Jak rozpoznawać głos Boga? Jak można potwierdzić, że Wszechmogący Bóg jest rzeczywiście Panem Jezusem, który powrócił?

1. Jak rozpoznawać głos Boga? Jak można potwierdzić, że Wszechmogący Bóg jest rzeczywiście Panem Jezusem, który powrócił? Wersety biblijne do wykorzystania: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną…

2019-12-09 17:13:45

Jakie są różnice między zgodnymi z prawdą słowami ludzi, którymi Bóg się posługiwał na przestrzeni wieków, a słowami samego Boga?

Ważne słowa Boga: Prawda jest najbardziej realną z definicji życia i najwyższą z tych definicji wśród całej ludzkości. Ponieważ jest to wymóg, który Bóg nałożył na człowieka i jest to dzieło osobiście wykonywane przez B…

2019-12-09 17:17:11

Jakie są różnice między słowami Boga przekazanymi przez proroków w Wieku Prawa a słowami Boga wyrażonymi przez Boga wcielonego?

Ważne słowa Boga: W Wieku Łaski Jezus także dużo mówił i wykonał wiele pracy. Czym się różnił od Izajasza? Czym się różnił od Daniela? Czy był prorokiem? Dlaczego mówi się, że jest Chrystusem? Czym różnią się oni od sie…

2019-09-29 03:13:23

W jaki sposób rzeczywiście pojawi się Pan i jakie dzieło wykona, kiedy powróci?

Istotne wersety biblijne „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokoleni…

Studium biblijne 2019-04-09 18:40:47

Jak mamy zachować czujność i w jaki sposób czekać, aby być w stanie powitać Pana pojawienie się?

Istotne wersety biblijne „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”. (Ewangelia Mateusza 7:7). „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”. (Objawienie Jana 2:7)…

Studium biblijne 2019-04-09 21:33:06

Czy jest pewne, że kiedy Pan powróci, to pojawi się w obrębie świata religijnego? Czy pozostanie w kościele oznacza, że będzie się w stanie powitać Pana?

Istotne wersety biblijne „Czyż nie jest napisane: Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców”. (Ewangelia Marka 11:17). „Lud ten przybliża się do mnie swy…

2019-04-09 21:52:49

Czy możemy iść śladami Pana i powitać Jego przyjście, pozostając wierni nakazom Biblii?

Istotne wersety biblijne „I nie macie jego słowa trwającego w was, bo temu, którego on posłał, nie wierzycie. Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie ch…

2019-04-09 22:27:16

Czy możemy powitać Pana, jeśli bezwzględnie wystrzegamy się fałszywych Chrystusów i odmawiamy poszukiwania i badania pojawienia się i dzieła Pana?

Istotne wersety biblijne „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”. (Objawienie Jana 2-3). „Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie”. (Ewangelia Mateusza 5:3). „Błogosła…

2019-04-09 22:35:04

W jaki sposób możemy się upewnić, że słowa Boga Wszechmogącego są głosem Boga i że Pan pojawił się, aby wykonać dzieło?

Istotne wersety biblijne „Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy”. (Ewangelia Jana 16:1…

2019-04-09 22:42:31

Kim naprawdę są panny mądre?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. (…) Lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. (…

Studium biblijne 2019-05-11 17:02:06

Jak panny mądre słyszą głos Boga i witają Pana?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, al…

Studium biblijne 2019-05-11 18:02:06

Kim naprawdę są panny głupie?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. (…) pięć głupich. Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzię…

2019-05-12 09:02:06

Jak panny głupie są demaskowane i wykluczane?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza” (Łk 11:23). „Ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerz…

2019-05-12 10:02:06

Jak rozpoznawać głos Boga? Jak można potwierdzić, że Wszechmogący Bóg jest rzeczywiście Panem Jezusem, który powrócił?

1. Jak rozpoznawać głos Boga? Jak można potwierdzić, że Wszechmogący Bóg jest rzeczywiście Panem Jezusem, który powrócił? Wersety biblijne do wykorzystania: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną…

2019-12-09 17:13:45

Jakie są różnice między zgodnymi z prawdą słowami ludzi, którymi Bóg się posługiwał na przestrzeni wieków, a słowami samego Boga?

Ważne słowa Boga: Prawda jest najbardziej realną z definicji życia i najwyższą z tych definicji wśród całej ludzkości. Ponieważ jest to wymóg, który Bóg nałożył na człowieka i jest to dzieło osobiście wykonywane przez B…

2019-12-09 17:17:11

Jakie są różnice między słowami Boga przekazanymi przez proroków w Wieku Prawa a słowami Boga wyrażonymi przez Boga wcielonego?

Ważne słowa Boga: W Wieku Łaski Jezus także dużo mówił i wykonał wiele pracy. Czym się różnił od Izajasza? Czym się różnił od Daniela? Czy był prorokiem? Dlaczego mówi się, że jest Chrystusem? Czym różnią się oni od sie…

2019-09-29 03:13:23

W jaki sposób rzeczywiście pojawi się Pan i jakie dzieło wykona, kiedy powróci?

Istotne wersety biblijne „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokoleni…

Studium biblijne 2019-04-09 18:40:47

Jak mamy zachować czujność i w jaki sposób czekać, aby być w stanie powitać Pana pojawienie się?

Istotne wersety biblijne „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”. (Ewangelia Mateusza 7:7). „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”. (Objawienie Jana 2:7)…

Studium biblijne 2019-04-09 21:33:06

Czy jest pewne, że kiedy Pan powróci, to pojawi się w obrębie świata religijnego? Czy pozostanie w kościele oznacza, że będzie się w stanie powitać Pana?

Istotne wersety biblijne „Czyż nie jest napisane: Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców”. (Ewangelia Marka 11:17). „Lud ten przybliża się do mnie swy…

2019-04-09 21:52:49

Czy możemy iść śladami Pana i powitać Jego przyjście, pozostając wierni nakazom Biblii?

Istotne wersety biblijne „I nie macie jego słowa trwającego w was, bo temu, którego on posłał, nie wierzycie. Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie ch…

2019-04-09 22:27:16

Czy możemy powitać Pana, jeśli bezwzględnie wystrzegamy się fałszywych Chrystusów i odmawiamy poszukiwania i badania pojawienia się i dzieła Pana?

Istotne wersety biblijne „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”. (Objawienie Jana 2-3). „Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie”. (Ewangelia Mateusza 5:3). „Błogosła…

2019-04-09 22:35:04

W jaki sposób możemy się upewnić, że słowa Boga Wszechmogącego są głosem Boga i że Pan pojawił się, aby wykonać dzieło?

Istotne wersety biblijne „Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy”. (Ewangelia Jana 16:1…

2019-04-09 22:42:31

Kim naprawdę są panny mądre?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. (…) Lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. (…

Studium biblijne 2019-05-11 17:02:06

Jak panny mądre słyszą głos Boga i witają Pana?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, al…

Studium biblijne 2019-05-11 18:02:06

Kim naprawdę są panny głupie?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. (…) pięć głupich. Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzię…

2019-05-12 09:02:06

Jak panny głupie są demaskowane i wykluczane?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza” (Łk 11:23). „Ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerz…

2019-05-12 10:02:06