Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Wypowiedź dwudziesta pierwsza

Dzieło Ducha Świętego przywiodło was teraz do nowych niebios i do nowej ziemi. Wszystko podlega odnowie, wszystko spoczywa w Moich dłoniach, wszystko zaczyna się od nowa! Z powodu swych poglądów ludzie nie potrafią tego przemyśleć i nie ma to dla nich sensu – ale to Moje dzieło, a w nim jest Moja mądrość. Dlatego możecie odłożyć wszystkie swe poglądy i opinie. Możecie skupić się na jedzeniu i piciu Bożego słowa w uległości, bez żadnych obaw. Działając w ten sposób, przyjmuję na siebie święte zobowiązanie. W rzeczywistości ludzie nie muszą żyć w szczególny sposób. To raczej Bóg, czyniąc cuda, ukazuje swoją wszechmoc. Ludziom nie wolno przechwalać się, chyba że chwalą się Bogiem. W przeciwnym przypadku doświadczą straty. Bóg podnosi z pyłu nędznych i wywyższa pokornych. Użyję Mej mądrości we wszystkich jej formach, by kierować Kościołem powszechnym, by kierować wszystkimi ludami i wszystkimi narodami, tak by one wszystkie były we Mnie i tak byście wy wszyscy mogli podporządkować Mi się w Kościele. Ci, którzy wcześniej nie okazywali posłuszeństwa, teraz muszą być Mi posłuszni, muszą sobie nawzajem podporządkować się, znosić jedni drugich, prowadzić życie w jedności i kochać siebie nawzajem, wspólnie korzystając z mocnych stron innych dla zrównoważenia swoich własnych słabości, w zgodnym posługiwaniu. W ten sposób zbudowany będzie Kościół, a szatan nie będzie miał możliwości wyzysku. Tylko wtedy Mój plan zarządzania nie poniesie porażki. Pozwólcie, że w tym miejscu przypomnę wam jeszcze o czymś. Nie dopuść, by powstały w tobie nieporozumienia, ponieważ taki a taki żyje w pewien sposób czy postąpił w taki a taki sposób, sprawiając, że podupadłeś na duchu. W moim odczuciu, jest to nieodpowiednie i bezwartościowe. Czyż Ten, w którego wierzysz, nie jest Bogiem? To nie pierwsza lepsza osoba. Funkcje nie są te same. Istnieje jedno ciało. Każdy wykonuje swój obowiązek, każdy na swoim miejscu i jak najlepiej — na każdą iskrę przypada jeden rozbłysk światła — poszukując życiowej dojrzałości. W ten sposób Ja będę usatysfakcjonowany.

Wstecz:Wypowiedź dwudziesta

Dalej:Wypowiedź dwudziesta druga

Może także ci się spodobać