Słowo Boże | „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia”

Słowo Boże | „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia”

205 |29 października 2020

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj