Rozdział 106

Ci, którzy nie znają Moich słów, ci, którzy nie znają Mojego zwykłego człowieczeństwa, i ci, którzy sprzeciwiają się Mojej boskiej naturze, zostaną rozbici w nicość. Nikt nie może być z tego zwolniony i wszyscy muszą poddać się krytycznej ocenie pod tym względem, ponieważ jest to Mój dekret administracyjny i to najważniejszy, jaki należy wprowadzić w życie. Ci, którzy nie znają Moich słów, są tymi, którzy słuchali tego, na co wyraźnie wskazywałem, ale nadal ich nie znają, innymi słowy – tymi, którzy nie rozumieją spraw duchowych (ponieważ nie stworzyłem tego narządu u ludzi, nie wymagam od nich wiele; wymagam jedynie, aby słuchali Moich słów, a następnie je praktykowali). Nie są to ludzie z Mojego domu, nie są tego samego typu, co Ja; należą do królestwa szatana. Dlatego nie chcę ani jednej z tych osób, które nie rozumieją spraw duchowych. Wcześniej myśleliście, że posunąłem się za daleko; dziś to zrozumiecie. Jak zwierzęta mogą rozmawiać z Bogiem? Czyż nie jest to absurdalne? Ci, którzy nie znają Mojego zwykłego człowieczeństwa, to ci, którzy używają własnego pojmowania, aby mierzyć to, co robię w Moim człowieczeństwie. Zamiast okazywać posłuszeństwo, oni swymi cielesnymi oczami próbują szukać u Mnie dziury w całym. Być może przemawiałem na próżno? Powiedziałem, że Moje zwykłe człowieczeństwo jest nieodzowną częścią Mnie, samego, zupełnego Boga i jest to właściwy sposób, aby Moje zwykłe człowieczeństwo i boskość zgodnie współpracowały ze sobą: gdy rzeczy, które robię poprzez Moje zwykłe człowieczeństwo, nie pasują do ludzkich koncepcji, ujawniają się ci, którzy Mi się przeciwstawiają, i ci, którzy nie są ze Mną zgodni. Następnie pełnia mojej boskości przemawia poprzez ludzkość i w ten sposób potraktowałem pewnych ludzi. Jeśli nie rozumiesz, co robię, ale mimo to jesteś posłuszny, nie potępiam takiej osoby, lecz oświecam. Jest to taki człowiek, którego kocham, i ze względu na twoje posłuszeństwo oświecam cię. Do tych, którzy sprzeciwiają się Mojej boskiej naturze, należą ci, które nie znają Moich słów, ci, którzy są niezgodni z Moim zwykłym człowieczeństwem, oraz ci, którzy nie aprobują tego, co robię w boskiej naturze (na przykład Mojego okazywania gniewu, budowania kościoła i tak dalej). To wszystko są przejawy sprzeciwu wobec Mojej boskości. Ale jest jedna rzecz, którą podkreślam i na którą każdy z was powinien zwrócić uwagę. Ci, którzy nie przystają do osoby, którą jestem dzisiaj, przeciwstawiają się Mojej boskości. Dlaczego wciąż powtarzam, że osoba, którą jestem, jest samym skończonym Bogiem? Usposobienie osoby, którą jestem, zwiera w sobie pełnię boskiego usposobienia – nie mierzcie Mnie, używając ludzkich koncepcji. Nawet teraz wiele osób wciąż mówi, że mam zwykłe człowieczeństwo i dlatego nie wszystkie rzeczy, które robię, muszą być poprawne. Ci ludzie – czyż nie prosisz się tylko o śmierć? Nie znają ani jednego słowa z tego, co mówię, i są bezwzględnie potomkami ślepych, nasieniem wielkiego czerwonego smoka! Jeszcze raz powiem wszystkim (i nie powtórzę tego później, jeśli ktoś to ponownie naruszy, na pewno zostanie przeklęty): Moje słowa, Mój śmiech, Moje jedzenie, Moje życie, Moja mowa i zachowanie są Moim dziełem — samego Boga i wewnątrz nie ma żadnej domieszki człowieka, żadnej! Żadnej w ogóle! Wszyscy muszą przestać grać w swoje gry umysłowe, przerwać swoje małostkowe kalkulacje. Im dłużej będziecie w tym trwać, tym bardziej będziecie skazani na zagładę. Posłuchajcie Mojej rady!

Zawsze przeszukuję najgłębsze zakamarki serca każdego człowieka, badam każde jego słowo i działanie, i widzę wyraźnie, jednego po drugim, tych, którzy Mi się podobają, i tych, którzy Mi się nie podobają. Jest to coś, czego ludzie nie mogą sobie wyobrazić, a tym bardziej, czego ludzie nie mogą osiągnąć. Powiedziałem tak wiele i zrobiłem tak wiele rzeczy; kto byłby w stanie jasno powiedzieć, jakie cele przyświecają Mojej mowie i Mojemu dziełu? Nikt nie może o nich opowiedzieć zrozumiale. Później powiem więcej; z jednej strony wyeliminuje to wszystkich ludzi, którzy Mi się nie podobają, a z drugiej strony sprawi, że będziecie cierpieć trochę bardziej w tym względzie, tak, że ponownie doświadczycie zmartwychwstania, ale z większą surowością. Nie podlega to ustalaniu przez ludzi i nikt nie może się przed tym uchronić. Nawet jeśli wiecie o tym teraz, kiedy nadejdzie czas, nadal nie będziecie w stanie uniknąć tego cierpienia, bo tak właśnie działam. Muszę działać w ten sposób, aby osiągnąć Moje cele i pozwolić, aby Moja wola została spełniona na was. Dlatego działanie to nazywa się „ostatnim cierpieniem, przez które musicie przejść”. Wasze ciało już nigdy więcej nie będzie cierpieć, ponieważ wielki czerwony smok zostanie przeze mnie unicestwiony i nie ośmieli się ponownie zbuntować. Jest to ostatni etap przed wejściem w ciało; jest to etap przejściowy. Ale nie lękajcie się, Ja absolutnie przeprowadzę was przez kryzys za kryzysem. Wierzcie, że Ja sam jestem sprawiedliwym Bogiem. To, co powiedziałem, z pewnością zostanie osiągnięte. Ja jestem samym wiarygodnym Bogiem. Wszystkie kraje, wszystkie ziemie i wszystkie wyznania wracają do Mnie i gromadzą się przed Moim tronem. To jest Moja wielka moc i będę sądził każde dziecko buntu, wrzucając je do jeziora ognia i siarki, bez żadnych wyjątków, wszyscy muszą się wycofać. Jest to ostatni krok w Moim planie zarządzania, a kiedy on się zakończy, wejdę do odpoczynku, bo wszystko będzie już zrobione, a Mój plan zarządzania dobiegnie końca.

Ponieważ tempo Mojego dzieła wzrosło (chociaż Moje serce nie jest niespokojne), odsłaniam wam Moje słowa każdego dnia, odkrywam tajemnice, które dla was codziennie trzymam, abyście mogli dokładnie podążać Moimi śladami. (To jest Moja mądrość, używanie Moich słów, aby doskonalić ludzi, lecz także po to, aby ich powalić. Wszyscy czytają Moje słowa i są w stanie działać zgodnie z Moją wolą zawartą w Moich słowach. Ci, którzy są negatywni, będą negatywni, ci, którzy mają zostać ujawnieni, pokażą swoje prawdziwe oblicze, buntownik będzie się buntować, a ci, którzy Mnie kochają lojalnie, staną się jeszcze bardziej lojalni. Zatem wszyscy mogą pójść w Moje ślady. Poszczególne sytuacje, które opisałem, są metodami Mojego działania i celami, które chcę osiągnąć.) W przeszłości powiedziałem: niezależnie od tego, jak was prowadzę, powinniście poszukiwać w ten sam sposób; niezależnie od tego, co wam powiem, powinniście słuchać. Co miałem na myśli? Czy wiecie? Jaki jest cel i znaczenie Mojego słowa? Czy rozumiecie? Ilu ludzi może to w pełni wyrazić? Kiedy mówię: „Niezależnie od tego, jak was prowadzę, powinniście poszukiwać w ten sam sposób”, nie odnosi się to wyłącznie do Mojego przewodnictwa, jakiego udzielam, jako osoba, którą jestem; odnosi się to ponadto do słów, które mówię, i drogi, którą podążam. Dziś to słowo naprawdę się spełniło. Gdy tylko wypowiedziałem Moje słowa, przeróżne demoniczne twarze zostały odsłonięte przed światłem Mojej obecności, tak abyście mogli zobaczyć je wszystkie wyraźnie. Moje słowo jest nie tylko zapowiedzią dla szatana, ale jest powierzone wam wszystkim. Większość z was ignoruje to słowo, wierząc, że jest ono powierzone wam, ale nie zdajecie sobie sprawy, że jest to słowo sądu, słowo, które niesie ze sobą autorytet. Celem Moich słów jest rozkazanie szatanowi, aby służył Mi właściwie i słuchał Mnie we wszystkim. W tajemnicach, które ujawniłem w przeszłości, jest ciągle wiele takich, których jeszcze nie rozumiecie, więc w przyszłości objawię wam więcej, abyście mogli mieć jaśniejsze i bardziej dogłębne zrozumienie.

Kiedy nadchodzą katastrofy, ludzie są przerażeni. Wszyscy zawodzą ze smutkiem i czują wstręt do złych rzeczy, które czynili w przeszłości, ale wtedy jest już za późno, ponieważ jest to wiek gniewu. Nie jest to czas, aby zbawiać ludzi i ofiarować łaskę, ale czas, aby oczyścić wszystkich posługujących i pozwolić Moim synom rządzić w Moim imieniu. To rzeczywiście różni się od przeszłości i jest bezprecedensowe od czasu stworzenia świata. Ponieważ kiedyś stworzyłem świat, kiedyś również go zniszczę, a to, co predestynowałem, nie może być przez nikogo zmienione. Wcześniej często wspominane były dwa zwroty „kolektywni chrześcijanie” i „kolektywni, uniwersalni nowi ludzie”. Jak należy je objaśnić? Czy kolektywni chrześcijanie odnoszą się do synów pierworodnych? Czy kolektywni, uniwersalni nowi ludzie odnoszą się również do synów pierworodnych? Nie, ludzie nie interpretują tego prawidłowo. Ponieważ ludzkie koncepcje zapewniają zrozumienie tylko do pewnego stopnia, wyjaśnię to wam tu i teraz. Kolektywni chrześcijanie i kolektywni, uniwersalni, nowi ludzie to nie to samo, mają oni odrębne znaczenia. Chociaż brzmienie tych dwóch terminów jest bardzo podobne i mogą się wydawać takie same, prawda jest zupełnie inna. Do kogo dokładnie odnoszą się kolektywni chrześcijanie? Albo do czego się odnoszą? Mówiąc o chrześcijanach, wszyscy zgodniepomyślą o Mnie. Nie mylą się całkiem w tym względzie. Co więcej, w koncepcjach ludzkich termin „ludzie” na pewno odnosiłby się do jednostek ludzkich i nikt nie kojarzyłby go z czymś innym. Mówiąc o pojęciu „kolektywny”, ludzie myślą, że jest to zgromadzenie wielu ludzi, którzy są prawie jednością, dlatego nazywa się ich kolektywem. Tutaj widać, że umysły ludzkie są zbyt proste i w ogóle nie mogą zrozumieć tego, co mam na myśli. Teraz oficjalnie zacznę mówić o tym, czym są kolektywni chrześcijanie (ale każdy musi odłożyć na bok swoje własne koncepcje, w przeciwnym razie nikt nie będzie w stanie zrozumieć, a nawet jeśli wyjaśnię ten termin, ludzie nie uwierzą w to, ani nie zrozumieją): gdy tylko Moje słowa zostaną wypowiedziane, Moi pierworodni synowie będą mogli działać zgodnie z Moją wolą i wyrażać Moją wolę, tak, aby byli jednego serca i jednych ust. Gdy będą osądzać wszystkie narody i wszystkie ludy, będą mogli wykonywać Moją sprawiedliwość i Moje dekrety administracyjne; są one Moim wyrazem i Moim objawieniem. Tak więc, można powiedzieć, że kolektywni chrześcijanie są instancją pierworodnych synów wdrażających Moje zarządzenia administracyjne, są oni władzą w rękach pierworodnych synów; a to wszystko jest związane z Chrystusem, stąd słowo ‘chrześcijanie’. Ponadto, wszyscy pierworodni synowie potrafią działać zgodnie z Moją wolą, dlatego używam terminu ‘kolektywni’. Kolektywni, uniwersalni nowi ludzie to wszyscy ludzie w Moim imieniu, innymi słowy Moi pierworodni synowie, Moi synowie i Mój lud. Słowo „nowi” odnosi do Mojego imienia. Ponieważ są w Moim imieniu (Moje imię niesie wszystko i jest wiecznie nowe, a nigdy nie jest stare i człowiek nie może go zmienić) i na zawsze w przyszłości pozostaną żywi, są uniwersalnymi, nowymi ludźmi. Słowo „kolektywni” odnosi się do liczby ludzi i nie jest takie samo, jak w poprzednim przypadku. Kiedy Moje słowo jest wypowiedziane, wszyscy powinni w nie wierzyć. Nie powinniście w nie wątpić. Usuńcie swoje ludzkie koncepcje i ludzkie myśli. Mój obecny proces ujawniania tajemnic jest właśnie procesem usuwania ludzkich koncepcji i myśli (ponieważ ludzie używają własnych pojęć do mierzenia Mnie i mierzenia tego, co mówię, używam Moich własnych ujawnionych tajemnic do usuwania ludzkich koncepcji i ludzkich myśli). To dzieło zostanie wkrótce zakończone. Kiedy Moje tajemnice zostaną ujawnione do pewnego etapu, ludzie nie będą mieli prawie żadnych procesów myślowych dotyczących Moich słów i przestaną używać swoich ludzkich koncepcji do mierzenia Mnie. Ujawnię to, co oni myślą każdego dnia, i przypuszczę kontratak. W pewnym momencie ludzie nie będą już myśleć, ich głowy będą puste, bez żadnych myśli i będą całkowicie posłuszni Moim słowom, a wtedy wejdziecie w sferę duchową. Jest to etap Mojego dzieła, zanim pozwolę wam wejść w sferę duchową. Musicie usunąć ludzkie wyobrażenia, zanim będziecie mogli być święci i nieskazitelni, i wejść w sferę duchową, a to jest pierwotne znaczenie słów „jestem świętym ciałem duchowym”. Musicie jednak postępować zgodnie z Moimi etapami i zanim zdacie sobie sprawę, Mój czas nadejdzie.

Wstecz: Rozdział 105

Dalej: Rozdział 107

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Jak służyć zgodnie z wolą Boga

Gdy wierzy się w Boga, jak dokładnie należy Mu służyć? Jakie warunki należy spełnić i jakie prawdy muszą zrozumieć ci, którzy służą Bogu?...

Wobec kogo jesteś lojalny?

Obecnie każdy mijający dzień jest niezwykle istotny i ma olbrzymie znaczenie w kontekście waszego przeznaczenia i waszego losu. Właśnie...

Westchnienie Wszechmogącego

Twoje serce skrywa ogromną tajemnicę, której nigdy nie byłeś świadomy, ponieważ żyjesz w świecie bez światła. Twoje serce i twojego ducha...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce