Muzyka chrześcijańska | „Cały lud Boży w pełni Go chwali” (Oficjalny Teledysk)

14 października 2019

I

Zostaliśmy porwani przed oblicze Boga.

Przyłączamy się do obfitej uczty, bardzo szczęśliwi.

Cieszymy się słowami Boga i rozumiemy prawdę,

nasze dusze są wyzwolone i czujemy się tak wolni.

Nasze serca są tak pełne wdzięczności i uwielbienia.

Dusza rwie się do śpiewu.

Radości w naszych sercach nie da się wyrazić.

Wychwalamy Go i skaczemy z radości.

Bóg zasługuje na cześć i chwałę.

Wola Boża realizuje się na ziemi.

Cały Lud Boży w pełni Go chwali.

II

Cieszymy się słowami Boga każdego dnia.

Praktykujemy słowa Boże, wkraczamy w rzeczywistość.

Doświadczamy sądu i obmywania,

i urzeczywistniamy podobieństwo nowej ludzkości.

Bóg Wszechmogący zbawił nas od skażenia szatana.

Teraz naprawdę przeszliśmy przemianę.

Wszelka chwała Bogu Wszechmogącemu!

Wychwalamy Go i skaczemy z radości.

Bóg zasługuje na cześć i chwałę.

Wola Boża realizuje się na ziemi.

Cały Lud Boży w pełni Go chwali.

III

Bóg Wszechmogący pokonał szatana,

uczynił z grupy ludzi zwycięzców,

udoskonalonych przez próby i udręki.

Są zwycięzcami wobec szatana!

Objawia się sprawiedliwe usposobienie Boga.

Wszyscy, którzy opierają się Bogu, zginą.

Bóg Wszechmogący pokonał szatana!

Wychwalamy Go i skaczemy z radości.

Bóg zasługuje na cześć i chwałę.

Wola Boża realizuje się na ziemi.

Cały Lud Boży w pełni Go chwali.

IV

Ci, którzy dążą do prawdy, zyskują zbawienie Boże.

Ci, którzy mają prawdziwą wiarę w Boga, otrzymują Jego łaskę.

Chwalimy sprawiedliwe usposobienie Boga!

Nasze pieśni uwielbienia sięgają przestworzy!

Dzieło Boga Wszechmogącego jest naprawdę cudowne.

Słowa Boże dokonują wszystkiego.

Wszyscy ludzie powracają do Boga,

wychwalając słowa Boże, które pokazują Jego wszechmoc.

Wychwalamy Go i skaczemy z radości.

Bóg zasługuje na cześć i chwałę.

Wola Boża realizuje się na ziemi.

Cały Lud Boży w pełni Go chwali.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze