Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Część Pierwsza

Wypowiedzi i Świadectwa Chrystusa na Początku

—Słowa Ducha Świętego Świadczące Kościołom o Bogu Wcielonym