Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Krótki film chrześcijański | „Nadeszły dni Noego” Boże zbawienie w dniach ostatecznych

Serie filmów ewangelizacyjnych   1807  

Wstęp

Krótki film chrześcijański | „Nadeszły dni Noego” Boże zbawienie w dniach ostatecznych

Spójrzmy na ludzkość w czasach Noego. Człowiek oddawał się różnym nikczemnym czynnościom, nie okazując przy tym żadnej skruchy. Nikt nie słuchał słowa Bożego. Nieugiętość i zło ludzi rozzłościły Boga, który w końcu sprawił, że pochłonął ich wielki potop. Tylko Noego ośmioosobowa rodzina słuchała słowa Bożego i ocalała. Obecnie nastały dni ostateczne. Zepsucie ludzkości coraz bardziej się pogłębia. Ludzie czczą zło, a społeczność religijna podąża za światowymi trendami i nie kocha prawdy. Dni Noego już nadeszły! Bóg powrócił po raz kolejny, by dokonać dzieła osądu w dniach ostatecznych i ocalić ludzkość. To czas, w którym Bóg zbawia człowieka! Co ludzkość powinna wybrać?

To prawdziwa historia. Ponieważ mieszkańcy okręgu Qingping w prowincji Syczuan notorycznie odmawiali przyjęcia ewangelii królestwa Boga Wszechmogącego, doświadczyli dwóch kataklizmów. Podczas wielkiego trzęsienia ziemi w Syczuanie wielu braci i sióstr, którzy wierzyli w Boga Wszechmogącego, zostało otoczonych opieką Boga i przetrwało. Są świadkowie tych faktów: Ci, którzy przyjmują Boga i są Mu posłuszni oraz ci, którzy Go odrzucają i opierają Mu się. Obie grupy spotka inny koniec!

Zalecenie:

Film chrześcijański 2018 | „Miasto zostanie zburzone” Bóg jest sędzią sprawiedliwym https://pl.kingdomsalvation.org/videos/the-city-will-be-overthrown-movie.html

Film chrześcijański | „Z Bożym błogosławieństwem” Bóg jest moim schronieniem (Dubbing PL) https://pl.kingdomsalvation.org/videos/God-bless-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Niektóre materiały zawarte w tym filmie pochodzą z następującego źródła:

https://www.stockfootage.com

Trainfart (Usage not allowed without permission.)

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga