne nie jest. Wszystkie te ścieżki są ścieżkami do waszego wejścia w rzeczywistość i wszystkie z nich są niezbędne – to jest sposób, w jaki Bóg wykonuje dzieło. Jeśli wejdziesz w metodę, za pomocą której Bóg wykonuje dzieło, wtedy będziesz miał możliwość być doskonalonym przez Boga każdego dnia. I w każdej chwili, bez względu na to, czy jest to trudne lub sprzyjające środowisko, czy jesteś poddawany próbie lub kuszony, czy pracujesz, czy nie, czy żyjesz życiem indywidualnym czy zbiorowym, zawsze znajdziesz możliwości, aby być doskonalonym przez Boga, nie tracąc ani jednej z nich. Będziesz mógł je wszystkie odkryć i w ten sposób odkryjesz tajemnicę doświadczania słów Bożych.

Wstecz:Człowiek osiągający zbawienie jest tym, który pragnie praktykować prawdę

Dalej:O doświadczeniu

Powiązane treści