Rozdział 72

Musisz polegać na Mnie, że usunę wszelkie wady lub słabości, gdy tylko je odkryjesz. Nie zwlekaj, w przeciwnym wypadku dzieło Ducha Świętego znajdzie się za daleko od ciebie, a ty pozostaniesz w tyle. Dzieło, które ci powierzyłem, może zostać ukończone tylko poprzez twoje częste zbliżanie się, modlitwę i wspólnotę w Mojej obecności. W przeciwnym razie nie zostanie osiągnięty żaden rezultat, a wszystko będzie nadaremne. Dzisiaj Moje dzieło nie jest takie jak kiedyś. Stopień życia w ludziach, których kocham, wcale nie jest taki jak wcześniej. Wszyscy wyraźnie rozumieją Moje słowa i posiadają o nich wnikliwe rozeznanie. To najbardziej oczywisty aspekt; może on najlepiej odzwierciedlić cud Mojego dzieła. Jego tempo przyspieszyło, a Moje dzieło z pewnością różni się od tego w przeszłości. Ludziom trudno jest to sobie wyobrazić, a pojęcie tego jest dla nich wręcz niemożliwe. Nic nie jest już dla was tajemnicą; wszystko zostało ujawnione i pokazane. Jest przejrzyste, opublikowane oraz, co więcej, jest całkowicie wolne. Ci, których kocham, z pewnością nie będą ograniczeni przez żadną osobę, wydarzenie, rzecz lub żadną przestrzeń czy geografię; przekroczą kontrolę narzuconą przez wszystkie środowiska i wyłonią się z ciała. Oto dopełnienie Mojego wielkiego dzieła. Nie pozostanie nic; nastąpi całkowite zakończenie.

O dopełnieniu wielkiego dzieła mówi się w odniesieniu do wszystkich pierworodnych synów i wszystkich ludzi, których kocham. Od tej chwili nie będziecie kontrolowani przez żadną osobę, wydarzenie ani rzecz. Będziecie podróżować do różnych narodów wszechświata, przemierzać cały kosmos, a ślady waszych stóp pozostaną wszędzie. Nie traktujcie tego jako coś odległego; jest to coś, co bardzo niedługo spełni się na waszych oczach. Powierzone zostanie wam to, co robię, a miejsca, po których kroczą Moje stopy, będą miały wasze ślady. Oto rzeczywiście prawdziwe znaczenie tego, że wy i Ja będziemy panować razem jako królowie. Czy zastanawialiście się nad tym, dlaczego dawane przeze Mnie objawienie jest coraz wyraźniejsze, coraz bardziej oczywiste, bez najmniejszego nawet ukrycia? Dlaczego dałem najwyższe świadectwo i powiedziałem wam o wszystkich tajemnicach i słowach? Powodem jest nic innego niż wspomniane powyżej dzieło. Jednak postęp waszego dzieła jest obecnie zbyt wolny. Nie jesteście w stanie dotrzymać Mi kroku, nie potraficie dobrze ze Mną współpracować i na razie nadal jesteście niezdolni do spełniania Mojej woli. Muszę intensywniej was trenować, szybciej czynić was pełnymi, abyście mogli jak najprędzej zaspokoić moje serce.

Najbardziej oczywiste jest obecnie to, że całkowicie uformowała się grupa pierworodnych synów, którzy wszyscy zostali przeze Mnie zatwierdzeni, którzy nawet zostali predestynowani i wybrani przeze Mnie od stworzenia świata, każdy z nich wspierany Moją własną ręką. Nie ma tu miejsca na żadne ludzkie rozważania i znajduje się to poza twoją kontrolą. Nie bądź dumny; to wszystko jest Moją dobrocią i współczuciem. Wszystko w zasięgu Mojego wzroku zostało już ukończone. To jedynie wasze oczy są zbyt zamglone i nawet teraz nie jesteście w stanie wyraźnie dostrzec cudu Moich czynów. Nie interpretujecie idealnie Mojej wszechmocy, mądrości, każdego Mojego działania, każdego Mojego słowa oraz czynu i nie rozumiecie ich naprawdę. Dlatego mówię wyraźnie. Dla Moich synów, Moich ukochanych, pragnę ponieść wszystkie koszty, trud i poświęcenie. Czy znasz Mnie poprzez Moje słowa? Czy muszę powiedzieć to wyraźniej? Nie bądź już rozpustny; bądź rozważny względem Mojego serca! Teraz, kiedy została wam wyjawiona tak wielka tajemnica, co macie do powiedzenia? Czy nadal macie jakieś skargi? Jeżeli nie płacicie odpowiedniej ceny i nie pracujecie ciężko, czy możecie być warci całego trudu, który sobie zadaję?

Współcześnie ludzie nie potrafią się kontrolować. Jeżeli nie okażę komuś względów, nie będzie on w stanie Mnie kochać, choćby tego chciał. Jednak ludzie, którzy zostali przeze Mnie predystynowani i wybrani, nie będą mogli uciec, choćby tego chcieli; gdziekolwiek pójdą, nie będą w stanie uciec przed Moją ręką. Taki jest Mój majestat, a tym bardziej Mój sąd. Wszyscy ludzie muszą zajmować się swoimi sprawami zgodnie z Moim planem i Moją wolą. Absolutnie wszystko stąd wraca do Mojej ręki i znajduje się poza ich kontrolą. Jest całkowicie kontrolowane przeze Mnie i przeze Mnie organizowane. Jeżeli udział człowieka będzie mały, sprawię, że nie będzie mu łatwo. Zaczynając od dzisiaj, pozwolę ludziom rozpocząć poznawanie Mnie – jedynego prawdziwego Boga, który wszystko stworzył, który przyszedł pośród ludzi oraz został przez nich odrzucony i oczerniony, który wszystko kontroluje i organizuje, Króla sprawującego władzę w królestwie, Boga Samego, zarządzającego kosmosem, a nawet tym bardziej Boga kontrolującego życie i śmierć ludzi, dzierżącego klucz do Hadesu. Dam poznać się wszystkim ludziom (dorosłym, dzieciom, bez względu na to, czy mają ducha, czy nie, czy są głupcami lub czy mają niepełnosprawność, itd.). Nikogo nie zwalniam z tego dzieła; to najcięższa praca, dzieło, które dobrze przygotowałem, a które jest realizowane, poczynając od teraz. To, co mówię, ma być zrobione. Otwórz swoje duchowe oczy, porzuć własne koncepcje i uznaj, że jestem jedynym prawdziwym Bogiem zarządzającym wszechświatem! Nie jestem przed nikim ukryty i względem każdego wykonuję Moje rozporządzenia.

Odrzuć wszystko, co posiadasz. Czy rzeczy, które dostajesz ode Mnie, nie posiadają większej wartości i znaczenia? Czy nie ma ogromnej różnicy między nimi a twoimi śmieciami? Nie szczędź czasu na rezygnację ze wszystkich bezużytecznych rzeczy! Teraz rozstrzyga się o uzyskaniu błogosławieństwa lub doświadczeniu nieszczęścia. Teraz nastał kluczowy moment; jest to nawet moment krytyczny. Czy jesteś w stanie to dostrzec?

Wstecz: Rozdział 71

Dalej: Rozdział 73

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Jak wkroczyć w normalny stan?

Im bardziej ludzie akceptują słowa Boga, tym bardziej stają się oświeceni, bardziej głodni i spragnieni w dążeniu do poznania Boga. Tylko...

Ścieżka… (1)

W ciągu życia nikt nie wie, jaki rodzaj niepowodzeń napotka ani jakiemu rodzajowi oczyszczenia będzie poddany. Dla niektórych będzie się...

Przedmowa

Choć wielu ludzi wierzy w Boga, niewielu rozumie, czym jest wiara w Niego i co należy robić, aby podporządkować się Bożej woli. Wynika to z...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce