Rozdział 69

Gdy moja wola posuwa się naprzód, ktokolwiek sprzeciwia się lub ośmiela się osądzać czy wątpić, tego wygnam natychmiast. Dziś, ktokolwiek nie działa wedle Mej woli lub myli się co do Mej woli, musi zostać odrzucony i usunięty z Mojego królestwa. W Moim królestwie nie ma nikogo innego – wszyscy są Moimi synami, których kocham i którzy mają Mnie na względzie. Następnie, to oni właśnie działają wedle Mego słowa i są zdolni sprawować władzę w Moim imieniu, by sądzić wszystkie narody i ludy. Ponadto, to oni są grupą pierworodnych synów, którzy są niewinni i rześcy; prości i otwarci; szczerzy i mądrzy. Moja wola jest w was zaspokojona, a to, co chcę zrobić, wypełnia się w was bez błędów, zupełnie otwarte i ujawnione. Zacząłem opuszczać tych, którzy mają złe intencje i cele oraz i sprawię, że kolejno upadną. Zniszczę ich jednego po drugim tak, że nie przetrwają – a odnosi się to wszystko do ich ducha, duszy i ciała.

Zrozumcie, co czyni Ma ręka – wsparciem dla biednych, troską i ochroną dla tych, którzy Mnie kochają, ratunkiem dla niewiedzących i gorliwych, którzy nie wtrącają się w Me zarządzanie, karą dla tych, którzy Mi się opierają i tych, którzy nie współpracują ze Mną aktywnie – wszystkie te rzeczy będą potwierdzone, jedna po drugiej, w zgodzie z tym, co powiedziałem. Czy jesteś kimś, kto naprawdę Mnie kocha? Czy jesteś kimś, kto szczerze Mi się poświęca? Czy jesteś kimś, kto słucha Mych słów i działa zgodnie z nimi? Czy jesteś kimś, kto jest przeciwko Mnie, czy też jesteś zgodny ze Mną? Czy twój własny umysł ma jasność co to tych spraw? Czy potrafisz odpowiedzieć na te sprawy, które wymieniłem jedna po drugiej? Jeśli nie potrafisz, jesteś kimś, kto podąża z entuzjazmem, ale nie rozumie Mojej woli. Taka osoba będzie najpewniej wtrącała się w Moje zarządzanie i myliła Mą wolę. Jeśli taka osoba choćby przez chwilę ma złą intencję, będzie ona skazana przeze Mnie na wygnanie i zniszczenie.

We Mnie są nieskończone tajemnice, które są niezgłębione. Ujawnię je ludziom jedna po drugiej, zgodnie z Moim planem. To znaczy, ujawnię je Moim pierworodnym synom. Tym, którzy są niewierzący i Mi się przeciwstawiają, po prostu pozwolę płynąć z prądem, ale na końcu muszę sprawić, by zrozumieli, że jestem majestatem i sądem. Dzisiejsi niewierzący znają tylko to, co dzieje się przed ich oczami, ale nie znają Mojej woli. Tylko Moi synowie, ci, których kocham, znają i rozumieją Moją wolę. Moim synom ujawniam się otwarcie, ale dla szatana jestem majestatem i sądem, wcale nie ukrytym. Dziś tylko Moi pierworodni synowie są godni znać Moją wolę – nikt inny się nie kwalifikuje – i to właśnie urządziłem zawczasu, przed stworzeniem. Ten, kto jest błogosławiony i ten kto jest chłostany, wszyscy zostali właściwie urządzeni przeze Mnie na początku. Miałem co do tego jasność, a dzisiaj już całkowicie zostało to okazane: ci, którzy są błogosławieni zaczęli cieszyć się swym błogosławieństwem, podczas gdy ci, którzy są chłostani zaczęli doświadczać klęski. Ci, którzy nie chcą cierpieć chłosty i tak będą ją cierpieć, ponieważ to właśnie nakazałem i to właśnie Moje ręce urządziły administracyjnymi rozporządzeniami. Dokładnie rzecz biorąc, jaki rodzaj osoby jest błogosławiony, a jaki chłostany? Już ujawniłem te sprawy; to nie jest dla was tajemnicą, lecz raczej znajduje się na widoku: ci, którzy Mnie przyjmują, lecz mają złe zamiary; ci, którzy Mnie przyjmują, lecz nie dążą; ci, którzy Mnie znają, ale są nieposłuszni; ci, którzy angażują się w krętactwo i perfidię, by Mnie zwodzić; ci, którzy czytają Moje słowa, lecz wypluwają z siebie negatywność; ci, którzy nie znają siebie samych, którzy nie wiedzą czym są, którzy myślą, że sami są wspaniali i sądzą, że osiągnęli dojrzałość (na przykład szatan), ci właśnie są celem chłosty. Ci, którzy przyjmują Mnie i kierują ku Mnie swe intencje (a jeśli spowodują zaburzenia, nie będę pamiętał ich występków, ale ich intencje muszą być prawe i muszą oni być zawsze uważni, ostrożni, nie być rozwiąźli i zawsze zachowywać w sercu, by Mnie słuchać i być Mi posłusznym); ci, którzy są czyści; ci którzy są otwarci; ci, którzy są szczerzy; ci, którzy nie są pod kontrolą żadnej innej osoby, rzeczy lub sprawy; ci, którzy są dziecinni z wyglądu, choć są dojrzali w życiu, ci właśnie są Mymi ukochanymi, są przedmiotem Mojego błogosławieństwa. Teraz każdy winien zająć właściwe miejsce wedle swego stanu. I będziesz wiedział, czy jesteś błogosławiony, czy wychłostany – nie ma potrzeby bym mówił wprost. Ci, którzy są błogosławieni, powinni się weselić i być szczęśliwi, podczas gdy ci, którzy będą cierpieć chłostę nie powinni się trapić. Obaj byli urządzeni Moją ręką, ale to nie Mnie należy winić: to twój własny brak czynnej współpracy ze Mną oraz twój brak zrozumienia, że jestem Bogiem, który przeszukuje najskrytsze zakamarki serca człowieka; to właśnie zawczasu ustaliłem, a ty sam wyrządziłeś sobie szkodę swoją lichą sztuczką; sam sobie to zadałeś! Nie jest znęcaniem się nad tobą to, że powinieneś spaść do Hadesu! To twój koniec; to twój wynik!

Błogosławieni pierworodni synowie! Powstańcie szybko, by wiwatować! Powstańcie szybko, by sławić! Od teraz nie będzie więcej goryczy ani cierpienia, a wszystko jest w waszych rękach. Ktokolwiek jest ze Mną w zgodzie, jest tym, kogo kocham i nie spotka go cierpienie ani klęska. Jakiekolwiek jest pragnienie twojego serca, spełnię je (ale nie może być ono arbitralne), to jest Moje dzieło.

Wstecz: Rozdział 68

Dalej: Rozdział 70

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Dzieło i wejście (4)

Jeśli człowiek naprawdę potrafi wejść zgodnie z dziełem Ducha Świętego, jego życie wykiełkuje szybko niczym pęd bambusa po wiosennym...

Posłowie

Choć te słowa nie są wszystkim, co Bóg wypowiedział, są one wystarczające, aby ludzie osiągnęli cele poznania Boga i zmiany usposobienia....

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce