Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Rozdział 16

Po złożeniu świadectwa o Synu Człowieczym, Wszechmogący Bóg objawił się publicznie nam jako Słońce sprawiedliwości. To jest przemienienie na górze! Teraz staje się coraz bardziej realne i coraz bardziej rzeczywiste. Widzieliśmy metodę działania Ducha Świętego, sam Bóg sam wyłonił się z fizycznego ciała. Nie jest On pod kontrolą ani człowieka, ani przestrzeni, ani geografii, ani geografii; przekracza granice ziemi i morza, sięga do samych krańców wszechświata, a wszystkie narody i wszystkie ludy słuchają Jego głosu w ciszy. Kiedy otwieramy nasze duchowe oczy, widzimy, że słowo Boga pochodzi z Jego chwalebnego ciała; to sam Bóg wyłania się z ciała. On sam jest prawdziwym i pełnym Bogiem. Przemawia do nas publicznie, jest z nami twarzą w twarz, radzi nam, lituje się nad nami, czeka na nas, pociesza nas, dyscyplinuje nas i sądzi nas. On prowadzi nas za rękę i Jego troska o nas pali się w Nim jak płomień, z gorliwym sercem śpieszy się obudzić nas, abyśmy weszli do Niego. Jego transcendentne życie zostało wplecione w nas wszystkich, a wszyscy, którzy do Niego wchodzą, górują nad światem i pokonają go i wszystkich złych, i będą rządzić razem z Nim. Wszechmogący Bóg jest duchowym ciałem Boga. Jeśli On nakazuje, to tak będzie; jeśli On to mówi, to tak będzie, a jeśli On rozkaże, to tak jest; On jest jedynym prawdziwym Bogiem! Szatan jest pod Jego stopami, w bezdennym dole. Wszystko we wszechświecie jest w Jego rękach, nadszedł czas i wszyscy powrócą do nicości i narodzą się na nowo.

Wstecz:Rozdział 15

Dalej:Rozdział 17

Może także ci się spodobać