01Ostrzeżenie zwątpienia Tomasza w wierze dla tych, którzy chcą powitać Pana powracającego w dniach ostatecznych

Biblia mówi, że Tomasz nie miał w sobie wiary, dopóki nie ujrzał Pana, i że został tak oto napomniany przez Pana Jezusa: „Uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20:29). Jakie ostrzeżenie w tych słowach można odnieść do tych, którzy chcą powitać Pana Jezusa powracającego w dniach ostatecznych? Wielu ludzi trwa uparcie przy proroctwie mówiącym, że Pan zstąpi na obłoku, ignorując proroctwa o Panu przychodzącym w tajemnicy. Nie chcą wierzyć świadectwom o tym, że Pan już powrócił w ciele, i uparcie twierdzą, że uwierzą w Jego powrót, gdy zobaczą Go zstępującego na obłoku. Czy przez to narażają się na powtórzenie błędu Tomasza?

Wersety biblijne do wykorzystania

„I powiedzieli mu inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. Lecz on powiedział do nich: Jeśli nie zobaczę na jego rękach śladów gwoździ i nie włożę mego palca w ślady gwoździ, i nie włożę mojej ręki w jego bok, nie uwierzę. A po ośmiu dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i powiedział: Pokój wam. Potem powiedział do Tomasza: Włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz” (J 20:25-27).

„Jezus mu powiedział: Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20:29).

„Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen” (Obj 1:7).

02Właściwy sposób powitania Pana

Jeśli chodzi o powitanie Pana, powinniśmy wyciągnąć naukę z błędu Tomasza. Nie możemy czekać, aż ujrzymy Pana przybywającego na obłoku, i dopiero wtedy uwierzyć. Jak zatem możemy powitać Pana? Pan Jezus powiedział nam o tym bardzo jasno: „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Mt 25:6). Księga Objawienia przepowiada: „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Obj 3:20). Widzimy tu, że kluczowe w powitaniu Pana jest nasłuchiwanie Bożego głosu – to jedyny sposób, by Go powitać. Gdy słyszymy, że ktoś niesie świadectwo tym, że Pan powrócił, musimy zadawać pytania i dociekać, a w momencie gdy rozpoznamy głos Boga, musimy Go zaakceptować i się podporządkować. Czyż nie na tym polega powitanie Pana?

Wersety biblijne do wykorzystania

„Uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20:29).

„Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie” (Mt 24:44).

„Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby” (Obj 16:15).

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16:12-13).

„Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Obj 3:20).

„O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Mt 25:6).

„A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi” (Mt 25:10).

„Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną” (J 10:27).

„Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (Obj 2:7).

Polecane artykuły

Jak wypełniło się proroctwo o powrocie Pana Jezusa

Jak wypełniło się proroctwo o powrocie Pana Jezusa

Jak powinniśmy powitać Pana Jezusa, gdy przyjdzie zapukać do naszych drzwi?

Jak powinniśmy powitać Pana Jezusa, gdy przyjdzie zapukać do naszych drzwi?

Wideo do wykorzystania

Więcej tematów

Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa
Zbawiciel powrócił
Zbawienie a uzyskanie pełnego zbawienia
Zbawienie a uzyskanie pełnego zbawienia
Czym dokładnie jest wiara w Boga
Czym dokładnie jest wiara w Boga
Czy słyszałeś głos Boga?
Czy słyszałeś głos Boga?
Jak Pan się ukazuje, gdy powraca
Jak Pan się ukazuje, gdy powraca
Błędy do naprawienia przed powitaniem powracającego Pana
Błędy do naprawienia przed powitaniem powracającego Pana