Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych Wybór

Sąd rozpoczyna się od domu Bożego

Wybrane treści zawarte w tej książce w całości stanowią słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego w ramach Jego dzieła osądzania w dniach ostatecznych i w przeważającej części pochodzą z księgi Słowo ukazuje się w ciele, Tom 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło. Prawdy te powinna niezwłocznie posiąść każda osoba, która poszukuje dzieła Boga w dniach ostatecznych. Zawarte w tej książce słowa Boga są wypowiedziami Ducha Świętego do kościołów, jak zostało to zapowiedziane w Księdze Objawienia. Te obecne słowa Boga są najlepszym świadectwem Jego ukazania się i dzieła, a także najlepszym świadectwem faktu, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Celem niniejszej książki jest umożliwienie wszystkim tym, którzy pragną pojawienia się Boga, jak najszybsze usłyszenie Jego głosu. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy wypatrują nadejścia Pana i z utęsknieniem czekają na ukazanie się Boga oraz na Jego dzieło, będą mogli przeczytać tę książkę.

Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych

Połącz się z nami w Messengerze