Rozdział 84

Z powodu niedostatecznego poznania Mnie ludzie od zawsze przeszkadzali Memu zarządzaniu i niezliczoną ilość razy podkopywali Moje plany. Nigdy jednak nie byli w stanie powstrzymać Mnie w Moich poczynaniach. To dlatego, że jestem Bogiem mądrości. Towarzyszy Mi bezbrzeżna mądrość i bezkresna, niepojęta tajemnica. Człowiek nigdy nie był zdolny jej w pełni pojąć i zrozumieć – od niepamiętnych czasów aż po wieczność. Czyż nie jest właśnie tak? Nie tylko mądrość znajduje się w każdym wypowiadanym przeze Mnie słowie, ale jest w nim także ukryta tajemnica. Ze Mną wszystko jest tajemnicą, jest nią każda część Mnie. Dziś zaledwie ujrzeliście tajemnicę, to znaczy widzieliście Moją osobę, ale musicie jeszcze rozwikłać tę ukrytą tajemnicę. Człowiek może wejść do Mego królestwa, wyłącznie podążając za Moim prowadzeniem. W innym wypadku przepadnie razem ze światem i zamieni się w proch. Jestem doskonałym Bogiem we własnej osobie – i nikim innym jak samym Bogiem. Pochodzące z przeszłości stwierdzenia, takie jak „objawienie Boga” są już nieaktualne. Są stare, zużyte i nie mają obecnie już zastosowania. Ilu z was zobaczyło to wyraźnie? Ilu z was było przekonanych co do Mnie aż do tego stopnia? Wszystko musi w jasny sposób zostać przeze Mnie wytłumaczone i przekazane.

Królestwo szatana zostało zniszczone i jego mieszkańcy już niebawem zakończą swą służbę dla Mnie. Jeden po drugim zostaną wypędzeni z Mojego domu. Oznacza to, że dziś zostało ujawnione prawdziwe oblicze tych, którzy dotąd byli przebierańcami, odgrywając różne role – oni wszyscy zostaną odłączeni od Mego królestwa. Zapamiętajcie! Począwszy od dziś ci, których porzucam (w tym także ci z przeszłości), to ci, którzy jedynie udają, którzy są oszustami. Oni tylko odgrywali dla Mnie przedstawienie, a teraz, gdy się ono skończyło, muszą odejść. Ci zaś, którzy naprawdę są Moimi synami, oficjalnie znajdą się w Moim królestwie, aby otrzymać Moją miłość i cieszyć się błogosławieństwami, które już dla was przygotowałem. Błogosławieni pierworodni synowie! Jesteście dziś gotowi, abym się wami posługiwał, ponieważ już wcześniej zostaliście przeze Mnie przeszkoleni. Wierzcie, że jestem wszechmogącym Bogiem. Rzeczy, których ludzie nie są w stanie osiągnąć, Ja mogę uczynić bez przeszkód i absolutnie niema tu mowy o jakiejkolwiek rywalizacji. Nie myślcie, że niczego nie możecie uczynić i że nie nadajecie się na Moich pierworodnych synów. Jesteście w pełni godni! A to dlatego, że to Ja jestem tym, który czyni i osiąga wszystko. Dlaczego czujecie teraz, że taki jest wasz stan? Dzieje się tak tylko dlatego, że czas, abym was prawdziwie użył, jeszcze nie nadszedł. Wielkich talentów nie używa się do błahych celów, czy to rozumiecie? Czy na tle całego wszechświata jesteście ograniczeni jedynie do małych Chin? Chodzi Mi o to, że wszystkie ludy całego wszechświata będą wam dane, abyście byli im pasterzami i prowadzili je, ponieważ jesteście pierworodnymi synami, a prowadzenie braci jest obowiązkiem, który powinniście wypełnić. Wiedzcie o tym! Jestem wszechmogącym Bogiem! Jeszcze raz podkreślam, że pozwalam wam się cieszyć. Jestem tym, który działa – Duch Święty działa wszędzie i osobiście przejmuje prowadzenie.

Ludzie nie rozumieli Mego zbawienia w przeszłości – czy jest to dla was teraz jasne? Moje zbawienie dotyczy wielu aspektów: jednym z nich jest to, że niektórzy nie są w ogóle przeze Mnie przeznaczeni, czyli w ogóle nie mogą cieszyć się Moją łaską. Drugim jest, że są też tacy, którzy z początku są przeznaczeni i cieszą się łaską przez jakiś czas, ale po pewnym czasie zostaną przeze Mnie wyeliminowani – w czasie, który sam z góry określiłem, a wtedy ich życie zakończy się całkowicie. Kolejnym aspektem jest to, że są tacy, których przeznaczyłem i wybrałem, a którzy cieszą się wiecznymi błogosławieństwami. Doświadczają oni Mojej łaski od początku aż do końca, wliczając w to trudności, które znieśli przed i po przyjęciu Mnie, jak również oświecenie, które otrzymali po przyjęciu Mnie. Od tej pory zaczną cieszyć się Moimi błogosławieństwami, to znaczy, że są tymi, których w pełni zbawiam. Jest to najbardziej ewidentny przejaw wypełnienia się Mego wielkiego dzieła. Co w takim razie oznacza takie błogosławieństwo? Chciałbym spytać: co najbardziej chcecie robić? Czego najbardziej nienawidzicie? Co najbardziej macie nadzieję otrzymać? Zaznaliście bólów i trudności w przeszłości, aby Mnie pozyskać i aby wasze życie rozwinęło się – jest to częścią łaski. Błogosławieństwo oznacza, że to, czego nienawidzicie, nie przydarzy wam się więcej w przyszłości, czyli nie będzie to już więcej obecne w waszym realnym życiu i zostanie zupełnie usunięte na waszych oczach. Rodzina, praca, żona, mąż, dzieci, przyjaciele i krewni, a nawet trzy codzienne posiłki, których nienawidzicie, znikną. (Oznacza to koniec bycia ograniczonym przez czas i całkowite wyjście poza ciało. Twoje ciało może być podtrzymywane jedynie poprzez twoje nasycenie się w duchu. Chodzi tu o ciało w sensie osoby, a nie w sensie materii. Będziesz zupełnie wolny i transcendentny. To jest największy i najbardziej jawny cud, jakiego Bóg dokonał od stworzenia świata). Wszystkie cząsteczki ziemi zostaną usunięte z waszych ciał i będziecie wtedy ciałami w pełni duchowymi, które są święte i nieskalane, i będziecie podróżować aż do krańców wszechświata. Skończy się całe to kłopotliwe mycie i szorowanie, i będziecie po prostu cieszyć się w pełni. Od tego czasu nie będziecie już więcej trzymać się idei małżeństwa (ponieważ kończę tym samym erę, a nie stwarzam świat) i nie będzie już więcej bólów porodowych, które są największą torturą dla kobiet. W przyszłości nie będziecie też pracować. Zanurzycie się kompletnie w Moich ramionach miłości i będziecie w pełni cieszyć się błogosławieństwami, które wam dałem. To jest bezwarunkowe. Podczas gdy będziecie cieszyć się nimi, łaska będzie nadal za wami podążała. To, co dla was przygotowałem – rzadkie i drogocenne skarby z całego świata – będą wam wszystkie dane. Nie jesteście w stanie sobie tego wszystkiego wyobrazić – nikt tego nigdy wcześniej nie doświadczył. Gdy te błogosławieństwa na was zstąpią, będziecie bezbrzeżnie szczęśliwi, ale nie zapominajcie, że to wszystko dzieje się dzięki Mojej potędze, Moim działaniom, Mojej sprawiedliwości, a nawet jeszcze bardziej dzięki Mojemu majestatowi. (Będę łaskawy dla tych, których wybrałem, aby doświadczyli Mej łaskawości oraz miłosierny dla tych, którym postanowiłem okazać miłosierdzie.) W owym czasie nie będziecie mieć rodziców, ani nie będzie pokrewieństwa krwi. Wszyscy jesteście ludem, który kocham, Moimi umiłowanymi synami. Nikt nie ośmieli się was wtedy uciskać. Będzie to dla was czas stawania się dorosłymi i rządzenia narodami żelazną rózgą! Kto śmie przeszkadzać Moim umiłowanym synom? Kto śmie ich atakować? Wszyscy oni będą poważać Moich umiłowanych synów, ponieważ Ojciec zostanie już uwielbiony. Wszystkie te rzeczy, których nikt sobie nigdy nawet nie wyobrażał, spełnią się na waszych oczach. Będą one bezkresne, niewyczerpane, nieskończone. Wkrótce z pewnością nie będziecie musieli więcej znosić palącego słońca ani męczącego upału. Nie będziecie też musieli cierpieć zimna, a deszcz, śnieg czy wiatr wam nie zaszkodzi. Wszystko to dlatego, że was kocham i będzie to w pełni świat Mojej miłości. Dam wam wszystko, czego zapragniecie i zapewnię wam wszystko, czego będziecie potrzebowali. Kto śmie mówić, że nie jestem sprawiedliwy? Zabiję cię natychmiast, bo zapowiedziałem wcześniej, że Mój gniew (wobec złych) będzie trwał wiecznie i że nie ustąpię ani o krok. Jednakże Moja miłość (do Moich umiłowanych synów) również będzie trwała wiecznie, nie cofnę jej ani trochę.

Dziś ci, którzy pojmują Moje słowa jako sąd, nie pozostają w dobrej kondycji, ale z chwilą, kiedy to odkryją, okaże się, że Duch Święty już ich opuścił. Pierworodni synowie są wybrani spośród was z całego świata, ale synowie i lud stanowią jedynie małą grupę wśród was. Kładę nacisk na stwierdzenie „cały świat”, bo synowie i lud są wybrani spośród wszystkich narodów świata. Czy rozumiecie? Dlaczego ciągle podkreślam, iż pierworodni synowie powinni szybko dorosnąć i poprowadzić tych cudzoziemców? Czy rozumiecie prawdziwe znaczenie Moich słów? Jest tak dlatego, że Chiny są krajem, który przekląłem – prześladował Mnie najbardziej i najbardziej go nienawidzę. Musicie wiedzieć, że Moi pierworodni synowie i Ja pochodzimy z nieba i jesteśmy ludźmi wszechświata. Nie należymy do żadnego narodu. Nie przywiązujcie się do ludzkich idei! Mówię to dlatego, bo ukazałem wam Moją osobę. Wszystko zależy ode Mnie. Czy pamiętacie Moje słowa? Dlaczego mówię, że jest wśród was coraz mniej osób, a grupa ta stawała się coraz bardziej dopracowana? To dlatego, że Moje zbawienie stopniowo zwraca się do całego świata. Wszyscy ci, którzy są wyeliminowani, którzy przyjęli Moje imię, pełnili posługę dla udoskonalenia pierworodnych synów. Czy rozumiecie? Dlaczego mówię, że oni wszyscy pełnią służbę dla Moich synów? Teraz naprawdę zrozumieliście, prawda? Ich liczba faktycznie jest niewielka, rzeczywiście jest ich mało, ale ci ludzie znacznie skorzystali z powodu Moich synów i doświadczyli Mojej łaski w znacznym stopniu. Dlatego powiedziałem, że właśnie ocalam ludzkość po raz ostatni. Teraz rozumiecie prawdziwe znaczenie Moich słów! Skarcę surowo każdego, kto Mi się przeciwstawia, a zwrócę swe oblicze w stronę każdego, kto Mnie broni, ponieważ od początku aż do końca zawsze byłem pełnym majestatu i sprawiedliwym Bogiem, a wszystko będzie wam objawione. Działam prędko na wiele cudownych sposobów i niebawem będą miały miejsce niezwykłe rzeczy, które są nie do wyobrażenia dla ludzi. Naprawdę mam na myśli: „natychmiast” i „wkrótce”, rozumiecie? Starajcie się wejść do życia bez opóźnienia! Moi umiłowani synowie, wszystko jest tutaj dla was i wszystko istnieje dla was.

Wstecz: Rozdział 83

Dalej: Rozdział 85

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Westchnienie Wszechmogącego

Twoje serce skrywa ogromną tajemnicę, której nigdy nie byłeś świadomy, ponieważ żyjesz w świecie bez światła. Twoje serce i twojego ducha...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce