Rozdział 101

Nie okażę pobłażliwości nikomu, kto przeszkadza Mi w zarządzaniu lub próbuje zniweczyć Moje plany. Wszyscy powinni pojąć, o co Mi chodzi, słuchając wypowiadanych przeze Mnie słów; powinni mieć jasność, o czym mówię. W obecnej sytuacji każdy powinien się sprawdzić: jaką rolę odgrywasz? Czy żyjesz dla Mnie, czy służysz szatanowi? Czy wszystko, co robisz, pochodzi ode Mnie, czy też pochodzi od diabła? Wszystko to powinno być oczywiste, byście nie znieważali Moich administracyjnych dekretów, sprowadzając na siebie Moją wściekłość i gniew. W przeszłości ludzie zawsze byli wobec Mnie nielojalni i niegodni synów, okazując Mi brak szacunku, a nawet wręcz Mnie zdradzając. Z tego powodu dziś ci ludzie stają przed Moim sądem. Choć ukazuję się jako zwykły człowiek, wyeliminuję wszystkich, w których nie znajdę upodobania, uczynię cele Mojej eliminacji (powinniście Mnie tu dobrze zrozumieć: nie chodzi o to, jak pięknie wyglądasz czy jak uroczy jesteś, lecz o to, czy cię predestynowałem i wybrałem). To jest bezwzględna prawda. Mogę bowiem jawić się jako człowiek, ale musisz przejrzeć Moje człowieczeństwo, by dostrzec Moją boskość. Wiele razy mówiłem: „Zwykłe człowieczeństwo i pełna boskość są dwiema nierozdzielnymi częściami pełni Samego Boga”. Mimo to wciąż Mnie nie rozumiecie i zważacie tylko na tego swojego niejasnego Boga. Jesteście ludźmi, którzy nie rozumieją spraw duchowych. I tacy ludzie wciąż chcą być Moimi pierworodnymi synami. Co za bezwstyd! Nie widzą, w jakiej są sytuacji! Nie mają żadnego statusu odpowiedniego, by uważać się za Mój lud, jak więc mogliby być Moimi synami pierworodnymi, którzy mają ze Mną królować? Tacy ludzie nie znają siebie, są tego rodzaju, co szatan; są niegodni, by być filarem Mojego domu, i jeszcze bardziej niegodni, by Mi służyć. Dlatego wyeliminuję ich po kolei, po kolei odsłaniając ich prawdziwe oblicza.

Moje dzieło postępuje krok po kroku, bez oporów i bez żadnych przeszkód, ponieważ odniosłem zwycięstwo i zapanowałem jako Król nad całym wszechświatem. (Mówię o tym, że po pokonaniu diabła, szatana, znów odzyskałem Moją moc). Gdy pozyskam wszystkich synów pierworodnych, wówczas sztandar zwycięstwa wzniesie się na górze Syjon. Znaczy to, że Moi pierworodni synowie są Moim sztandarem zwycięstwa, Moją chwałą, Moją chlubą; są oni znakiem, że poniżyłem szatana i metodą, za pomocą której działam. (Poprzez grupę ludzi, którzy zostali zepsuci przez szatana po tym, jak ich predestynowałem, ale którzy znów do Mnie powrócili i stoją u Mego boku, poniżyłem wielkiego, czerwonego smoka i panuję nad wszystkimi synami buntu). W Moich synach pierworodnych leży Moja wszechmoc, są Moim wielkim sukcesem, nieodwracalnym i bezspornym. To poprzez Moich pierworodnych synów wykonam swój plan zarządzania; to właśnie miałem kiedyś na myśli, mówiąc: „Przez was zgromadzę wszystkie narody i ludy przed Moim tronem”. To też miałem na myśli, mówiąc o „ciężkim brzemieniu na waszych barkach”. Czy to jasne? Czy rozumiecie? Synowie pierworodni to krystalizacja całego Mojego planu zarządzania. Dlatego nigdy nie pobłażałem tej grupie i zawsze dyscyplinowałem ją surowo. (Udręki tego świata, nieszczęścia rodzinne, porzucenie przez rodziców, mężów, żony i dzieci. Krótko mówiąc, porzucenie przez świat i odrzucenie przez porządek doczesny). Dlatego macie szczęście, przychodząc dziś do Mnie. To jest odpowiedź na pytanie, o którym często myśleliście: „Dlaczego inni ludzie nie przyjęli tego imienia, a ja je przyjąłem?”. Teraz już wiecie!

Dziś nic nie jest takie samo jak dawniej. Mój plan zarządzania przyjął nowe metody, Moje dzieło jest jeszcze bardziej odmienne niż kiedyś, a Moje wypowiedzi są teraz jeszcze bardziej niesłychane. Dlatego podkreślałem często, że powinniście służyć Mi właściwie (mówię to do posługujących). Nie traktujcie siebie negatywnie, ale nie ustawajcie w usilnych staraniach. Czy zdobycie pewnej łaski nie daje radości? To o wiele lepsze niż cierpienia w świecie. Mówię ci! Jeśli dziś nie będziesz służyć Mi całym sercem, ale będziesz narzekał, że jestem niesprawiedliwy, to jutro zstąpisz do Hadesu i piekła. Nikt nie chce wczesnej śmierci, prawda? Choćby nawet chodziło tylko o jeden dzień, to ten dzień się liczy; dlatego powinieneś bez reszty oddać się Mojemu planowi zarządzania, a potem czekać na Mój sąd i na Moje sprawiedliwe karcenie, które na ciebie spadnie. Nie sądźcie, że to, co mówię, jest nonsensem; przemawiam z Mojej sprawiedliwości i z Mojego usposobienia, a ponadto działam w Moim majestacie i sprawiedliwości. Ludzie mówią, że nie jestem sprawiedliwy. To dlatego, że Mnie nie znają. Jest to wyraźny przejaw ich buntowniczego usposobienia. Dla Mnie nie ma emocji: jest tylko sprawiedliwość, majestat, sąd i gniew. Z czasem coraz lepiej ujrzycie Moje usposobienie. Obecny etap jest przejściowy, a wy możecie zobaczyć jedynie jego niewielką część, tylko niektóre zewnętrzne rzeczy. Gdy ukażą się Moi synowie pierworodni, wówczas pozwolę wam wszystko ujrzeć i zrozumieć. Wszyscy, w sercu i w słowach, zostaną przekonani. Sprawię, że przemówicie, by dać o Mnie świadectwo, by na wieki Mnie chwalić oraz wywyższać. To nieuchronne i nikt nie zdoła tego zmienić. Ludziom trudno sobie to wyobrazić, a jeszcze trudniej im w to uwierzyć.

Ci, którzy są pierworodnymi synami, coraz lepiej rozumieją wizje, a ich miłość do Mnie jest coraz większa. (Nie jest to miłość romantyczna, która jest pokusą podsuwaną Mi przed szatana, czymś, co należy przejrzeć. Dlatego w przeszłości wspominałem, że są ludzie, którzy przede Mną popisywali się swoimi wdziękami. Tacy ludzie są pachołkami szatana, wierzącymi, że przyciągnie Mnie ich wygląd. Bezwstydni! Najpodlejsi nędznicy!) Jednak poprzez te słowa, które w tym okresie wypowiedziałem, ludzie, którzy sami nie są pierworodnymi synami, coraz mniej pojmują wizje i utracili wiarę w osobę, którą jestem. Potem stopniowo obojętnieją i wreszcie upadają. Ci ludzie nie mogą sami sobie pomóc. To jest cel tego, co mówię w tym okresie; każdy powinien to zobaczyć (mówię do synów pierworodnych) i poprzez Moje wypowiedzi oraz czyny ujrzeć Moją wspaniałość. Dlaczego powiedziane jest, że jestem Księciem Pokoju, Odwiecznym Ojcem, że jestem Cudowny, że jestem Doradcą? Zbyt powierzchowne jest wyjaśnianie tego w oparciu o Moją tożsamość, Moje wypowiedzi czy o to, co robię; nie warto nawet o tym wspominać. Powodem, dla którego nazwano Mnie Księciem Pokoju, jest Moja moc dopełnienia synów pierworodnych, Mój sąd nad szatanem i niezliczone błogosławieństwa, którymi obdarzyłem synów pierworodnych. Oznacza to, że tylko synowie pierworodni mogą zwać Mnie Księciem Pokoju, ponieważ miłuję Moich pierworodnych synów, a określenie „Książę Pokoju” powinno wychodzić z ich ust. Dla nich jestem Księciem Pokoju. Dla Moich synów i dla Mojego ludu zwę się Odwiecznym Ojcem. Z powodu istnienia Moich pierworodnych synów i ponieważ Moi synowie pierworodni mogą wraz ze Mną dzierżyć moc królestwa oraz rządzić wszystkimi narodami i ludami (synami i ludami), synowie i ludy powinny zwać Mnie Odwiecznym Ojcem, co oznacza Samego Boga, który jest ponad synami pierworodnymi. Jestem Cudowny dla tych, którzy nie są synami, ludami i synami pierworodnymi. Z powodu wspaniałości Mojego dzieła niewierzący nie mogą Mnie ujrzeć wcale (przesłoniłem bowiem ich oczy) i nie mogą zupełnie wyraźnie ujrzeć Mego dzieła; dlatego dla nich jestem Cudowny. Dla szatana jestem Doradcą, gdyż wszystko, co robię, służy ich zawstydzeniu i wszystko czynię dla Moich pierworodnych synów. Każdy Mój krok przebiega gładko i z każdym krokiem odnoszę zwycięstwo. Co więcej, przejrzałem wszystkie zamysły szatana i posługuję się nimi, by Mi służyły, czyniąc z nich przedmiot, którym posługuję się dla własnych celów od negatywnej strony. To właśnie oznacza, że jestem Doradcą, czego nikt nie może ani zmienić, ani w pełni zrozumieć. Ale w Mojej własnej osobie jestem Księciem Pokoju, Odwiecznym Ojcem, a także Doradcą i Cudownym. Nic z tego nie jest nieprawdą. To nieodwołalna i niezmienna prawda!

Mam tak wiele do powiedzenia, po prostu nie da się tego z niczym porównać. Dlatego musicie być cierpliwi i czekać. Czego byście nie robili, nie działajcie pod wpływem impulsu, by odejść. To bowiem, co pojęliście w przeszłości, dziś jest już nieaktualne i nie da się tego zastosować, a obecny czas to moment zmiany – jak okres przejściowy między dynastiami, dlatego potrzebuję, byście zmienili swój sposób myślenia i swoje stare koncepcje. Taki jest prawdziwe znaczenie “przywdziewania świętej szaty sprawiedliwości”. Tylko Ja mogę wyjaśniać Moje własne słowa i tylko Ja wiem, co zamierzam zrobić. Dlatego tylko Moje słowa są nieskalane, są bez reszty tym, co zamierzam, i dlatego są one oblekaniem świętej szaty sprawiedliwości. Zrozumienie pochodzące z ludzkiego umysłu to tylko wyobrażenia; ludzkie rozumienie jest nieczyste i niezdolne do osiągnięcia Moich zamiarów. Dlatego Ja Sam mówię i Ja Sam wyjaśniam, i to właśnie znaczą słowa: „Ja Sam dokonuję dzieła”. Jest to nieodłączna część Mojego planu zarządzania i wszyscy ludzie muszą uwielbiać Mnie i wysławiać. Jeśli chodzi o rozumienie Moich słów, nigdy nie udzieliłem tej mocy ludziom, a oni nigdy nie byli do tego zdolni. Jest to jedna z Moich metod poniżania diabła. (Gdyby ludzie rozumieli Moje wypowiedzi i na każdym kroku mogli sprawdzać Moje zamiary, szatan mógłby w każdej chwili posiąść ludzi, a ludzie zwróciliby się przeciwko Mnie i uniemożliwiliby realizację Mojego celu, którym jest wybór synów pierworodnych. Gdybym rozumiał każdą tajemnicę, a osoba, którą jestem, mogłaby głosić wypowiedzi niepojęte dla nikogo, wówczas i Mnie mógłby opętać szatan. Dlatego kiedy jestem w ciele, wcale nie jestem nadprzyrodzony). Każdy musi jasno zrozumieć znaczenie tych słów i czynić to, co nakazuje Moje przywództwo. Nie próbujcie sami pojąć głębokich słów i nauk.

Wstecz: Rozdział 100

Dalej: Rozdział 102

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Ścieżka… (6)

To ze względu na dzieło Boże zostaliśmy doprowadzeni do dnia dzisiejszego i jesteśmy oto tymi, którzy pozostali przy życiu w Bożym planie...

Jak służyć zgodnie z wolą Boga

Gdy wierzy się w Boga, jak dokładnie należy Mu służyć? Jakie warunki należy spełnić i jakie prawdy muszą zrozumieć ci, którzy służą Bogu?...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce