Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Czy wiara w Boga Wszechmogącego zdradza Pana Jezusa?”

10 lutego 2022

Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych, zjawił się i działa, wyrażając prawdy, aby zbawić ludzkość. Słowo ukazuje się w ciele, z milionami słów udostępnionych w Internecie, świeci od Wschodu do Zachodu jak wielkie światło i wstrząsa całym światem. Coraz więcej ludzi z wszystkich krajów, regionów i wyznań, którzy miłują prawdę, przeczytało słowa Boga Wszechmogącego, usłyszało głos Boga i gorliwie Go przyjęło. Ewangelia o królestwie rozsprzestrzenia się z siłą i pędem nie do zatrzymania, w całości wypełniając biblijne protoctwa: „I stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu Jahwe zostanie ustanowiona na wierzchołkach gór, będzie wywyższona nad wzgórzami, a będą do niej przybywać wszystkie narody(Księga Izajasza 2:2). „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego(Ewangelia Mateusza 24:27). Jednak wciąż wielu wierzących nie przyjmuje Boga Wszechmogącego, bo wygląda On jak zwyczajna osoba i nie zstępuje na chmurze na obraz Pana Jezusa albo dlatego, że Bóg Wszechmogący nie nosi imienia Jezusa i że Biblia nigdzie nie wspomina o imieniu „Bóg Wszechmogący”. Twierdzą oni nawet, że kto wierzy w Boga Wszechmogącego, ten zdradza Pana Jezusa. W rezultacie tacy ludzie nie powitali Pana i ulegli katastrofom. Czy więc przyjęcie Boga Wszechmogącego faktycznie oznacza zdradzenie Pana Jezusa? W tym odcinku z serii W poszukiwaniu prawdziwej wiary dowiadujemy się więcej o zjawieniu się i dziele Boga oraz próbujemy znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze