Rozdział 110

Kiedy wszystko zostanie objawione, wtedy dopiero odpocznę, wtedy wszystko będzie w porządku. Osobiście wykonuję własne dzieło; organizuję wszystko i wszystko sam porządkuję. Kiedy wyjdę z Syjonu i kiedy powrócę, kiedy Moi pierworodni synowie zostaną przeze Mnie uczynieni pełnymi, zakończę Moje wielkie dzieło. W pojęciu ludzi coś, co się robi, musi dać się zobaczyć lub dotknąć, jednak w Moim postrzeganiu wszystko jest kompletne w momencie, gdy tworzę Mój plan. Syjon jest tam, gdzie mieszkam, i jest Moim przeznaczeniem; to tam objawiam Moją wszechmoc i tam Moi pierworodni synowie i Ja będziemy dzielić szczęście rodzinne. Tam będę żył z nimi przez całą wieczność. Syjon, piękne miejsce; Syjon, miejsce, do którego ludzie tęsknią; niezliczone osoby dążyły do niego przez wieki, ale od początku nikt nie wszedł na Syjon. (Nawet żadni święci ani prorocy z minionych lat, ponieważ wybieram Moich pierworodnych synów w dniach ostatecznych i oni wszyscy rodzą się w tym czasie; a przez to Moje miłosierdzie i Moja łaska, o których mówiłem, są bardziej widoczne.) Każda osoba, która jest teraz synem pierworodnym, wejdzie ze Mną na Syjon i będzie cieszyć się tym błogosławieństwem. Wynoszę Moich pierworodnych synów do pewnego stopnia, ponieważ mają Moją wielkość i Mój wspaniały obraz, i są w stanie dać świadectwo o Mnie, a także uwielbiać Mnie i urzeczywistniać. Co więcej, są w stanie pokonać szatana i upokorzyć wielkiego czerwonego smoka. A to dlatego, że Moi pierworodni synowie są czystymi dziewicami; są tym, co kocham, i tymi, których wybrałem i uprzywilejowałem. Powodem, dla którego ich wynoszę, jest to, że potrafią stać na swoich miejscach oraz pokornie i cicho służyć Mi i nieść dla Mnie potężne świadectwo. Wydałem całą Moją energię na Moich pierworodnych synów i starannie przygotowałem wszystkich ludzi, wydarzenia i rzeczy do służby dla nich. W końcu wszyscy ujrzą Moją pełną chwałę po Moich pierworodnych synach i wszystkich w pełni przekonam o Mnie z ich powodu. Nie będę zmuszał żadnego demona i nie boję się ich szału ani lekkomyślności, ponieważ mam świadków i mam władzę w swoich rękach. Posłuchajcie, ludzie szatana! Każde słowo, które wypowiadam, i wszystko, co robię, ma na celu doskonalenie Moich pierworodnych synów, więc musisz słuchać Moich poleceń i być posłusznym Moim pierworodnym synom, w przeciwnym razie rozprawię się z tobą, skazując cię natychmiast na wieczne potępienie! Moi pierworodni synowie już zaczęli wykonywać Moje rozporządzenia, ponieważ tylko oni są godni, by podtrzymywać Mój tron, i już ich namaściłem. Kto nie jest im posłuszny, z pewnością nie jest dobry. Bez wątpienia został wysłany przez wielkiego czerwonego smoka, aby psuć Mój plan zarządzania, i taki łajdak zostanie natychmiast wyrzucony z Mojego domu. Nie chcę, aby coś takiego Mi służyło – stanie w obliczu wiecznej zagłady i to wkrótce, bez zwłoki! Ci, którzy Mi służą, z pewnością otrzymali Moją aprobatę; muszą być posłuszni i nie zwracać uwagi na cenę, którą płacą. Jeśli się buntują, nie zasługują na to, by Mi służyć, a ja nie potrzebuję takiego stworzenia. Prędko odejdą – wcale ich nie chcę! Musisz to teraz zrozumieć! Ci, którzy wykonują służbę dla Mnie, muszą robić to dobrze i nie powodować problemów. Jeśli czujesz, że nie masz nadziei, i zaczynasz stwarzać problemy – skończę z tobą od razu! Czy wy, którzy Mi posługujecie, jasno to rozumiecie? To jest moje rozporządzenie.

Nieść świadectwo o Mnie to obowiązek Moich pierworodnych synów, więc nie wymagam od was, abyście cokolwiek dla Mnie robili – wszystko, czego wymagam, to abyście wykonywali swoje obowiązki i cieszyli się błogosławieństwami, którymi was obdarzam. Kiedy przemierzałem cały wszechświat oraz krańce ziemi, wybrałem Moich pierworodnych synów i uczyniłem ich pełnymi. Jest to coś, co ukończyłem, zanim stworzyłem świat; nikt wśród ludzi tego nie wie, ale Moje dzieło zostało dokonane w ciszy. To nie jest zgodne z ludzkimi wyobrażeniami! Ale fakty są faktami i nikt nie może ich zmienić. Demony, zarówno wielkie, jak i małe, ujawniły swoje prawdziwe formy ze swoich roszczeń i zostały poddane Mojemu karceniu w różnym stopniu. Moje dzieło dokonuje się w etapach, a w Moich słowach jest mądrość. Czy widzieliście cokolwiek z tego, co mówię i robię? Czy to tylko działanie i mówienie? Czy Moje słowa są surowe, osądzają lub pocieszają? To zbyt uproszczone, ale dla ludzkości zrozumienie tego nie jest proste. W Moich słowach jest nie tylko mądrość, sąd, sprawiedliwość, majestat i pociecha, ale nawet więcej, jest to, co mam i czym jestem. Każde jedno z Moich słów jest tajemnicą, która nie może zostać ujawniona przez ludzkość. Moje słowa są całkowicie nieprzeniknione i chociaż tajemnice zostały ujawnione, to biorąc pod uwagę zdolności ludzi, wciąż pozostają poza zasięgiem ich wyobraźni i zrozumienia. To, co najłatwiejsze do zrozumienia dla Mnie, jest czymś najtrudniejszym do zrozumienia dla ludzi, więc różnica między Mną a człowiekiem jest różnicą między niebem a ziemią. Właśnie dlatego chcę całkowicie zmienić formy Moich pierworodnych synów i pozwolić im całkowicie wejść w ciało. W przyszłości nie tylko wejdą z cielesności w ciało, ale zmienią swoje formy w ciele w różnym stopniu. To jest Mój plan. Jest to coś, czego ludzie nie mogą zrobić – absolutnie nie mają możliwości – więc teraz, nawet gdybym wam to szczegółowo powiedział, nadal byście tego nie rozumieli. Możecie doznać tylko przeczucia nadprzyrodzoności. To dlatego, że jestem mądrym Bogiem.

Kiedy widzicie tajemnice, wszyscy reagujecie w jakiś sposób. Nawet jeśli nie akceptujecie ich ani nie uznajecie w swoich sercach, uznajecie je swymi słowami. Takie osoby są najbardziej podstępne, a kiedy ujawnię tajemnice, wyeliminuję je i porzucę jednego po drugim. Ale wszystko, co robię, ma etapy. Nie robię rzeczy pośpiesznie i nie wyciągam wniosków na ślepo; to dlatego, że mam boskie usposobienie. Ludzie absolutnie nie widzą jasno tego, co obecnie robię i co zrobię w Moim następnym kroku. Dopiero gdy wypowiadam się na temat słów przynależnych do danego etapu, sposób, w jaki działam, idzie krok do przodu wraz ze Mną. Wszystko dzieje się w Moich słowach, wszystko objawia się w Moich słowach, więc nikt nie powinien być niecierpliwy – wystarczy dobrze Mi służyć. Przed wiekami przedstawiłem proroctwo o drzewie figowym, ale przez wieki nikt nie widział drzewa figowego i nikt nie mógł tego wyjaśnić, i chociaż to zdanie było wspomniane we wcześniejszych uwielbieniach, nikt nie znał jego prawdziwego znaczenia. Ta fraza zdezorientowała ludzi tak samo jak „wielka katastrofa” i była to tajemnica, której nigdy nie ujawniłem ludzkości. Ludzie myśleli, że drzewo figowe jest prawdopodobnie jakimś drzewem o dobrych owocach lub że może dalej odnosiło się do świętych, byli jednak bardzo daleko od prawdziwego znaczenia. Powiem wam to, kiedy rozwinę Mój zwój w dniach ostatecznych. (Zwój odnosi się do wszystkich słów, które wypowiedziałem, Moich słów w dniach ostatecznych – to wszystko jest w środku.) Drzewo figowe odnosi się do wszystkich Moich rozporządzeń i każdego z osobna, ale to nie wszystko. Kiełkowanie drzewa figowego odnosi się do Mnie, rozpoczynającego dzieło i przemawiającego w ciele, ale Moje rozporządzenia wciąż nie zostały ujawnione (gdyż było to, zanim świadek Mojego imienia został zrodzony, i nikt nie znał Moich rozporządzeń). Kiedy Mojemu imieniu niesie się świadectwo, kiedy jest szerzone, kiedy jest chwalone przez wszystkich ludzi, kiedy Moje rozporządzenia przynoszą owoce, jest to czas owocowania drzewa figowego. To jest pełne wyjaśnienie, nic nie zostało pominięte – wszystko to zostało objawione. (Mówię to, ponieważ w Moich poprzednich słowach była część, której jeszcze nie objawiłem w pełni, dlatego musieliście cierpliwie czekać i szukać).

Kiedy uczynię pierworodnych synów pełnymi, objawię Moją pełną chwałę, cały ukażę się w ciele wobec wszechświata, a przede wszystkim ludziom, w Mojej osobie; stanie się to na Mojej Górze Syjon, w Mojej chwale i będzie to właśnie wśród krzyków uwielbienia, a Moi wrogowie wycofają się wokół Mnie, zstępując do bezdennej otchłani, do jeziora ognia i siarki. To, co ludzie dzisiaj potrafią sobie wyobrazić, jest ograniczone i nie odpowiada Moim pierwotnym zamierzeniom, dlatego codziennie, gdy przemawiam, obieram sobie za cel ludzkie pojęcia i myśli. Nadejdzie taki dzień (dzień wejścia w ciało), kiedy to, co powiem, będzie całkowicie wam odpowiadać i nie będzie żadnego oporu, a wtedy nie będziecie już mieli swoich myśli, a Ja już nie będę mówić. Kiedy wyzbędziecie się własnego myślenia, po prostu bezpośrednio was oświecę – to jest błogosławieństwo, z którego korzystają pierworodni synowie, i tak będzie, gdy będą panować ze Mną jako królowie. Ludzie nie wierzą w to, czego nie są w stanie sobie wyobrazić, a nawet jeśli są tacy, którzy wierzą, jest to spowodowane Moim szczególnym oświeceniem. W przeciwnym razie nikt nie uwierzyłby, ale przez to trzeba przejść. (Bez tego etapu Moja wielka moc nie mogłaby zostać przez niego objawiona, czyli że używam Moich słów, aby oczyścić ludzi z ich wyobrażeń. Nikt inny nie może wykonać tego dzieła i nikt nie może Mnie zastąpić. Tylko Ja mogę tego dokonać, to jednak nie wszystko. Muszę dokonać tego dzieła za pośrednictwem ludzkości.) Ludzie zyskują energię po usłyszeniu Moich słów, ale ostatecznie wszyscy się wycofują. Nic na to nie poradzą. Tymczasem istnieją tajemnice, których ludzie nie mogą pojąć. Nikt nie może sobie wyobrazić, co się stanie, a wam pozwolę zobaczyć to w tym, co ujawniam. Dzięki temu możecie zrozumieć prawdziwy sens Moich słów: „Wykorzenię wszystkich tych, którzy nie nadają się dla Mnie do użytku”. Moi pierworodni synowie mają różnorodne przejawy, podobnie jak Moi wrogowie. Wszystkie one zostaną wam objawione, jeden po drugim. Zapamiętajcie! Każdy oprócz pierworodnych synów ma w sobie dzieło złych duchów. Wszyscy są sługusami szatana. (Wkrótce zostaną ujawnieni jeden po drugim, ale są tacy, którzy muszą posługiwać do końca, i tacy, którzy muszą służyć przez pewien czas.) Pod działaniem Moich słów wszyscy ukażą swoje prawdziwe oblicze.

Każdy naród, każde miejsce i każde wyznanie cieszy się bogactwem Mojego imienia. Ponieważ właśnie nadciąga katastrofa, znajdująca się w zasięgu Mojej ręki, i przygotowuję się do tego, by powoli doprowadzić do jej nadejścia, każdy pilnie szuka prawdziwej drogi, której trzeba szukać, nawet jeśli oznacza to zapłacenie za to pełnej ceny. We wszystkich rzeczach mam swój własny czas. Kiedy powiem, że coś dobiega końca, tak się też stanie, co do minuty, co do sekundy. Nikt nie może temu przeszkodzić ani tego powstrzymać. W końcu wielki czerwony smok to Mój pokonany wróg. Jest dla Mnie posługującym i robi to, co mówię, bez oporu. Tak naprawdę to Moje zwierzę pociągowe. Kiedy Moje dzieło zostanie zakończone, wrzucę go do bezdennej otchłani, do jeziora ognia i siarki (które oznacza tych, którzy są zniszczeni). Zniszczeni nie tylko posmakują śmierci, ale zostaną surowo ukarani za prześladowanie Mnie. Jest to dzieło, które nadal będę czynił przez posługujących – każę szatanowi zabić i zniszczyć samego siebie, całkowicie zatracając potomków wielkiego czerwonego smoka. Jest to jedna z części Mojego dzieła, potem zaś zwrócę się w stronę narodów pogańskich. Oto etapy Mojego dzieła.

Wstecz: Rozdział 109

Dalej: Rozdział 111

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Co wiesz o wierze?

W człowieku istnieje tylko niepewne słowo wiary, ale człowiek nie wie, co stanowi wiarę, a tym bardziej dlaczego ma wiarę. Człowiek rozumie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce