Jak właściwie rozpoznawać głos Boga? Jak można potwierdzić, że Wszechmogący Bóg jest rzeczywiście Panem Jezusem, który powrócił?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną”. (J 10:27). „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch praw…

2019-03-22 22:45:05

Jaka jest różnica między zgodnymi z prawdą słowami ludzi, którymi Bóg się posługiwał na przestrzeni wieków, a słowami Boga?

Ważne słowa Boga: Prawda pochodzi ze świata człowieka, jednak prawda pomiędzy ludźmi przekazywana jest przez Chrystusa. Ma ona swoje źródło w Chrystusie, tj. w samym Bogu, i jest nieosiągalna dla człowieka. z rozdziału…

2019-03-22 22:45:15

Jaka jest różnica między słowami Boga przekazanymi przez proroków w Wieku Prawa a słowami Boga wyrażonymi przez Boga wcielonego?

Ważne słowa Boga: W Wieku Łaski Jezus także dużo mówił i wykonał wiele pracy. Czym się różnił od Izajasza? Czym się różnił od Daniela? Czy był prorokiem? Dlaczego mówi się, że jest Chrystusem? Czym różnią się oni od sie…

2019-03-22 22:45:25

W jaki sposób rzeczywiście pojawi się Pan i jakie dzieło wykona, kiedy powróci?

Istotne wersety biblijne „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokoleni…

2019-04-09 18:40:47

Jak mamy zachować czujność i w jaki sposób czekać, aby być w stanie powitać Pana pojawienie się?

Istotne wersety biblijne „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”. (Ewangelia Mateusza 7:7). „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”. (Objawienie Jana 2:7)…

2019-04-09 21:33:06

Czy jest pewne, że kiedy Pan powróci, to pojawi się w obrębie świata religijnego? Czy pozostanie w kościele oznacza, że będzie się w stanie powitać Pana?

Istotne wersety biblijne „Czyż nie jest napisane: Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców”. (Ewangelia Marka 11:17). „Lud ten przybliża się do mnie swy…

2019-04-09 21:52:49

Czy możemy iść śladami Pana i powitać Jego przyjście, pozostając wierni nakazom Biblii?

Istotne wersety biblijne „I nie macie jego słowa trwającego w was, bo temu, którego on posłał, nie wierzycie. Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie ch…

2019-04-09 22:27:16

Czy możemy powitać Pana, jeśli bezwzględnie wystrzegamy się fałszywych Chrystusów i odmawiamy poszukiwania i badania pojawienia się i dzieła Pana?

Istotne wersety biblijne „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”. (Objawienie Jana 2-3). „Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie”. (Ewangelia Mateusza 5:3). „Błogosła…

2019-04-09 22:35:04

W jaki sposób możemy się upewnić, że słowa Boga Wszechmogącego są głosem Boga i że Pan pojawił się, aby wykonać dzieło?

Istotne wersety biblijne „Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy”. (Ewangelia Jana 16:1…

2019-04-09 22:42:31

Jak właściwie rozpoznawać głos Boga? Jak można potwierdzić, że Wszechmogący Bóg jest rzeczywiście Panem Jezusem, który powrócił?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną”. (J 10:27). „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch praw…

2019-03-22 22:45:05

Jaka jest różnica między zgodnymi z prawdą słowami ludzi, którymi Bóg się posługiwał na przestrzeni wieków, a słowami Boga?

Ważne słowa Boga: Prawda pochodzi ze świata człowieka, jednak prawda pomiędzy ludźmi przekazywana jest przez Chrystusa. Ma ona swoje źródło w Chrystusie, tj. w samym Bogu, i jest nieosiągalna dla człowieka. z rozdziału…

2019-03-22 22:45:15

Jaka jest różnica między słowami Boga przekazanymi przez proroków w Wieku Prawa a słowami Boga wyrażonymi przez Boga wcielonego?

Ważne słowa Boga: W Wieku Łaski Jezus także dużo mówił i wykonał wiele pracy. Czym się różnił od Izajasza? Czym się różnił od Daniela? Czy był prorokiem? Dlaczego mówi się, że jest Chrystusem? Czym różnią się oni od sie…

2019-03-22 22:45:25

W jaki sposób rzeczywiście pojawi się Pan i jakie dzieło wykona, kiedy powróci?

Istotne wersety biblijne „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokoleni…

2019-04-09 18:40:47

Jak mamy zachować czujność i w jaki sposób czekać, aby być w stanie powitać Pana pojawienie się?

Istotne wersety biblijne „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”. (Ewangelia Mateusza 7:7). „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”. (Objawienie Jana 2:7)…

2019-04-09 21:33:06

Czy jest pewne, że kiedy Pan powróci, to pojawi się w obrębie świata religijnego? Czy pozostanie w kościele oznacza, że będzie się w stanie powitać Pana?

Istotne wersety biblijne „Czyż nie jest napisane: Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców”. (Ewangelia Marka 11:17). „Lud ten przybliża się do mnie swy…

2019-04-09 21:52:49

Czy możemy iść śladami Pana i powitać Jego przyjście, pozostając wierni nakazom Biblii?

Istotne wersety biblijne „I nie macie jego słowa trwającego w was, bo temu, którego on posłał, nie wierzycie. Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie ch…

2019-04-09 22:27:16

Czy możemy powitać Pana, jeśli bezwzględnie wystrzegamy się fałszywych Chrystusów i odmawiamy poszukiwania i badania pojawienia się i dzieła Pana?

Istotne wersety biblijne „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”. (Objawienie Jana 2-3). „Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie”. (Ewangelia Mateusza 5:3). „Błogosła…

2019-04-09 22:35:04

W jaki sposób możemy się upewnić, że słowa Boga Wszechmogącego są głosem Boga i że Pan pojawił się, aby wykonać dzieło?

Istotne wersety biblijne „Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy”. (Ewangelia Jana 16:1…

2019-04-09 22:42:31