Rozdział 66

Moje dzieło trwa po obecny etap, wypełniając wszystkie mądre porządki Mojej ręki, jak również będąc Mym wielkim sukcesem. Któż pośród ludzi może coś takiego uczynić? Czyż nie wolą oni zakłócać Mego zarządzania? Musisz jednak wiedzieć, iż niemożliwym jest, by ktokolwiek mógł uczynić Moje dzieło zamiast Mnie, a tym bardziej udaremnić je, gdyż nie ma nikogo, kto mógłby czynić to, co Ja czynię, i mówić to, co Ja mówię. Mimo takiego stanu rzeczy ludzie wciąż Mnie nie znają – mądrego Boga Wszechmogącego! Nie ośmielacie się przeciwstawić Mi się otwarcie na zewnątrz, jednak opowiadacie się przeciw Mnie w swych sercach i w swych umysłach. Głupcy! Nie wiecie, iż jestem Bogiem, który obserwuje najgłębsze zakamarki serca człowieka? Czy nie wiesz, że obserwuję każde twe słowo i uczynek? Powiadam ci, iż nigdy więcej nie wypowiem z Mych ust łagodnych słów. Zamiast tego, będą to słowa surowego sądu i zobaczę, czy zniesiesz je, czy też nie. Od tej chwili ci, których serca nie są blisko Mnie, czyli ci, którzy nie żywią wobec Mnie szczerej miłości, są tymi, którzy otwarcie Mi się przeciwstawiają.

Dziś dzieło Ducha Świętego osiągnęło punkt, w którym wcześniejsza metoda nie ma być już więcej stosowana, lecz wprowadzana jest teraz inna metoda. Ci, którzy nie będą współdziałali ze mną pozytywnie i czynnie, spadną do Hadesu, otchłani śmierci (ludzie ci cierpieć będą wieczne potępienie). Nowa metoda jest następująca: Jeśli Twe serce i umysł nie są szczere, wtenczas Mój sąd wnet cię dosięgnie, a dotyczy to kurczowego trzymania się świata, bogactwa, rodziny, męża, żony, dzieci, rodziców, jedzenia i picia, ubrania i wszystkich tego typu rzeczy, które nie należą do królestwa duchowego. Oświecenie świętych stanie się coraz bardziej widoczne, co oznacza, że wrażenia życiowe staną się oczywiste jak nigdy przedtem i będą w ciągłym ruchu. Każdy, kto spowoduje najmniejsze zakłócenie, dozna fatalnego upadku i pozostanie daleko w tyle w wyścigu życia. Tych, którzy są letni, którzy nie poszukują z oddaniem, porzucam całkowicie i ignoruję ich wszystkich bez wyjątku, a przeznaczone jest im marnieć w nieszczęściach przez tysiąc lat. Tych, którzy poszukują żarliwie, czyli tych, którzy stale zakłócają, wyswobodzę z ich ignorancji i uczynię ich wiernymi sobie, a ponadto będą oni posiadali mądrość i inteligencję, przez co będą poszukiwali z jeszcze większą wiarą. Błogosławieństwa zsyłane na Mych synów pierworodnych podwajam, a miłość Ma zstępuje na was zawsze. Opiekuję się wami i chronię was zawsze, i nie pozwolę wpaść wam w sieć szatana. Rozpocząłem swe dzieło pośród wszystkich ludzi, czyli dodałem kolejny plan swego dzieła; ci ludzie są tymi, którzy będą pełnili posługę dla Chrystusa przez tysiąc lat, a znacząca ich liczba zgromadzi się w Moim królestwie.

Synowie Moi, musicie więcej się szkolić. Czeka na was wiele pracy – pracy, której musie się podjąć i którą musicie doprowadzić do końca. Życzę wam jedynie, byście się pospieszyli i dorośli, byście dokończyli dzieło, które wam powierzyłem. Jest ono waszą świętą odpowiedzialnością i powinnością, która ma zostać wykonana przez tych z was, którzy są Mymi synami pierworodnymi. Będę chronił was aż do końca drogi i będę chronił was, byście mogli zaznać błogiego szczęścia ze Mną na zawsze! Każdy z was winien posiadać wiedzę na temat tego, iż poniosłem wiele ofiar i stworzyłem wiele środowisk, by was doskonalić. Wiecie o tym, iż są to Me błogosławieństwa, nieprawdaż? Wszyscy jesteście Mymi ukochanymi synami. Tak długo, jak będziecie kochali Mnie szczerze, tak długo nikogo z was nie porzucę, choć uzależnione jest to od tego, czy jesteście zdolni do harmonijnego współdziałania ze Mną.

Wstecz: Rozdział 65

Dalej: Rozdział 67

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Tajemnica Wcielenia (1)

W Wieku Łaski Jan przygotował drogę dla Jezusa. On nie mógł wykonać dzieła samego Boga, a tylko wypełnił obowiązek człowieka. Chociaż Jan...

Posłowie

Choć te słowa nie są wszystkim, co Bóg wypowiedział, są one wystarczające, aby ludzie osiągnęli cele poznania Boga i zmiany usposobienia....

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce