Rozdział 118

Obdarzę łaską każdego, kto powstanie, aby złożyć świadectwo o Moim Synu; kto nie powstanie, aby złożyć świadectwo o Moim Synu, ale zamiast tego opiera się i używa koncepcji człowieka, aby Go oceniać, tego Ja zniszczę. Wszyscy muszą widzieć wyraźnie! Składanie świadectwa dla Mojego Syna jest aktem czci dla Mnie i spełnieniem Mojej woli. Nie poprzestawajcie na szanowaniu Ojca, jednocześnie nękając i uciskając Syna. Ci, którzy to robią, są potomkami wielkiego czerwonego smoka i nie potrzebuję takiej hołoty, aby świadczyła o Moim Synu. Zniszczę ich w otchłani bez dna. Chcę, aby wierni i uczciwi posługujący pełnili służbę dla Mojego Syna i nie potrzebuję nikogo z pozostałych. Jest to Moje sprawiedliwe usposobienie i służy temu, aby pokazać, że jestem świętym i nieskalanym samym Bogiem. Nie wybaczę nikomu, kto naruszy Moje dekrety administracyjne. Ktokolwiek przeciwstawiał się Tobie lub prześladował Cię w przeszłości, czy to w rodzinie, czy w świecie, będę go karcić jednego po drugim i nikt nie zostanie wypuszczony, ponieważ żadna część Mnie nie jest z ciała i krwi. Składanie świadectwa dla Ciebie dzisiaj pokazuje, że ci posługujący zakończyli służenie Mi, nie miej więc żadnych skrupułów ani obaw. W końcu posługują oni Tobie, a przecież Ty jesteś z nieba i na końcu wrócisz do Mojego ciała, ponieważ Moje ciało nie może być bez Ciebie. Ci, którzy przeciwstawili się Tobie i nie byli z Tobą zgodni w przeszłości (to jest coś, czego inni nie widzą, ale tylko Ty to wiesz w swoim sercu), teraz ujawnili swoje pierwotne formy i upadli, ponieważ Ty sam jesteś Bogiem i nie będziesz tolerować nikogo, kto Ci się przeciwstawia lub Cię obraża. Choć nie można w ogóle zobaczyć tego z zewnątrz, Mój Duch jest w Tobie i nie ma co do tego wątpliwości. Wszyscy ludzie muszą w to wierzyć, aby Moja żelazna rózga nie uderzyła wszystkich, którzy Mi się sprzeciwiają! Skoro składam świadectwo o Tobie, z pewnością masz autorytet i wszystko, co mówisz, jest wyrażeniem Mnie, a wszystko, co robisz, jest Moim przejawem, ponieważ jesteś Moim umiłowanym i jesteś częścią, bez której Moja osoba nie może istnieć. Zatem każde Twoje działanie, to, co nosisz, czego używasz i gdzie mieszkasz – to z pewnością również Moje uczynki. Nikomu nie wolno próbować znaleźć czegoś przeciwko Tobie i nikomu nie wolno znajdować w Tobie wad. Jeśli ktoś tak uczyni, nie wybaczę mu!

Wyrzucę wszystkie złe sługi z Mojego domu, a w Moim domu sprawię, że wszyscy wierni słudzy dadzą świadectwo o Moich pierworodnych synach; to jest Mój plan i w taki sposób działam. Kiedy źli służący składają świadectwo Moim Synu, roztacza się trupi odór, czego nie cierpię. Gdy lojalni słudzy składają świadectwo o Moim Synu, jest to gorliwe i szczere, i zadowala Mnie. Zatem kto nie chce składać świadectwa o Moich synach, niech się wynosi stąd natychmiast! Nie będę cię zmuszał. Jeśli poproszę cię, byś odszedł, musisz odejść! Sprawdź, jakie są dla ciebie konsekwencje i co cię czeka, a ci, którzy pełnią służbę, rozumieją to lepiej niż ktokolwiek inny. Mój osąd, gniew, Moje przekleństwa, Moje spalenie i wściekła furia w każdej chwili spotka każdego, kto Mi się przeciwstawi. Moja ręka nie okazuje nikomu litości. Bez względu na to, jak lojalny był wcześniej ten, który pełnił służbę, jeśli dziś przeciwstawia się Mojemu Synowi, wtedy natychmiast go zniszczę i nie będę trzymać go przed sobą. W takim postępowaniu widać Moją niemiłosierną rękę. Ponieważ ludzie Mnie nie znają, a ich natura zaprzecza Mi, nawet ci, którzy są wobec Mnie lojalni, robią to dla własnej przyjemności. Ale jeśli wydarzy się coś, co jest dla nich niekorzystne, ich serca zmieniają się od razu i chcą się wycofać od Mojego boku. Taka jest natura szatana. Nie wolno wam być upartymi, wierząc, że jesteście lojalni! To stado bestii jest po prostu niezdolne do bycia lojalnym wobec Mnie, jeśli nic nie będą z tego mieć. Gdybym nie ogłosił Moich dekretów administracyjnych, wycofalibyście się dawno temu. Wszyscy jesteście teraz uwięzieni między patelnią a ogniem, nie chcecie Mi służyć, ale nie chcecie zostać powaleni Moją ręką. Gdybym nie oznajmił, że wielkie nieszczęścia spotkają każdego, kto Mi się kiedykolwiek przeciwstawi, dawno byście się wycofali. Czyż nie znane mi są zagrywki, do jakich ludzie są w stanie się uciec? Większość ludzi ma teraz małą nadzieję, ale kiedy ta nadzieja zamienia się w rozczarowanie, nie chcą iść dalej i proszą, by zawrócić. Powiedziałem wcześniej, że nie trzymam nikogo tutaj wbrew jego woli, ale zastanów się, jakie będą konsekwencje dla ciebie, i to jest fakt, a nie groźby z Mojej strony. Nikt poza Mną nie jest w stanie pojąć natury człowieka, a wszyscy myślą, iż są wobec Mnie lojalni, nie wiedząc, że ich lojalność jest nieczysta. Te nieczystości spustoszą ludzi, ponieważ są spiskiem wielkiego czerwonego smoka. Ujawniłem to dawno temu. Jestem Bogiem wszechmogącym i czy nie zrozumiałbym czegoś tak prostego? Jestem w stanie przeniknąć twoją krew i twoje ciało, aby zobaczyć twoje zamiary. Nie jest Mi trudno zgłębić naturę człowieka, ale ludzie starają się być przemądrzali, myśląc, że nikt poza nimi samymi nie zna ich zamiarów. Czy nie wiedzą, że wszechmocny Bóg istnieje w niebiosach, na ziemi i we wszystkim?

Będę kochał Mojego Syna do samego końca i nienawidził wielkiego czerwonego smoka i szatana na wieki wieków. Moja chłosta spadnie na wszystkich tych, którzy Mi się przeciwstawią, ani jeden przeciwnik nie zostanie wypuszczony. Powiedziałem wcześniej: „Położyłem na Syjonie wielki kamień. Dla wierzących kamień ten stanowi podstawę ich konstrukcji. Dla tych, którzy nie wierzą, jest to kamień, o który się potkną. Dla synów diabła to kamień, który zmiażdży ich na śmierć”. Nie tylko wypowiedziałem te słowa wcześniej, ale wielu ludzi wypowiedziało to proroctwo i mnóstwo osób przeczytało je w obecnym wieku. Co więcej, niektórzy próbowali wyjaśnić te słowa, ale nikt nigdy wcześniej nie rozwikłał tej tajemnicy, ponieważ to dzieło jest wykonywane dopiero w obecnym czasie dni ostatecznych. Zatem chociaż niektórzy ludzie próbowali wyjaśnić te słowa, ich wyjaśnienia są błędne. Dziś ujawniam wam cały sens, abyście mogli poznać powagę i cel Mojego składania świadectwa dla Moich pierworodnych synów. Położyłem na Syjonie duży kamień, a ten kamień odnosi się do Moich pierworodnych synów, o których jest składane świadectwo. Słowo „duży” nie oznacza, że to świadectwo jest składane na jakąś gigantyczną skalę, ale raczej, że poprzez to świadectwo dla Moich pierworodnych synów wielka liczba posługujących się wycofa. Zwrot: „ci, którzy nie wierzą” odnosi się tutaj do tych, którzy się wycofują, ponieważ o Moim Synu jest składane świadectwo, dlatego kamień jest kamieniem potknięcia dla takiej osoby. Mówię, że jest to kamień, ponieważ taki rodzaj człowieka będzie powalony Moją ręką, dlatego kamień, o który ludzie się potykają, nie został wymieniony w kontekście upadku czy stania się słabym, ale w odniesieniu do bycia powalonym Moją ręką. Wyraz „wierzący” we fragmencie: „Dla wierzących ten kamień jest podstawą ich konstrukcji” odnosi się do tych posługujących, którzy są lojalni, a „podstawa ich konstrukcji” odnosi się do łaski i błogosławieństw, które otrzymają po tym, jak spełnią dla Mnie wiernie służbę. Fakt, że świadczy się o pierworodnych synach, wskazuje na to, że ta cała stara epoka wkrótce przeminie, co jest symbolem zniszczenia królestwa szatana; dlatego dla pogan jest to kamień, który miażdży ich na śmierć. Zatem roztrzaskanie wszystkich narodów na kawałki odnosi się do zupełnej odnowy całego świata; to, co stare, przeminie, a powstanie to, co nowe – to jest prawdziwe znaczenie „roztrzaskania”. Czy rozumiecie? Dzieło, które wykonuję na tym ostatnim etapie, można podsumować właśnie za pomocą tych kilku słów. Jest to Mój cudowny czyn i powinieneś zrozumieć Moją wolę w Moich słowach.

Wstecz: Rozdział 117

Dalej: Rozdział 119

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

O praktyce modlitwy

Nie przykładacie wagi do modlitwy w waszym życiu codziennym. Człowiek lekceważy kwestię modlitwy. Modlitwy były zdawkowe, a człowiek po...

Praktyka (2)

W dawnych czasach ludzie ćwiczyli się w tym, aby przez cały czas przebywać z Bogiem i żyć w duchu. W porównaniu z dzisiejszą praktyką, jest...

Sam Bóg, Jedyny I

Autorytet Boga (I)Kilka moich ostatnich społeczności dotyczyło dzieła Bożego, usposobienia Bożego i samego Boga. Czy po ich wysłuchaniu...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce