Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Rozdział 4

Zawsze będziemy obserwować i czekać, będziemy spokojni w duchu, poszukując z czystym sercem. Cokolwiek nas spotyka, nie możemy tworzyć wspólnoty na ślepo. Wystarczy, że zachowamy ciszę przed Bogiem i że będziemy w nieustającej wspólnocie z Nim, a wówczas Jego intencje zostaną nam objawione. Nasz duch musi być w nieustannej gotowości do tego, by się różnić, musi być pełen entuzjazmu i nieustępliwy. Musimy czerpać przed Bogiem wodę życia, wodę, która gasi pragnienie naszego niezaspokojonego ducha. Zawsze musimy być gotowi, by obmyć się i wyzbyć pyszałkowatości, arogancji, samozadowolenia i niechęci do pracy nad sobą – wszystkie one zrodzone są z naszego szatańskiego usposobienia. Musimy otworzyć nasze serca i przyjąć słowo Boga, musimy zdać się na Jego słowa, idąc przez życie. Musimy doświadczać Jego słowa i mieć co do niego pewność, musimy osiągnąć zrozumienie Jego słowa, pozwalając, by Jego słowo stało się naszym życiem. Oto nasze powołanie! Tryumfujemy tylko wtedy, gdy żyjemy słowem Boga.

Traktujemy z nadmierną powagą nasze koncepcje, przemawiamy elokwentnie i działamy pochopnie, niezdolni podążać za Duchem. Dzisiaj nie będzie takie jak przeszłość; dzieło Ducha Świętego pędzi przed siebie z wielką prędkością. Musimy w szczegółach doświadczyć słowa Bożego; w swoich sercach musimy rozróżnić każdą ideę i myśl, każde poruszenie i każdą reakcję. Nic z rzeczy, które czynimy, stojąc z kimś twarzą w twarz albo za czyimiś plecami, nie ujdzie sądu przed tronem Chrystusa. Duch Święty prowadzi nas do sfery głębszego doświadczenia i poprzez to doświadczenie coraz bardziej zbliżamy się do pewności w kwestii Wszechmogącego.

Bóg wszechświata otworzył oczy naszego ducha, bezustannie odsłaniane są przed nami tajemnice ducha. Poszukuj z czystym sercem! Bądź gotowy zapłacić cenę, z całego serce staraj się iść przed siebie, bądź gotów zanegować siebie, nie bądź więcej pazerny, podążaj za Duchem Świętym i raduj się słowem Boga – a ukaże ci się nowy człowiek, kompletny i uniwersalny. Los szatana wypełni się na twoich oczach i stanie się wola Boża. Wszystkie narody świata staną się królestwem Chrystusa i Chrystus będzie Władcą, królującym na ziemi przez całą wieczność!

Wstecz:Rozdział 3

Dalej:Rozdział 5

Powiązane treści

 • Czy Trójca istnieje?

  Gdy nadeszła prawda o Jezusie, który stał się ciałem, człowiek wierzył w to: w niebie jest nie tylko Ojciec, ale również Syn, a nawet Duch. Oto powsze…

 • Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia

  Droga życia nie jest czymś, co może stać się udziałem każdego ani nie jest łatwo dostępna dla wszystkich. Życie może bowiem pochodzić tylko od Boga, c…

 • Czy jesteś prawdziwie wierzącym w Boga?

  Być może twoja droga wiary w Boga trwa dłużej niż rok lub dwa lata i może w twoim życiu przez te lata znosiłeś wiele trudności, a może trudy nie były …

 • O celu wędrówki

  Ilekroć wspomina się o celu wędrówki, traktujecie go ze szczególną powagą; wszyscy wykazujecie w tej kwestii szczególną wrażliwość. Niektórzy ludzie n…