Posłowie

Choć te słowa nie są wszystkim, co Bóg wypowiedział, są one wystarczające, aby ludzie osiągnęli cele poznania Boga i zmiany usposobienia. Może niektórzy myślą, że ponieważ dzieło Boga w Chinach kontynentalnych skończyło się, dowodzi to, że skończył On wypowiadać wszystkie potrzebne słowa i że nie może w żaden sposób głosić nowych słów, gdyż są to wszystkie słowa, które Bóg może wypowiedzieć. Co więcej, są ludzie, którzy wierzą, że „Słowo ukazuje się w ciele” zawiera wszystkie ekspresje Boga w Wieku Królestwa i że otrzymanie tej książki jest równoważnikiem otrzymania wszystkiego, co należy do Boga, albo że ta książka będzie prowadzić ludzkość w przyszłości, jak czyniła to niegdyś Biblia. Jestem przekonany, że ludzie mający takie poglądy nie stanowią mniejszości, ponieważ ludzie zawsze lubią narzucać Bogu ograniczenia. Choć wszyscy ogłaszają, że Bóg jest wszechmogący i wszechogarniający, ludzka natura wciąż sprawia, że łatwo jest im ograniczać Boga do pewnego zakresu. W tym samym czasie, w którym każda osoba poznaje Boga, jednocześnie się Mu opiera i wytycza Mu granice.

Dzieło Boga w Wieku Królestwa zaledwie się rozpoczęło. Wszelkie słowa Boga w tej książce są przeznaczone jedynie dla tych, którzy poszli za Nim w tym czasie, oraz stanowią jedynie część wyrazu Boga w Jego obecnym wcieleniu i nie reprezentują wszystkiego, co jest Boga. Co więcej, nie można powiedzieć, że ta książka obejmuje całość dzieła, które Bóg zrealizuje w trakcie obecnego wcielenia. Bóg skieruje swoje słowa do ludzi z różnych grup etnicznych i o rozmaitym pochodzeniu oraz podbije On całą ludzkość i zakończy poprzednią erę, jakże więc miałby wszystko zamknąć po wypowiedzeniu tak niewielkiej części swoich słów? Dzieło Boga jest po prostu podzielone na różne okresy i różne etapy. Działa On zgodnie ze swoim planem i wypowiada swoje słowa zgodnie ze swoimi krokami. Jak człowiek mógłby pojąć wszechmoc i mądrość Boga? Fakt, który wyjaśniam tutaj, jest następujący: to, czym Bóg jest i co ma, jest na zawsze niewyczerpalne i nieograniczone. Bóg jest źródłem życia oraz wszystkich rzeczy. Boga nie potrafi zmierzyć żadne stworzenie. Na koniec wciąż muszę przypomnieć wszystkim: nie wytyczajcie Bogu po raz kolejny granic w książkach, słowach czy Jego przeszłych wypowiedziach. Jest tylko jedno słowo dla określenia Bożego dzieła – nowe. Nie lubi On iść starymi ścieżkami ani powtarzać swego dzieła, a co więcej nie chce, aby ludzie czcili Go przez wytyczanie Mu granic. Takie jest usposobienie Boga.

Wstecz: Dodatek:
Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu

Dalej: Wstęp

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Rozdział 26

Kto zamieszkał w Moim domu? Kto wstawił się za Moją sprawą? Kto cierpiał w Moim imieniu? Kto związał się słowem przede Mną? Kto podążał za...

Czy Święta Trójca istnieje?

Gdy ziściła się prawda o Jezusie, który stał się ciałem, człowiek uwierzył, że jest nie tylko Bóg Ojciec w niebie, ale również Syn Boży, a...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce