Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Rozdział 3

Tryumfujący Król zasiada na swym tronie chwały. Dokonał On odkupienia i poprowadził cały swój lud do chwały. Ma On w swych rękach cały wszechświat, zaś dzięki swej Bożej mądrości i mocy wzniósł i umocnił Syjon. Dzięki swemu majestatowi sądzi On zły świat; sądzi wszystkie narody i wszystkie ludy, ziemię i morza, i wszystkie żyjące w nich istoty, a także tych, którzy upojeni są winem rozwiązłości. Bóg z pewnością ich osądzi, z pewnością też zapłonie gniewem przeciwko nim, w czym objawi się Boży majestat. Sąd ten dokona się natychmiast i bez zwłoki. Płomień Bożego gniewu spopieli ich odrażające zbrodnie, w każdej chwili będą doświadczać nieszczęść; nie będą mieć dokąd uciec, ani gdzie się schronić, będą płakać i zgrzytać zębami, i sprowadzą na siebie zniszczenie.

Tryumfujący umiłowani synowie Boga z pewnością zostaną w Syjonie, nigdy go nie opuszczą. Wielkie tłumy wsłuchiwać się będą w Jego głos, z uwagą śledzić będą Jego działania, zaś ich głoszące Bożą chwałę głosy nigdy nie umilkną. Oto objawił się jedyny prawdziwy Bóg! Będziemy żywić w duchu pewność co do Niego, idąc za Nim krok w krok i robiąc co w naszej mocy, by bez chwili wahania przeć do przodu. Oto rozwija się przed nami koniec świata; właściwe życie kościoła, jak również otaczający nas ludzie, sprawy i rzeczy czynią nasz trening jeszcze intensywniejszym. Odbierz nam serca, które tak kochają świat! Odbierz nam nasz wzrok – tak zmącony! Nie postąpimy ani kroku dalej, żeby nie przekroczyć granic, i będziemy trzymać język za zębami, by móc żyć słowem Boga, nigdy też nie będziemy się wykłócać z powodu własnych zysków i strat. Porzuć swą miłość do świeckiego świata i do bogactwa! Uwolnij się od przywiązania do swego męża, córek i synów! Odrzuć swoje poglądy i uprzedzenia! Zbudź się, bo czas jest bliski! Niechaj twój duch spojrzy w górę; spójrz w górę i oddaj się Bogu. Nie dopuść do tego, byś stał się jak żona Lota! To takie żałosne – zostać odrzuconym! Jakież to żałosne! Zbudź się!

Wstecz:Rozdział 2

Dalej:Rozdział 4

Powiązane treści