Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Rozdział 79

Ślepi! Ciemni! Kupa bezużytecznych śmieci! Oddzielacie Moje zwykłe człowieczeństwo od Mej całkowicie boskiej natury! Czy nie sądzicie, że to jest grzech przeciw Mnie? Co więcej, to jest coś, co bardzo trudno przebaczyć! Praktyczny Bóg przychodzi dziś pośród was, ale wy znacie tylko jedną Mą stronę – zwykłe człowieczeństwo, a nie widzieliście w ogóle tej Mej strony, która jest całkowicie boska. Czy myślisz, że nie wiem, kto próbuje Mnie oszukać za Mymi plecami? Nie krytykuję cię teraz, tylko obserwuję, jaki poziom możesz osiągnąć i jaki będzie twój koniec. Me słowa były wypowiadane po tysiąckroć, a wy zrobiliście wiele złych rzeczy. Dlaczego wciąż próbujesz Mnie oszukać? Strzeż się, bo możesz stracić życie! Jeżeli sprowokujesz Mój gniew do pewnego poziomu, nie będę miał dla ciebie litości i wyrzucę cię. Nie będę zważał na to, jak postępowałeś wcześniej, czy byłeś wierny lub gorliwy, jak dużo biegałeś wokół, jak bardzo się poświęciłeś dla Mnie – w ogóle nie będę na to patrzył. Wystarczy, że teraz Mnie sprowokujesz, a wrzucę cię w bezdenną otchłań. Kto nadal śmie Mnie oszukiwać? Zapamiętaj! Od teraz, kiedy się rozgniewam, nieważne na kogo, wyeliminuję cię natychmiast, aby nie było żadnych problemów w przyszłości i żebym nie musiał cię znów widzieć. Jeżeli sprzeciwisz Mi się, natychmiast cię skarcę – czy zapamiętacie to? Ci, którzy są bystrzy, od razu okażą skruchę.

Dziś, to jest teraz, jestem gniewny. Wszyscy powinniście być wierni wobec Mnie i ofiarować Mi całe swoje jestestwo. Nie może być już żadnych opóźnień. Jeżeli nie zważysz na Me słowa, wyciągnę swą rękę i zadam ci cios. Tym sprawię, że każdy Mnie pozna, a dziś jestem gniewny i majestatyczny wobec wszystkich (to jest poważniejsze niż Mój sąd). Powiedziałem tyle słów, lecz wcale nie zareagowaliście; czy naprawdę jesteście tak tępi? Raczej nie jesteście, prawda? To stary diabeł będący w was szykuje się do jakichś niegodziwości – widzicie to dobrze? Spiesz się i doprowadź do radykalnej zmiany! Dziś dzieło Ducha Świętego dotarło do tego etapu – nie widziałeś tego? Moje imię rozniesie się od domu do domu we wszystkich narodach i we wszystkich kierunkach i będzie wykrzykiwane ustami zarówno dorosłych, jak i dzieci w całym wszechświecie; to prawda absolutna. Jestem jedynym samym Bogiem; co więcej, jestem jedną, jedyną osobą Boga i Ja, w całym ciele, jestem jeszcze pełniejszym uosobieniem Boga. Ktokolwiek ośmieli się mnie nie czcić, ktokolwiek ośmieli się okazać Mi sprzeciw w swoich oczach, ktokolwiek ośmieli się wyrzec słowa sprzeciwu wobec Mnie, z pewnością umrze od Mych przekleństw i Mego gniewu (przekleństwa będą następstwem Mego gniewu). A ktokolwiek poważy się na brak lojalności lub postawy synowskiej wobec Mnie, ktokolwiek ośmieli się spróbować Mnie oszukać, z pewnością umrze w Mej nienawiści. Ma sprawiedliwość, majestat i sąd będą trwały wiecznie i nieskończenie. Na początku byłem kochający i litościwy, ale to nie jest usposobienie Mej pełnej boskiej natury; sprawiedliwość, majestat i sąd są tylko usposobieniem Mnie jako kompletnego samego Boga. Gdy panował Wiek Łaski, byłem kochający i litościwy. Na potrzeby dzieła, które musiałem skończyć, miałem łaskawość i miłosierdzie, ale potem łaskawość i miłosierdzie nie były konieczne (odtąd nie istniały). Wszystko to sprawiedliwość, majestat i sąd, i one stanowią pełne usposobienie Mego zwykłego człowieczeństwa wraz z Mą pełną boską naturą.

Ci, którzy Mnie nie znają, zginą w bezdennej otchłani, a ci, którzy są Mnie pewni, będą żyć wiecznie, aby być pod pieczą i opieką Mej miłości. Mówię jedno słowo i cały wszechświat, od jednego końca do drugiego, drży w posadach – kto może nie drżeć ze strachu, słysząc Moje słowa? Kto nie może wykształcić serca, które by Mnie czciło? Ten, kto nie rozpoznaje Mej sprawiedliwości i majestatu w Mych czynach! I ten, kto nie widzi Mej wszechmocy i mądrości w Mych czynach! Ktokolwiek nie będzie o to dbał, na pewno umrze. A to dlatego, że ci, którzy nie dbają, to ci, którzy Mi się sprzeciwiają, którzy Mnie nie znają i to są archaniołowie, najokrutniejsi. Przyjrzyjcie się sobie – ktokolwiek jest okrutny, pewny siebie, arogancki i zarozumiały, jest z pewnością obiektem Mej nienawiści i umrze!

Teraz ogłaszam rozporządzenia dla Mego królestwa: wszystkie rzeczy są w zakresie Mego sądu, wszystkie rzeczy są obiektem Mej sprawiedliwości, wszystkie rzeczy są w Mym majestacie, a sprawiedliwość jest praktykowana w stosunku do wszystkich. Ci, którzy twierdzą, że wierzą we Mnie, ale mi zaprzeczają w swoich sercach, lub ci, których serca opuściły Mnie, będą wyrzuceni, ale wszystko w swoim czasie, według Mego życzenia. Ci, którzy wypowiadają się o Mnie sarkastycznie, ale w sposób niezauważalny dla ludzi, umrą natychmiast (umrze ich duch, ciało i dusza). Tych, którzy tłamszą lub ignorują tych ukochanych przeze Mnie, natychmiast osądzi Mój gniew. Oznacza to, że ci z sercem zazdrosnym wobec tych, których kocham, i mający Mnie za niesprawiedliwego będą przekazani pod sąd tym, których kocham. Wszyscy, którzy zachowują się dobrze, są prości i uczciwi (włącznie z tymi, którym brakuje mądrości) oraz są uparcie szczerzy wobec mnie, pozostaną w Mym królestwie. Ci, którzy nie przeszli przez nauki, czyli ci uczciwi ludzie, którym brakuje mądrości i przenikliwości, będą mieli władzę w Mym królestwie. A jednak oni przeszli już przez rozprawę i łamanie. Fakt, iż nie pobrali wszystkich nauk, nie jest bezwzględny, ale raczej przez te rzeczy będę pokazywał każdemu Mą wszechmoc i Mą mądrość. Wyrzucę tych, którzy teraz wciąż we Mnie wątpią, nie chcę ani jednego z nich (czuję wstręt do tych, którzy wciąż we Mnie wątpią w obecnych czasach). Moimi czynami w całym wszechświecie pokażę uczciwym ludziom cudowność Mych działań, tym samym zwiększając ich mądrość, przenikliwość i zdolność rozróżniania oraz doprowadzę do szybkiego zniszczenia ludzi kłamliwych. Wszyscy pierworodni synowie, którzy jako pierwsi przyjęli Me imię (znaczy ci święci i nieskalani, uczciwi ludzie), jako pierwsi wejdą do królestwa i będą władać wszystkimi narodami i ludami wraz ze Mną, rządzić jako królowie w królestwie i wspólnie osądzać wszystkie narody i ludy (co oznacza wszystkich synów pierworodnych w królestwie, a nie innych). Ci ze wszystkich narodów i ludów, którzy zostali osądzeni i okazali skruchę, wkroczą do Mego królestwa i staną się Moim ludem, a ci, którzy są uparci i nie okażą skruchy, będą wrzuceni do bezdennej otchłani (aby umrzeć na wieczność). Sąd w królestwie odbędzie się po raz ostatni i będzie Mym dogłębnym obmyciem świata. Wtedy nie będzie już żadnej niesprawiedliwości, żadnego żalu, łez ani westchnień, a co więcej, nie będzie już świata. Wszystko będzie przejawem Chrystusa, wszystko będzie królestwem Chrystusa. Taka chwała! Taka chwała!

Wstecz:Rozdział 78

Dalej:Rozdział 80

Powiązane treści

 • Ścieżka… (6)

  To dzięki dziełu Bożemu zostaliśmy przyprowadzeni do dnia dzisiejszego. Zatem wszyscy jesteśmy ocalałymi w Bożym planie zarządzania i fakt, że przetrw…

 • Prawdziwa historia stojąca za dziełem Wieku Odkupienia

  Cały Mój plan zarządzania, obejmujący sześć tysięcy lat plan zarządzania, składa się z trzech etapów, czy też z trzech wieków: Wieku Prawa na początku…

 • Trzy przestrogi

  Jako wierzący w Boga powinniście być lojalni we wszystkim tylko wobec Niego i móc zgadzać się z Jego wolą we wszystkim. Niemniej choć każdy rozumie tę…

 • Sam Bóg, Jedyny I

  Autorytet Boga (I) Kilka moich ostatnich społeczności dotyczyło dzieła Bożego, usposobienia Bożego i samego Boga. Czy po ich wysłuchaniu czujecie, …