O dążeniu do prawdy

Słowo ukazuje się w ciele

TOM 6 O dążeniu do prawdy I

„O dążeniu do prawdy” to szósty tom księgi „Słowo ukazuje się w ciele”. Tom ten zawiera precyzyjne omówienia i nauczanie skierowane do kościołów przez Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych. Te kazania i omówienia jasno i przejrzyście wyjaśniają, co to znaczy dążyć do prawdy i jak istotne jest dążenie do prawdy. Ujawniają też rozmaite błędne przekonania ludzi i wypaczone rozumienie tego, czym jest dążenie do prawdy, a także różne błędne myśli i poglądy człowieka oraz jego negatywne emocje, jednocześnie rozróżniając je i analizując. Ponadto te kazania i omówienia wskazują człowiekowi ścieżki dążenia do prawdy i wejścia w rzeczywistość. Prawdy te mają kluczowe znaczenie dla ludzi dążących do prawdy, aby osiągnąć zbawienie.

Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych

Pobierz

Połącz się z nami w Messengerze