Rozdział 112

To, że „słowa i rzeczywistość idą ramię w ramię” stanowi część Mojego sprawiedliwego usposobienia, a dzięki tym słowom na pewno pozwolę każdemu ujrzeć je w całości. Ludzie myślą, że nie da się tego osiągnąć, ale dla Mnie to łatwe, przyjemne i nie wymaga wysiłku. Kiedy padają Moje słowa, natychmiast pojawia się rzeczywistość, którą każdy może zobaczyć. To jest Moje usposobienie. Ponieważ coś mówię, spełnia się to z konieczności, w przeciwnym razie milczałbym. W ludzkim pojęciu słowo „zbawienie” odnosi się do wszystkich ludzi, ale takie rozumienie nie pasuje do Mojej intencji. W przeszłości mówiłem: „zawsze zbawiam prostaczków oraz tych, którzy gorliwie poszukują”, przy czym słowo „zbawienie” odnosiło się do tych, którzy Mi służą, a to oznaczało, że potraktuję takich posługujących w specjalny sposób. Innymi słowy, otrzymają oni niższą karę. Jednak ci występni i podstępni posługujący będą wśród przedmiotów zniszczenia, to znaczy poddam ich surowej karze. (Chociaż są wśród przedmiotów niszczenia, są bardzo różni od tych, którzy są zniszczeni: ci otrzymają wieczną i surową karę, karę diabła, szatana. Jest to również prawdziwe znaczenie tego, co powiedziałem, że ci ludzie są potomkami wielkiego czerwonego smoka). Ale nie używam tego rodzaju słów o Moich pierworodnych synach; mówię raczej, że odzyskam ich i że powrócą na Syjon. Dlatego zawsze mówiłem, że Moi pierworodni synowie są Moimi predestynowanymi i wybranymi. Pierwotnie należeli do Mnie, przyszli ode Mnie, więc muszą tu do Mnie wrócić. I porównywanie synów oraz ludzi do pierworodnych synów to tak jak porównanie nieba i ziemi: chociaż synowie i ludzie są znacznie lepsi od posługujących, w żaden sposób nie są tymi, którzy należą do Mnie. Można też powiedzieć, że synowie i ludzie są dodatkowo wybrani spośród ludzkości. Dlatego zawsze skupiałem swoją energię na pierworodnych synach, a dopiero potem pozwolę pierworodnym synom uczynić tych synów i ludzi pełnymi. To są przyszłe etapy Mojego dzieła. Teraz nie ma sensu wam o tym mówić, więc rzadko wspominałem o tym synom i ludziom, a tylko do pierworodnych synów wielokrotnie mówiłem i wielokrotnie wspominałem o tych sprawach. W ten sposób właśnie mówię i działam. Nikt nie może tego zmienić – tylko Ja mam ostatnie słowo we wszystkim.

Każdego dnia zwalczam wasze koncepcje, dzień po dniu rozprawiam się z każdym z was. Po osiągnięciu przeze Mnie pewnego punktu w Mej przemowie, znów cofacie się i ponownie oddzielacie Moje człowieczeństwo od Mojej boskości. W tym momencie nadszedł czas, aby ujawnić prawdę o ludziach: myślą, że nadal żyję w ciele i wcale nie jestem samym Bogiem, że Ja wciąż jestem człowiekiem, a Bóg jest nadal Bogiem, i że Bóg nie ma nic wspólnego ze Mną. Tak zepsuta jest ludzkość! Poprzednio wypowiedziałem tak wiele słów – które od dawna traktujecie, jakby nie istniały – że nienawidzę was aż do szpiku kości, nie znoszę was! Ja – sam pełny Bóg – w Moim człowieczeństwie i w Mojej pełnej boskości, kto śmie zwyczajnie Mnie obrażać? Kto ośmiela się opierać Mi się w myślach? Po tym, jak ześlę Mój tragiczny kataklizm, ukarzę ich jednego po drugim, nikomu nie pobłażając, ale raczej wszystkich traktując z surowością. Mój Duch działa osobiście, co nie oznacza, że nie jestem samym Bogiem, wręcz przeciwnie, tym bardziej oznacza to, że jestem samym Bogiem Wszechmogącym. Ludzie nie znają Mnie – wszyscy opierają Mi się i nie rozumieją Mojej wszechmocy na podstawie Moich słów, lecz zamiast tego próbują znaleźć w Moich słowach coś, co mogą wykorzystać przeciwko Mnie i coś Mi zarzucić. Kiedy pewnego dnia pojawię się wraz z Moimi pierworodnymi synami na Syjonie, zajmę się tymi rzeczami. W tym okresie przede wszystkim dokonuję tego dzieła. Kiedy osiągnę pewien punkt w Mej przemowie, duża liczba posługujących wycofa się, a pierworodni synowie również ucierpią z powodu wszelkiego rodzaju trudności. Wraz z postępem tych dwóch etapów, Moje dzieło dobiegnie końca. W tym samym czasie zabiorę Moich pierworodnych synów z powrotem do Syjonu. Oto etapy Mojego dzieła.

Moi pierworodni synowie są nieodłączną częścią Mojego królestwa, z czego można dostrzec, że Moja osoba jest królestwem – Moje królestwo rodzi się wraz z narodzinami Moich pierworodnych synów. Innymi słowy, Moje królestwo istnieje od stworzenia świata, a pozyskanie Moich pierworodnych synów (czyli ich odzyskanie) jest przywróceniem Mojego królestwa. Z tego widać, że pierworodni synowie mają szczególne znaczenie. Królestwo zaistnieje tylko, jeśli będą istnieć Moi pierworodni synowie, wtedy rzeczywistość panowania w mocy dojdzie do skutku, wtedy nastanie nowe życie, a wówczas cały stary wiek będzie można zakończyć. Ten trend jest nieunikniony. Ponieważ pierworodni synowie są w tym położeniu – ponieważ oznaczają zniszczenie świata, ruinę szatana, ujawnienie prawdziwej natury posługujących oraz tego, że wielki czerwony smok nie będzie miał potomków, a zstąpi do jeziora ognia i siarki – dlatego ci, którzy dzierżą władzę i wszyscy, którzy są potomkami wielkiego czerwonego smoka, nieustannie stają na przeszkodzie, stale opierają się i sieją zniszczenie. Ale Ja nieustannie wspieram, wielokrotnie niosę świadectwo i raz za razem objawiam prawdę o Moich pierworodnych synach. Ponieważ tylko ci, którzy są ze Mnie, są uprawnieni do świadczenia o Mnie, tylko oni kwalifikują się do tego, by Mnie urzeczywistniać i tylko oni mają podstawę, aby wziąć udział w bitwie i zdobyć dla Mnie piękne zwycięstwo. Ci, którzy są poza Mną, są w Mojej ręce niczym więcej niż gliną i wszyscy z nich są stworzonymi rzeczami. Ci, którzy są synami i ludźmi, są niczym więcej niż tymi lepszymi, wybranymi spośród stworzonych istot, ale nie należą do Mnie. Tak więc istnieje ogromna różnica między pierworodnymi synami a synami. Synowie w niczym nie mogą się równać z pierworodnymi synami – są przez nich rządzeni i zdominowani. Teraz powinno to być dla was zupełnie jasne! Każde słowo, które wypowiedziałem, jest prawdziwe i nie ma w nim żadnego fałszu. Wszystko to jest częścią wyrażenia Mojej osoby i jest to Moja wypowiedź.

Powiedziałem, że nie rzucam słów na wiatr i nie popełniam błędów, a to wystarczy, by pokazać Mój majestat. Ale ludzie nie są w stanie odróżnić dobra od zła i są całkowicie przekonani dopiero wtedy, kiedy dosięgnie ich Moje karcenie; w przeciwnym razie pozostają zbuntowani i uparci, dlatego właśnie używam karcenia, by walczyć przeciwko całej ludzkości. W ludzkim pojęciu, skoro jest tylko sam Bóg, dlaczego jest tak wielu pierworodnych synów, którzy pochodzą ode Mnie? Mogę to ująć w ten sposób: o własnych sprawach mówię to, co chcę powiedzieć, więc co ludzie mogą Mi zrobić? Mogę też ująć to tak: chociaż pierworodni synowie i Ja nie jesteśmy jednakowi z wyglądu, jesteśmy tego samego Ducha, więc mogą oni działać razem ze Mną. Nie jesteśmy jednakowi z wyglądu po to, aby pozwolić wszystkim ludziom zobaczyć niezwykle wyraźnie każdą część Mojej osoby. Dlatego pozwoliłem Moim pierworodnym synom mieć jurysdykcję ze Mną nad wszystkimi narodami i ludami. To jest zakończenie Moich rozporządzeń administracyjnych (zakończenie, o którym mówię, oznacza, że Mój ton jest łagodny i zaczynam przemawiać do synów i ludzi). Większość ludzi ma wątpliwości dotyczące tego aspektu, ale nie powinni wątpić za bardzo. Obnażę wszystkie ludzkie pojęcia, jedno po drugim, aby ludzie poczuli się zawstydzeni i nie mieli gdzie ukryć. Podróżuję po całym wszechświecie, docieram na krańce ziemi i obserwuję cały obraz wszechświata. Badam wszystkich ludzi – nie ma nikogo, kto mógłby uciec spod Mojej kontroli. Biorę udział w każdej rzeczy i nie ma nic, czego osobiście nie rozpatruję. Kto ośmiela się zaprzeczać Mojej wszechmocy? Kto ośmiela się nie być całkowicie przekonanym o Mnie? Któż waży się nie upaść całkowicie przed Mną? Całe niebiosa się zmienią z powodu Moich pierworodnych synów, a nawet więcej, cała ziemia gwałtownie się zatrzęsie z Mojego powodu i z powodu Moich pierworodnych synów. Wszyscy uklękną przed Moją osobą, a wszystkie rzeczy będą pod kontrolą Moich rąk, bez żadnego błędu. Każdy musi być całkowicie przekonany i wszystko przyjdzie do Mojego domu, i będzie Mi posługiwać. To jest ostatnia część Moich rozporządzeń administracyjnych. Odtąd każdy artykuł Moich rozporządzeń, skierowany do różnych ludzi, zacznie przynosić rezultaty (ponieważ Moje rozporządzenia są w całości ujawniane publicznie, a dla wszystkich ludzi i każdej rzeczy zostały dokonane stosowne ustalenia. Każdy będzie we właściwym sobie miejscu i prawdziwa natura wszystkich ludzi zostanie odsłonięta dzięki Moim rozporządzeniom). Jest to nadejście prawdziwych, faktycznych rozporządzeń administracyjnych.

Teraz, zgodnie z etapami Mojego dzieła, mówię to, co chcę powiedzieć, i każdy musi traktować to poważnie. Przez wieki usta wszystkich świętych wspominały o „Nowym Jeruzalem” i wszyscy o nim wiedzą, ale nikt nie rozumie prawdziwego znaczenia tego terminu. Ponieważ dzisiejsze dzieło doprowadziło nas do tego etapu, ujawnię wam prawdziwe znaczenie tego słowa, abyście mogli je zrozumieć. Ale wyznaczam pewną granicę – bez względu na to, jak to wytłumaczę, i bez względu na to, jak wyraźnie to powiem, nigdy nie możecie w pełni tego zrozumieć, ponieważ nikt nie może dotrzeć do rzeczywistości tego terminu. W przeszłości Jerozolima odnosiła się do Mojego miejsca zamieszkania na ziemi, to znaczy miejsca, w którym chodzę i poruszam się. Ale słowo „nowy” zmienia ten termin i wcale nie jest on taki sam. Ludzie w najmniejszym stopniu nie mogą tego pojąć. Niektórzy myślą, że odnosi się to do Mojego królestwa; inni sądzą, że to człowiek, którym jestem; niektórzy myślą, że to jest nowe niebo i ziemia; a jeszcze inni, że to nowy świat po tym, jak zniszczę ten obecny. Nawet umysł człowieka o bogatej wyobraźni, nawet umysł obdarzony umiejętnościami złożonego rozumowania nie może nic z tego pojąć. Przez wieki ludzie mieli nadzieję poznać lub zrozumieć prawdziwe znaczenie tego terminu, ale ich życzenia nie mogły się spełnić– wszyscy doznali zawodu i umarli, pozostawiając swoje aspiracje; ponieważ Mój czas jeszcze nie nadszedł i nie mogłem z łatwością nikomu tego powiedzieć. Jako że Moje dzieło zostało dokonane do tego etapu, powiem wam wszystko. Nowe Jeruzalem obejmuje te cztery rzeczy: Mój gniew, Moje rozporządzenia administracyjne, Moje królestwo i nieskończone błogosławieństwa, którymi obdarzę Moich pierworodnych synów. Używam terminu „nowe” dlatego, że te cztery części są ukryte. Ponieważ nikt nie zna Mojego gniewu, nikt nie zna Moich rozporządzeń administracyjnych, nikt nie widział Mojego królestwa i nikt nie cieszył się Moimi błogosławieństwami, „nowe” odnosi się do tego, co ukryte. Nikt nie może w pełni zrozumieć tego, co powiedziałem, ponieważ Nowe Jeruzalem zstąpiło na ziemię, ale nikt nie doświadczył osobiście jego rzeczywistości. Bez względu na to, jak wyczerpująco o tym mówię, ludzie nie zrozumieją tego w pełni. Nawet jeśli ktoś rozumie, są to jego słowa, jego umysł i jego koncepcje. Jest to nieunikniony trend, jest to jedyna droga, z której nikt nie może uciec.

Wstecz: Rozdział 111

Dalej: Rozdział 113

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ścieżka… (3)

W Moim życiu jestem zawsze gotów oddać się całkowicie Bogu, ciałem i umysłem. W ten sposób wina nie ciąży na Moim sumieniu i mogę zyskać...

Jak Piotr poznał Jezusa

W czasie, który Piotr spędził z Jezusem, dostrzegł w Jezusie wiele pięknych cech, wiele aspektów godnych naśladowania i wiele, które go...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce