Rozdział 86

Ludzie mówią, że jestem miłosiernym Bogiem i że dokonam zbawienia wszystkiego, co stworzyłem – te wszystkie opinie opierają się na pojęciach ludzkości. Określanie Mnie jako Boga miłosiernego odnosi się do Moich pierworodnych synów, a Moje przynoszenie zbawienia odnosi się do Moich synów i Mojego ludu. Ponieważ jestem mądrym Bogiem, jest dla Mnie całkowicie jasne, kim są ci, których kocham, a kim są ci, których nienawidzę. Jeśli chodzi o tych, których kocham, będę kochać ich zawsze aż do końca i ta miłość nigdy się nie zmieni. Jeśli chodzi o tych, których nienawidzę, Moje serce będzie całkowicie niewzruszone, choćby byli oni nie wiem jak dobrzy. Nie są oni bowiem zrodzeni ze Mnie, nie posiadają Moich cech i nie posiadają Mojego życia. Oznacza to, że nie zostali oni predestynowani i wybrani przeze Mnie, gdyż Ja jestem nieomylny. Oznacza to, że wszystko, co robię, jest nazywane świętym i czcigodnym, a Ja nigdy niczego nie żałuję. W oczach ludzkich jestem zbyt bezduszny, lecz czyż nie wiesz, że Ja jestem sprawiedliwym i dumnym Bogiem Samym? Wszystko, co ze Mnie, jest sprawiedliwe; na tych, których nienawidzę, z pewnością spadną Moje przekleństwa, a ci, których kocham, z pewnością otrzymają Moje błogosławieństwa. Takie jest Moje święte i nienaruszalne usposobienie i żaden człowiek go nie zmieni; to jest niepodważalne!

Ci, którzy autentycznie zgadzają się z Moimi zamiarami, z pewnością zostaną przeze Mnie uczynieni pełnymi, gdyż Moje dzieło jest zarówno jawne, jak i skrupulatne, i nie pozostawiam żadnych niejasności; ci, których przeklinam, spłoną. Dlaczego zatem jest tak, że większość ludzi została przeze Mnie przeklęta, a jednak Duch Święty wciąż dokonuje swojego dzieła wobec nich (słowa te odnoszą się do tego, że nie przebywam w brudnej świątyni)? Czy rozumiecie prawdziwe znaczenie wszystkich spraw i wszystkich rzeczy pełniących służbę dla Chrystusa? Duch Święty dokonuje swego dzieła poprzez nie, gdy korzystam z ich służby, jednak zwykle, gdy nie są w Mojej służbie, są oni zasadniczo nieoświeceni w swoim duchu. Nawet jeśli faktycznie Mnie szukają, wynika to z gorliwości i jest to podstęp szatana, gdyż w zwykłych okolicznościach nie zwracają oni uwagi na Moje dzieło i w ogóle nie liczą się z Moim brzemieniem. Teraz Moi pierworodni synowie dorośli, więc ich odrzucam, a co za tym idzie, Mój Duch opuścił każde miejsce i na Moich pierworodnych synów położony jest szczególny nacisk, rozumiecie? Wszystkie rzeczy opierają się na Moich uczynkach, opierają się na Mojej predestynacji i opierają się na wszelkich słowach z Moich ust. Wszystkie miejsca, które otrzymały Moje błogosławieństwa, są z założenia miejscami, w których pracuję, a także miejscami, w których wykonywane jest Moje dzieło. Chiny są narodem, w którym najbardziej czci się szatana, więc zostały one przeklęte przeze Mnie, a ponadto naród ten uczynił najwięcej, aby Mnie prześladować. Absolutnie nie będę wykonywać swego dzieła dla ludzi pozostających pod wpływem wielkiego czerwonego smoka. Czy rozumiecie prawdziwe znaczenie Mojego słowa? W końcu Moich synów i Moich ludzi jest bardzo niewielu. Absolutnie wszystko jest w Moich rękach. Należy skupić wysiłki na tych, których wybrałem i predestynowałem oraz poświęcić im więcej uwagi. Oznacza to, że ci, którzy są Moimi pierworodnymi synami, powinni szybko ćwiczyć, aby jak najprędzej udźwignąć ciężary na Moich ramionach i włożyć cały wysiłek w Moje dzieło.

Słuchajcie ci, którzy pełnicie dla Mnie służbę! Możecie otrzymać pewien stopień Mojej łaski, pełniąc służbę dla Mnie. Oznacza to, że przez pewien czas będziecie wiedzieć o Moim późniejszym dziele i tym, co zdarzy się w przyszłości, jednak absolutnie nie będzie wam to sprawiać radości. To jest Moja łaska. Gdy wasza służba zostanie spełniona, natychmiast wycofajcie się i nie zwlekajcie. Ci, którzy są Moimi pierworodnymi synami, nie powinni być aroganccy, jednak możecie być dumni, gdyż obdarzyłem was nieskończonymi błogosławieństwami. Ci, którzy są wyznaczeni do zniszczenia, nie powinni ściągać kłopotów na siebie ani smucić się z powodu swego losu; kto uczynił was potomkami szatana? Gdy już wypełnisz swoją służbę dla Mnie, możesz powrócić do bezdennej otchłani, ponieważ dla Mnie będziesz już bezużyteczny. Przystąpię wówczas do rozprawiania się z wami za pomocą karcenia. Gdy już rozpocznę dzieło, doprowadzę je do końca; to, co zrobię, zostanie dokonane, a to, czego dokonam będzie trwać wiecznie. Odnosi się to do Moich pierworodnych synów, Moich synów, Mojego ludu, a także do was – Moje karcenie was trwa wiecznie. Mówiłem wam już wiele razy: źli, którzy Mi się opierają, zostaną przeze Mnie z pewnością skarceni. Gdy będziesz opierać Mi się bez upomnienia od Ducha Świętego, wówczas zostałeś już przeklęty i potem powali cię Moja ręka. Jeśli otrzymasz dyscyplinę Ducha Świętego, gdy będziesz źle myśleć o Mnie, wówczas otrzymałeś Moje błogosławieństwo. Musisz jednak zawsze być ostrożny i wystrzegać się niedbałości oraz niefrasobliwości.

Wstecz: Rozdział 85

Dalej: Rozdział 87

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

O wyciszaniu serca przed Bogiem

Wyciszenie serca w obecności Boga to najistotniejszy krok do tego, by wejść w Jego słowa. Jest to także lekcja, której obecnie pilnie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce