01Co tak naprawdę oznacza dostąpienie zbawienia? A co oznacza dostąpienie pełnego zbawienia?

Wiele osób uważa, że dzięki wierze w Pana ich grzechy zostały odpuszczone, a raz uzyskane zbawienie oznacza zbawienie wieczne oraz że w chwili powrotu Pana zostaną natychmiast pochwyceni do królestwa niebieskiego. Jednakże, choć ludzkie grzechy zostały odpuszczone, nadal ogranicza ich grzeszna natura i żyją w błędnym kole grzechu i spowiedzi, nie mając możliwości wyzwolenia się. Grzeszna natura człowieka nie została oczyszczona. W Biblii napisano: „(…) świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana” (Hbr 12:14). Czy więc ci, którzy nie zostali jeszcze oczyszczeni ze swej grzesznej natury, są tymi, którzy dostąpili pełnego zbawienia? Czy mają szansę na pochwycenie prosto do królestwa niebieskiego? Co tak naprawdę oznacza dostąpienie zbawienia? A co oznacza dostąpienie pełnego zbawienia?

Wersety biblijne do wykorzystania

„Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony” (J 3:17).

„Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16:16).

„To bowiem jest moja krew nowego testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów” (Mt 26:28).

„(…) świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana” (Hbr 12:14).

„Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7:21).

„To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka; A w ich ustach nie znaleziono podstępu. Są bowiem bez skazy przed tronem Boga” (Obj 14:4-5).

02Jedynie Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych może umożliwić ludziom odrzucenie ich grzesznej natury i oczyszczenie ich tak, by mogli dostąpić pełnego zbawienia

Niektórzy ludzie sądzą, że osiągniecie zmiany poprzez wiarę w Pana oznacza praktykowanie np. pokory i cierpliwości zgodnie ze słowami Pana, a także niesienie krzyża, miłowanie swoich nieprzyjaciół oraz ujarzmianie własnego ciała i odrzucanie wszystkiego, co przyziemne, by pracować i nauczać w imieniu Pana. Pytają, jak to jest, że skoro muszą jedynie postępować w ten sposób, by uzyskać zbawienie Boże, to dlaczego muszą przyjąć Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych?

Wersety biblijne do wykorzystania

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki” (J 8:34-35).

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16:12-13).

„A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym” (J 12:47-48).

„Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia” (Hbr 9:28).

03Obietnica oraz błogosławieństwa Boże dla osób, które zostały oczyszczone i osiągnęły pełne zbawienie

Wersety biblijne do wykorzystania

„Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Obj 21:3-4).

„Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga” (Obj 2:7).

„Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci” (Obj 2:11).

„Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta” (Obj 22:14).

„To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka. Dlatego są przed tronem Boga i służą mu we dnie i w nocy w jego świątyni, a zasiadający na tronie osłoni ich sobą jak namiotem. Nie zaznają już głodu ani pragnienia, nie porazi ich słońce ani żaden upał; Ponieważ Baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu” (Obj 7:14-17).

Zbawienie a uzyskanie pełnego zbawienia

Oficjalna strona internetowa