Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Rozdział 4

Zawsze będziemy obserwować i czekać, będziemy spokojni w duchu, poszukując z czystym sercem. Cokolwiek nas spotyka, nie możemy tworzyć wspólnoty na ślepo. Wystarczy, że zachowamy ciszę przed Bogiem i że będziemy w nieustającej wspólnocie z Nim, a wówczas Jego intencje zostaną nam objawione. Nasz duch musi być w nieustannej gotowości do tego, by się różnić, musi być pełen entuzjazmu i nieustępliwy. Musimy czerpać przed Bogiem wodę życia, wodę, która gasi pragnienie naszego niezaspokojonego ducha. Zawsze musimy być gotowi, by obmyć się i wyzbyć pyszałkowatości, arogancji, samozadowolenia i niechęci do pracy nad sobą – wszystkie one zrodzone są z naszego szatańskiego usposobienia. Musimy otworzyć nasze serca i przyjąć słowo Boga, musimy zdać się na Jego słowa, idąc przez życie. Musimy doświadczać Jego słowa i mieć co do niego pewność, musimy osiągnąć zrozumienie Jego słowa, pozwalając, by Jego słowo stało się naszym życiem. Oto nasze powołanie! Tryumfujemy tylko wtedy, gdy żyjemy słowem Boga.

Traktujemy z nadmierną powagą nasze koncepcje, przemawiamy elokwentnie i działamy pochopnie, niezdolni podążać za Duchem. Dzisiaj nie będzie takie jak przeszłość; dzieło Ducha Świętego pędzi przed siebie z wielką prędkością. Musimy w szczegółach doświadczyć słowa Bożego; w swoich sercach musimy rozróżnić każdą ideę i myśl, każde poruszenie i każdą reakcję. Nic z rzeczy, które czynimy, stojąc z kimś twarzą w twarz albo za czyimiś plecami, nie ujdzie sądu przed tronem Chrystusa. Duch Święty prowadzi nas do sfery głębszego doświadczenia i poprzez to doświadczenie coraz bardziej zbliżamy się do pewności w kwestii Wszechmogącego.

Bóg wszechświata otworzył oczy naszego ducha, bezustannie odsłaniane są przed nami tajemnice ducha. Poszukuj z czystym sercem! Bądź gotowy zapłacić cenę, z całego serce staraj się iść przed siebie, bądź gotów zanegować siebie, nie bądź więcej pazerny, podążaj za Duchem Świętym i raduj się słowem Boga – a ukaże ci się nowy człowiek, kompletny i uniwersalny. Los szatana wypełni się na twoich oczach i stanie się wola Boża. Wszystkie narody świata staną się królestwem Chrystusa i Chrystus będzie Władcą, królującym na ziemi przez całą wieczność!

Wstecz:Rozdział 3

Dalej:Rozdział 5

Powiązane treści