Słowo Boże | „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«”

Słowo Boże | „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«”

350 |16 października 2020

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj