Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Dzieło Ducha Świętego i dzieło szatana

W jaki sposób pojmujecie specyfikę ducha? Jak Duch Święty pracuje nad człowiekiem? Jak szatan pracuje nad człowiekiem? Jak pracują w nim złe duchy? I jak objawia się to dzieło? Kiedy coś ci się przytrafia, czy dzieje się tak za sprawą Ducha Świętego i czy powinieneś podporządkować się temu czy to odrzucić? Faktyczne praktykowanie przez ludzi daje początek wielu rzeczom, które związane są z wolą człowieka, a jednak ludzie zawsze są przekonani, że ich źródłem jest Duch Święty. Czasami ich przyczyną są złe duchy, ale ludzie wciąż wierzą, że pochodzą od Ducha Świętego; czasami Duch Święty prowadzi ludzi od środka, jednak oni obawiają się, że takie przewodnictwo pochodzi od szatana i nie mają odwagi mu się poddać, kiedy w rzeczywistości jest to oświecenie przez Ducha Świętego. Dlatego bez rozeznania nie ma sposobu, by zorientować się, kiedy takie doświadczenia naprawdę ci się przytrafiają, a bez rozeznania nie można zyskać życia. Jak pracuje Duch Święty? Jak działają złe duchy? Co pochodzi z woli człowieka? I co rodzi się z przewodnictwa i oświecenia Ducha Świętego? Jeśli rozumiesz zasady pracy Ducha Świętego nad człowiekiem, będziesz potrafił poszerzać swoją wiedzę i rozeznać się w swoim codziennym życiu i rzeczywistych doświadczeniach; poznasz Boga i będziesz w stanie zrozumieć i rozpoznać szatana, nie pogubisz się w swoim posłuszeństwie ani dążeniu, i staniesz się człowiekiem o czystych myślach, który podporządkowuje się dziełu Ducha Świętego.

Dzieło Ducha Świętego to forma czynnego przewodnictwa i pozytywnego oświecenia. Nie pozwala ludziom pozostawać biernymi. Przynosi im pocieszenie, zapewnia wiarę i determinację oraz umożliwia dążenie do zostania udoskonalonym przez Boga. Kiedy Duch Święty pracuje, ludzie potrafią aktywnie wejść; nie są bierni ani zmuszani, tylko podejmują inicjatywę. Kiedy Duch święty pracuje, ludzie są zadowoleni i ochoczy, skorzy do bycia posłusznymi i z przyjemnością okazują pokorę. I chociaż wewnątrz są zbolali i krusi, postanawiają współdziałać, chętnie cierpią, są w stanie zachować posłuszeństwo i nie są skażeni ludzką wolą, myśleniem człowieka, a już na pewno nie przez ludzkie pragnienia i motywacje. Kiedy ludzie doświadczają dzieła Ducha Świętego, stają się szczególnie święci wewnątrz. Ci, którzy są pod wpływem dzieła Ducha Świętego, urzeczywistniają miłość do Boga, miłość do swoich braci i sióstr oraz znajdują upodobanie w rzeczach, które podobają się Bogu i brzydzą się tymi, które brzydzą Boga. Ludzie dotknięci dziełem Ducha Świętego posiadają zwykłe człowieczeństwo, są nim owładnięci i wciąż szukają prawdy. Kiedy Duch Święty pracuje nad ludźmi, stają się oni coraz lepsi, a ich człowieczeństwo staje się coraz bardziej zwykłe i choć czasami ich współpraca może być niemądra, ich motywacje są słuszne, ich wkroczenie pozytywne. Nie usiłują przerywać i nie ma w nich wrogości. Dzieło Ducha Świętego jest zwykłe i prawdziwe, Duch Święty pracuje nad człowiekiem według zasad zwykłego życia ludzkiego, On oświeca i prowadzi ludzi zgodnie z rzeczywistym dążeniem zwykłych ludzi. Kiedy Duch Święty pracuje nad ludźmi, prowadzi ich i oświeca zgodnie z potrzebami zwykłych ludzi, dba o nich bacząc na ich potrzeby oraz pozytywnie prowadzi i oświeca odpowiednio do ich niedostatków i słabości; kiedy Duch Święty pracuje, dzieło to pozostaje w zgodzie z zasadami zwykłego życia człowieka i tylko w prawdziwym życiu ludzie potrafią spostrzec dzieło Ducha Świętego. Jeśli w swoim codziennym życiu ludzie pozostają w pozytywnym stanie i prowadzą zwykłe życie duchowe, to wówczas posiadają dzieło Ducha Świętego. W takim stanie, kiedy jedzą i piją słowa Boga, to posiadają wiarę; kiedy się modlą, są natchnieni; gdy coś im się przytrafia, nie są bierni; kiedy coś się dzieje, są w stanie dostrzec nauki, jakich udzielić chce im Bóg, i nie są oni bierni ani słabi; chociaż zmagają się z rzeczywistymi przeciwnościami, są gotowi przestrzegać wszystkich ustaleń Boga.

Jakie efekty są osiągane dzięki dziełu Ducha Świętego? Możesz być niemądry i może brakować ci wewnętrznego rozeznania, lecz Duch Święty musi pracować, byś był pełen wiary, byś zawsze czuł, że możesz kochać Boga jeszcze bardziej, byś chciał współdziałać, byś chciał współpracować także bez względu na to, jak wielkie są przed tobą trudności. Przytrafią ci się różne rzeczy i nie będzie dla ciebie jasnym, czy pochodzą od Boga czy od szatana, ale będziesz potrafił czekać i nie będziesz ani bierny, ani zły. Jest to zwykłe dzieło Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty pracuje, ludzie wciąż napotykają na trudności, czasem płaczą i czasami są sprawy, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, ale wszystko to jest etapem zwykłego dzieła Ducha Świętego. Chociaż nie radzą sobie z nimi, choć w tym czasie są słabi i narzekają, potem są wciąż gotowi kochać Boga z całkowitą wiarą. Ich bierność nie przeszkadza im w doświadczaniu zwykłych przeżyć i niezależnie od tego, co mówią inni i jak są przez nich atakowani, wciąż są w stanie kochać Boga. W trakcie modlitwy zawsze czują, że mieli dotychczas tak ogromny dług wdzięczności wobec Boga, postanawiają zaspokoić Boga i odrzucają ciało, kiedy borykają się z takimi problemami ponownie. Ta siła pokazuje, że jest w nich dzieło Ducha Świętego i że jest to zwykły stan dzieła Ducha Świętego.

Jakie dzieło pochodzi od szatana? W dziele pochodzącym od szatana ludzkie wizje są mgliste i niekonkretne, pozbawione zwykłego człowieczeństwa. Motywy ich działań są złe i choć pragną kochać Boga, zawsze są w nich oskarżenia; oskarżenia te i myśli zawsze wywołują wewnętrzny niepokój, ograniczając wzrastanie ich życia i powstrzymując ich od normalnego zachowania przed Bogiem. To oznacza, że jak tylko dzieło szatana dokonuje się w ludziach, ich serca nie mogą zaznać spokoju przed Bogiem, nie wiedzą, co ze sobą począć, wizja wspólnoty sprawia, że pragną uciec i nie są w stanie zamknąć oczu, kiedy inni się modlą. Dzieło złych duchów niszczy zwykły związek człowieka z Bogiem, zakłóca też wcześniejsze wizje ludzi lub poprzednią drogę wejścia w życie; w swoich sercach nigdy nie są w stanie przybliżyć się do Boga, zawsze wydarza się coś, co wywołuje w nich zamęt i wstrząsa nimi, a ich serca nie mogą zaznać spokoju, osłabiając całkowicie ich miłość do Boga, ich dusze zapadają się. Tak objawia się dzieło szatana. Dzieło szatana objawia się następująco: brak zdolności do utrzymania przez was pozycji i trwania przy świadectwie, obnażenie przed Bogiem waszej ułomności i braku wierności. Z powodu ingerencji szatana tracicie wewnętrzną miłość i lojalność wobec Boga, zostajecie ogołoceni ze zwykłej relacji z Bogiem, nie dążycie do prawdy czy samodoskonalenia, uwsteczniacie się; stajecie się bierni, pobłażacie sobie, pozwalacie na szerzenie się grzechu i nie wzgardzacie nim; co więcej, ingerencja szatana powoduje, że jesteście rozpustni, że Boży dotyk w was niknie i że narzekacie na Boga i sprzeciwiacie się Mu, co prowadzi do zwątpienia w Boga; pojawia się nawet ryzyko, że Go opuścicie. Wszystko to jest dziełem szatana.

Kiedy coś ci się przytrafia w codziennym życiu, po czym należy rozpoznać, czy jest to wynikiem działania dzieła Ducha Świętego czy dzieła szatana? Kiedy stan ludzi jest zwykły, ich życie duchowe i życie cielesne są zwykłe, ich rozum jest zwykły i sprawny; zasadniczo to, czego doświadczają i co poznają w sobie w tym czasie można określić, jako efekt dotyku Ducha Świętego (wnikliwość lub powierzchowna wiedza w czasie jedzenia i picia słów Boga, dochowywanie wierności, gdy przytrafiają się im różne rzeczy, siła, by kochać Boga, kiedy się wam one przytrafiają – wszystko to pochodzi od Ducha Świętego). Dzieło Ducha Świętego w człowieku jest wyjątkowo zwykłe; człowiek nie jest zdolny go poczuć i wydaje się być przez samego człowieka – ale tak naprawdę jest to dzieło Ducha Świętego. Na co dzień Duch Święty dokonuje w każdym dzieła wielkiego i małego, i jedynie zakres tego dzieła się różni. Niektórzy ludzie mają dobry charakter, szybko pojmują, a oświecenie Ducha Świętego jest w nich szczególnie wielkie; inni mają słabszy charakter i dłużej zajmuje im zrozumienie rzeczy, lecz Duch Święty dotyka ich wewnątrz i oni również mogą osiągnąć wierność Bogu – Duch Święty pracuje nad każdym, kto szuka Boga. Kiedy w codziennym życiu ludzie nie stawiają Bogu oporu ani nie buntują się przeciwko Niemu, nie czynią na przekór Jego zarządzaniu i nie usiłują przeszkadzać w dziele Boga, w każdym z nich działa Duch Boga, w mniejszym lub większym stopniu. Dotyka ich, oświeca, daje wiarę, siłę i porusza, by czynnie wkraczali, by nie byli leniwy i nie pożądali uciech cielesnych, by byli gotowi praktykować prawdę i wyczekiwali słów Boga – wszystko to dzieło pochodzące od Ducha Świętego.

Kiedy stan ludzi nie jest zwykły, zostają opuszczeni przez Ducha Świętego, narzekają, ich motywy są złe, stają się leniwi, oddają się uciechom cielesnym, a ich serca buntują się przeciw prawdzie, wszystko to zaś pochodzi od szatana. Kiedy stan ludzi nie jest zwykły, gdy są przepełnieni ciemnością i utracili swój zwyczajny rozsądek, zostali opuszczeni przez Ducha Świętego i nie są w stanie poczuć Boga w sobie samych, wówczas pracuje nad nimi szatan. Jeśli ludzie zawsze mają w sobie siłę i zawsze kochają Boga, gdy przytrafiają im się różne rzeczy, zazwyczaj pochodzą od Ducha Świętego, a każdy, kogo spotkają, jest następstwem ustaleń Boga. Co oznacza, że jeśli twoja kondycja jest zwyczajna, kiedy jesteś w wielkim dziele Ducha Świętego, wówczas szatan nie może sprawić, że się wahasz; bazując na tym można powiedzieć, że wszystko pochodzi od Ducha Świętego, i chociaż twoje myśli mogą być nieprawidłowe, potrafisz je odrzucić i za nimi nie podążać. Wszystko to pochodzi z dzieła Ducha Świętego. W jakich sytuacjach wtrąca się szatan? Kiedy twoja kondycja jest zwyczajna, nie zostałeś dotknięty przez Boga i pozostajesz bez Jego dzieła, jesteś wyschnięty i jałowy wewnątrz, modlisz się do Boga, ale niczego nie pojmujesz, jesz i pijesz słowa Boga, ale nie zostajesz oświecony ani iluminowany – wówczas szatanowi jest łatwo pracować nad tobą. Innymi słowy, kiedy zostajesz porzucony przez Ducha Świętego i nie potrafisz poczuć Boga, wówczas przytrafia ci się wiele rzeczy związanych z kuszeniem szatana. Szatan działa w tym samym czasie, co Duch Święty i oddziałuje na człowieka w tym samym czasie, w którym Duch Święty dotyka wnętrza człowieka; wówczas jednak dzieło Ducha Świętego przeważa, a ludzie, których kondycja jest zwyczajna, mogą triumfować, co jest triumfem dzieła Ducha Świętego nad dziełem szatana. W czasie działania Ducha Świętego, dzieło szatana ma niewielki zakres; kiedy Duch Święty działa, w ludziach wciąż utrzymuje się nieposłuszne usposobienie i wszystko, co pierwotnie w nich było, nadal tam jest, ale z dziełem Ducha Świętego ludziom łatwo poznać najważniejsze rzeczy o nich samych i ich buntownicze usposobienie wobec Boga – chociaż mogą pozbyć się ich jedynie w czasie stopniowej pracy. Dzieło Ducha Świętego jest wyjątkowo zwyczajne i podczas gdy pracuje On nad ludźmi, ci wciąż mają kłopoty, wciąż płaczą, cierpią, są słabi, wciąż wiele spraw pozostaje dla nich niejasnymi, a jednak w takim stanie potrafią powstrzymać swój regres i są w stanie kochać Boga. Chociaż płaczą i są zrozpaczeni, wciąż są w stanie wychwalać Boga; dzieło Ducha Świętego jest wyjątkowo zwyczajne i ani trochę nadprzyrodzone. Większość ludzi uważa, że jak tylko Duch Święty zacznie pracować, dochodzi do zmian w ich stanie i zostają pozbawieni podstawowych rzeczy. Takie przekonania są mylne. Kiedy Duch Święty pracuje nad człowiekiem, bierność w człowieku wciąż w nim jest, a jego status pozostaje taki sam, dostąpił on jednak oświecenia i iluminacji przez Ducha Świętego, więc jego stan jest bardziej zaangażowany, kondycja zwyczajna i szybko zachodzi w nim zmiana. W ramach swoich prawdziwych doświadczeń ludzie głównie doświadczają dzieła Ducha Świętego albo szatana, a jeśli nie potrafią zapanować nad tymi stanami i ich nie rozróżniają, ich prawdziwe doświadczenia są niemożliwe, nie wspominając już o zmianie usposobienia. Tym samym kluczem do doświadczania dzieła Boga jest umiejętność dostrzeżenia takich rzeczy; w ten sposób będzie im łatwiej doświadczać.

Dzieło Ducha Świętego jest aktywnym postępem, podczas gdy dzieło szatana to cofanie się i bierność, nieposłuszeństwo wobec Boga, sprzeciwianie się Mu, utrata wiary w Niego i brak gotowości do śpiewania hymnów, a nawet tańczenia. To, co pochodzi z oświecenia Ducha Świętego nie jest na tobie wymuszane, tylko wyjątkowo zwyczajne. Jeśli podążasz za tym, będziesz mieć prawdę, jeśli zaś nie, pojawią się wyrzuty. Jeśli jest to oświecenie Ducha Świętego, wówczas nic, co robisz nie zostanie zakłócone czy ograniczone, zostaniesz uwolniony; pojawi się ścieżka praktykowania podejmowanych przez ciebie działań i nie będziesz poddany żadnym ograniczeniom; będziesz w stanie działać zgodnie z wolą Boga. Dzieło szatana wywołuje wiele rzeczy, które mają na ciebie wpływ, sprawiając, że nie chcesz się modlić, jesteś zbyt leniwy, by jeść i pić słowa Boga i nie jesteś skłonny uczestniczyć w życiu kościoła, co oddala cię od życia duchowego. Dzieło Ducha Świętego nie wpływa na twoje codzienne życie ani twoje wejścia do normalnego życia duchowego. W wielu sprawach, które ci się przydarzają, nie jesteś w stanie się rozeznać. Jednak po kilku dniach trochę urzeczywistniasz i okazujesz, pojawiają się w tobie pewne reakcje i poprzez te oznaki potrafisz odróżnić, czy myśli w tobie pochodzą od Boga, czy od szatana. Niektóre sprawy z pewnością sprawiają, że sprzeciwiasz się Bogu i buntujesz przeciwko Niemu, lub powstrzymują cię przed wdrożeniem słów Boga w praktykę, a wszystko to pochodzi od szatana. Niektóre rzeczy nie są jasne i nie zdołasz ocenić ich w owym czasie; potem możesz zobaczysz ich oznaki zacząć rozróżniać. Jeśli potrafisz jasno rozpoznać, które rzeczy pochodziły od szatana, a którymi kierował Duch Święty, to niełatwo dasz się zwieść na manowce w swoich doświadczeniach. Czasami, kiedy twoja kondycja nie jest dobra, pojawiają się myśli, które wytrącają cię ze stanu pasywnego – co pokazuje, że gdy twoja kondycja jest niekorzystna, niektóre z twoich myśli także mogą pochodzić od Ducha Świętego. Nie jest tak, że kiedy jesteś bierny, źródłem wszystkich twoich myśli jest szatan; gdyby tak było, czy mógłbyś przekuć je w pozytywny stan? Jeśli byłeś bierny przez pewien czas, Duch Święty ofiarowuje ci okazję, by uczynić cię doskonałym, dotyka cię i wyprowadza z biernego stanu.

Znając dzieło Ducha Świętego i wiedząc czym jest dzieło szatana, możesz porównać je do własnego stanu w trakcie zdobywania doświadczeń, do swoich własnych przeżyć; w ten sposób będzie więcej prawd odnoszących się do zasady twoich przeżyć. Zrozumiawszy te sprawy, będziesz potrafił panować nad swoim rzeczywistym stanem i umiał rozróżniać ludzi oraz sprawy, które ci się przytrafiają,[a] i nie będziesz musiał wkładać tak wiele wysiłku w pozyskiwanie dzieła Ducha Świętego. Pod warunkiem oczywiście, że twoje motywy są słuszne i jesteś gotów poszukiwać i praktykować. Tego rodzaju język – odnoszący się do zasad – powinien cechować twoje doświadczenia. Bez tego twoje doświadczenia przepełnione będą oddziaływaniem szatana i pełne absurdalnej wiedzy. Jeśli nie rozumiesz działania Ducha Świętego, to nie rozumiesz, jak masz wkroczyć, a jeśli nie znasz działania szatana, to nie wiesz, jak postępować rozważnie. Ludzie powinni rozumieć zarówno, jak pracuje Duch Święty, jak i szatan; są nieodzowną częścią doświadczenia ludzkiego.

Chociaż wierzysz tylko w Boga, czy jesteś w zwykłym związku z Bogiem? Niektórzy powiadają, że liczy się jedynie zwykły związek z Bogiem i nie zawracają sobie głowy relacjami z innymi ludźmi. Czym przejawia się jednak zwykły związek z Bogiem? Czy tacy ludzie nie posiadają nawet najmniejszej rzeczywistej wiedzy? Dlaczego mówi się, że siła twojej determinacji, by kochać Boga oraz to, czy jesteś uprzedzony do swoich braci i sióstr zależy od tego, czy potrafisz, w razie gdybyś był, odłożyć takie uprzedzenia na bok. Co oznacza, że kiedy twój związek z twoimi braćmi i siostrami jest zwykły, to twoja kondycja przed obliczem Boga jest także zwykła. W obliczu słabości jednego z braci czy sióstr, nie będziesz się nim brzydzić ani go pogardzać, wyśmiewać, czy traktować ozięble. Jeżeli potrafisz im służyć, będziesz budować z nimi wspólnotę i powiesz: „Kiedyś byłem bierny i słaby. Naprawdę nie chciałem uczestniczyć w zebraniu, ale coś się wydarzyło, co posłużyło Bogu do oświecenia i zdyscyplinowana mnie; zostałem wewnętrznie upomniany, odczuwałem ogromny wstyd i zawsze czułem, że zawiodłem Boga i że w przyszłości musze naprawdę żyć życiem kościoła. Im bardziej zacieśniałem swoje relacje z moimi braćmi i siostrami, tym bardziej czułem, że nie mogę żyć bez Boga. Kiedy byłem z nimi, nie czułem się samotny; kiedy zamknąłem się w pomieszczeniu zupełnie sam, czułem się samotny i pozbawiony przyjaciół, czułem, że moje życie jest puste, a myśli krążą wokół śmierci. Teraz, kiedy byłem z moimi braćmi i siostrami, szatan nie ośmielał się wykonywać swojej pracy, a ja nie czułem się już samotny. Gdy dostrzegłem, jak silna jest miłość moich braci i sióstr do Boga, poczułem się natchniony i dlatego zawsze przebywałem z moimi braćmi i siostrami, a mój bierny stan ustąpił naturalnie”. Usłyszawszy to, czują, że nie ma po co modlić się w domu, wciąż czują, że między ich braćmi i siostrami brakuje miłości, że ich życie jest puste, nie mają na kim polegać, a sama modlitwa nie wystarczy. Jeśli budujesz z nimi w ten sposób wspólnotę, wówczas uzyskają oni ścieżkę praktykowania. Jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie zadbać o nich, odwiedź ich. Nie musi tego robić przywódca kościoła – to powinność każdego brata i każdej siostry. Jeśli widzicie, że brat lub siostra mają się źle, powinniście ich odwiedzić. Taka ciąży na was odpowiedzialność.

Przypis:

a. Tekst oryginalny nie zawiera wyrażenia „który ci się przydarzył”.

Wstecz:Tylko ci, którzy koncentrują się na praktyce, mogą być udoskonaleni

Dalej:Ostrzeżenie dla tych, którzy nie praktykują prawdy

Powiązane treści

 • Rozdział 26

  Kto zamieszkał w Moim domu? Kto wstawił się za Moją sprawą? Kto cierpiał w Moim imieniu? Kto związał się słowem przede Mną? Kto podążał za Mną aż do t…

 • Jak poznać Boże usposobienie i efekty, jakie osiągnie Jego dzieło

  Najpierw zaśpiewajmy hymn: Hymn Królestwa (I). Królestwo zstąpiło na świat. Akompaniament: ludzie weselą się przed Bogiem, ludzie chwalą Boga; wszystk…

 • Dzieło i wejście (6)

  Dzieło i wejście są z natury praktyczne oraz oznaczają Boże dzieło i ludzkie wejście. Ludzki kompletny brak rozumienia prawdziwego Bożego oblicza i Bo…

 • Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga

  Powszechnym problemem, który istnieje u wszystkich ludzi jest to, że rozumieją oni prawdę, ale nie potrafią wprowadzić jej w życie. Jednym z czynników…