Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych Wybór

Wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych (wybór)

– Słowa Ducha Świętego do Kościołów

Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych wyraża słowa, aby sądzić i oczyszczać ludzi, prowadząc ich do wejścia w nowy wiek – Wiek Królestwa. Jedynie ci, którzy przyjmują dzieło osądzania wykonywane przez Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i cieszą się podlewaniem i zaopatrzeniem Jego słów, mogą prawdziwie żyć w świetle, a tym samym zyskać prawdę, drogę i życie.