01

Katastrofy następują jedna po drugiej, a znaki zapowiadające powrót Pana już się ukazały – Pan już powrócił

Zarazy, głód, trzęsienia ziemi, powodzie i inne katastrofy coraz częściej występują na całym świecie i stają się coraz groźniejsze. Także i na niebie pojawiają się niezwykłe zjawiska. Przepowiednie dotyczące powrotu Pana w dużej mierze już się wypełniły. Pan Jezus, za którym tęskniliśmy przez te wszystkie lata, przybył do nas w tajemnicy już dawno temu.

Wersety biblijne do wykorzystania:

Ważne słowa Boga:

Nadeszły dni ostateczne i w krajach na całym świecie panuje chaos: polityczny zamęt, głód, plagi, powodzie i susze są wszędzie, świat ludzki dotknęła katastrofa i Niebo zesłało klęskę. To są znaki dni ostatecznych. Tymczasem dla ludzi ten świat zdaje się coraz bardziej i bardziej światem wesołości oraz przepychu. Gdy ludzie spoglądają na świat, ich serca ciągnie ku niemu i wielu nie jest w stanie wyrwać się ze świata; ogromne rzesze ludzi będą omamione przez tych, co stosują podstęp oraz czarnoksięstwo.

fragment rozdziału „Praktyka (2)”

Wideo do wykorzystania

02

Pan powraca w tajemnicy, zanim nastąpią katastrofy, a po katastrofach ukazuje się otwarcie

Jeśli chodzi o powitanie Pana, wielu ludzi zwraca tylko uwagę na proroctwo zstąpienia Pana na obłoku, zaś nie pamięta o proroctwach mówiących, że Pan stanie się ciałem i przybędzie w tajemnicy: „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie” (Łk 12:40). „Oto przychodzę jak złodziej” (Obj 16:15). W rzeczywistości Pan powraca w tajemnicy, zanim nastąpią katastrofy, i tworzy grupę zwycięzców. Następnie ukaże się otwarcie po katastrofach, aby nagrodzić dobrych i ukarać złych. W ten sposób całkowicie wypełniają się proroctwa o powrocie Pana.

Wersety biblijne do wykorzystania:

Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie” (Łk 12:40).

Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby” (Obj 16:15).

Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie” (Łk 17:24-25).

A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym” (J 12:47-48).

Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (1P 4:17).

Również na sługi i na służebnice w tych dniach wyleję Mojego ducha. I pokażę cuda w niebie i na ziemi, krew i ogień, i słupy dymu. Słońce stanie się ciemnością, a księżyc – krwią, przed nadejściem wielkiego i strasznego dnia Jahwe” (Jl 2:29-31).

Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą” (Mt 24:30).

Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen” (Obj 1:7).

Uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20:29).

Ważne słowa Boga:

Słowo ukazuje się w ciele

Od kilku tysięcy lat człowiek z utęsknieniem oczekuje możliwości bycia świadkiem przyjścia Zbawiciela. Człowiek pragnie ujrzeć Jezusa Zbawiciela schodzącego na białym obłoku, we własnej osobie, pośród tych, którzy od tysięcy lat tęsknili za Nim i Go pragnęli. Człowiek pragnie powrotu Zbawiciela i Jego ponownego złączenia z ludźmi, to znaczy tego, by Jezus Zbawiciel powrócił do ludzi, z którymi był rozdzielony przez tysiące lat. I człowiek ma nadzieję, że jeszcze raz dokona On dzieła zbawienia, które uczynił pośród Żydów, wykaże się współczuciem i miłością dla człowieka, wybaczy mu jego grzechy, uniesie je na swoich barkach, a nawet poniesie wszelkie ludzkie występki i uchroni człowieka od grzechu. Ludzie pragną, by Jezus Zbawiciel był taki, jak dawniej – kochający, życzliwy oraz czcigodny, który nigdy nie okazuje człowiekowi gniewu i nigdy mu nic nie zarzuca. Ten Zbawiciel wybacza i nosi wszystkie ludzkie grzechy, a nawet ponownie umiera na krzyżu za człowieka. Od odejścia Jezusa podążający za Nim uczniowie i wszyscy spośród świętych, którzy zostali zbawieni dzięki Jego imieniu, mocno za Nim tęsknili i czekali na Niego. Wszyscy zbawieni mocą łaski Jezusa Chrystusa w Wieku Łaski oczekiwali na ten szczęśliwy dzień w trakcie dni ostatecznych, kiedy Jezus Zbawiciel przybywa na białym obłoku i pojawia się pośród ludzi. Jest to oczywiście także wspólne życzenie wszystkich tych, którzy przyjmują dziś imię Jezusa Zbawiciela. W całym wszechświecie wszyscy, którzy wiedzą o zbawieniu Jezusa Zbawiciela, z niecierpliwością oczekują nagłego przyjścia Jezus Chrystusa, by spełniły się Jego słowa wypowiedziane na ziemi: „Powrócę tak samo, jak odszedłem”. Człowiek wierzy, że po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezus powrócił do nieba na białym obłoku i zajął swoje miejsce po prawicy Najwyższego. Człowiek podobnie sądzi, że Jezus zstąpi powtórnie na białym obłoku (odnosi się to do tego obłoku, na którym Jezus udał się z powrotem do nieba), pośród tych, którzy tak bardzo za Nim tęsknili od tysięcy lat i że przybierze wizerunek oraz szaty Żydów. Po ukazaniu się człowiekowi zapewni ludziom pożywienie oraz sprawi, że żywa woda wytryśnie przed nimi i będzie żył między ludźmi, pełen łaski oraz miłości, żywy i prawdziwy. I tak dalej. A jednak Jezus Zbawiciel tego nie uczynił. Zrobił coś odwrotnego niż myślał człowiek. Nie pojawił się pośród tych, którzy pragnęli Jego powrotu, i nie przybył do wszystkich ludzi, poruszając się na białym obłoku. On już przybył, ale człowiek Go nie zna i pozostaje nieświadomy. Człowiek oczekuje Go bezcelowo, nieświadom, że On już zstąpił na „białym obłoku” (obłoku, który jest Jego Duchem, Jego słowami i Jego całym usposobieniem oraz wszystkim, czym On jest) i teraz znajduje się pośród grupy zwycięzców, którą utworzy w dniach ostatecznych. Człowiek tego nie wie: choć święty Jezus Zbawiciel jest pełen uczucia i miłości dla człowieka, jakże mógłby działać w „świątyniach” zamieszkałych przez plugastwo i nieczyste duchy? Chociaż człowiek oczekuje na Jego przybycie, w jaki sposób może On ukazać się tym, którzy spożywają ciało nieprawych, piją ich krew, noszą ich ubiór, którzy wierzą w Niego, ale Go nie znają, którzy ciągle Go przepędzają? Człowiek wie jedynie, że Jezus Zbawiciel jest pełen miłości i współczucia, i jest ofiarą za grzechy przepełnioną odkupieniem. Człowiek nie ma jednak pojęcia, że On jest też Samym Bogiem, który promienieje prawością, majestatem, gniewem i osądem, posiada autorytet oraz jest pełen godności. I dlatego, chociaż człowiek niezmiernie pragnie powrotu Odkupiciela, a jego modlitwy poruszają nawet Niebo, Jezus Zbawiciel nie ukazuje się tym, którzy w Niego wierzą, ale Go nie znają.

fragment rozdziału „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«”

Ewangelia – FAQ

Gospel Q&A

Niesiecie świadectwo o tym, że Bóg stał się ciałem jako Syn Człowieczy, aby wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych, a jednak większość duchownych i starszych utrzymuje, że Pan powróci z obłokami. Opierają to przede wszystkim na wersetach biblijnych: „Ten Jezus (…) przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba” (Dz 1:11). „Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko” (Obj 1:7). Co więcej, duchowni i starsi również nauczają nas, że każdy Pan Jezus, który nie przychodzi z obłokami, jest fałszywy i należy go odrzucić. Nie jesteśmy więc pewni, czy ten pogląd jest zgodny z Biblią; czy takie rodzaj zrozumienia jest poprawny, czy też nie?

Gospel Q&A

Pan obiecał, że powróci, by zabrać nas do królestwa niebieskiego, a jednak jesteście świadkami tego, że Pan już stał się ciałem, by wykonać dzieło sądu dni ostatecznych. Zgodnie z proroctwem biblijnym Pan nadejdzie na chmurach, pełen mocy i chwały: dlaczego różni się to od sekretnego nadejścia Pana poprzez wcielenie, którego byliście świadkami?

Wideo do wykorzystania

Film ewangeliczny „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (2) – Czy kiedy Pan powróci, przekaże człowiekowi objawienie?

Film ewangeliczny „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (2) – Czy kiedy Pan powróci, przekaże człowiekowi objawienie?

Film ewangeliczny „Przepiękny głos” Klip filmowy (1) – W jaki sposób wypełniają się proroctwa o powrocie Pana Jezusa?

Film ewangeliczny „Przepiękny głos” Klip filmowy (1) – W jaki sposób wypełniają się proroctwa o powrocie Pana Jezusa?

Film ewangeliczny „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (1) – Tajemnica przyjścia Syna Człowieczego

Film ewangeliczny „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (1) – Tajemnica przyjścia Syna Człowieczego

Film ewangeliczny „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (4) – Znaki drugiego przyjścia Pana Jezusa

Film ewangeliczny „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (4) – Znaki drugiego przyjścia Pana Jezusa

Film ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (2) – Kiedy Pan powróci, w jaki sposób ukaże się ludzkości

Film ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (2) – Kiedy Pan powróci, w jaki sposób ukaże się ludzkości

Muzyka chrześcijańska „Ci, którzy porzucą Chrystusa dni ostatecznych, poniosą wieczną karę”

Muzyka chrześcijańska „Ci, którzy porzucą Chrystusa dni ostatecznych, poniosą wieczną karę”

03

Jak powitać Pana, gdy przebywa tu w tajemnicy

Zanim nastąpią katastrofy, Pan przychodzi w tajemnicy, lecz ukaże się otwarcie już po katastrofach. Jak zatem możemy powitać Pana, gdy przebywa tu w tajemnicy? A Objawienie Jana 3,20 prorokował: „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną”. Gdy Pan powraca na ziemię w dniach ostatecznych, wypowiada słowa, by znaleźć swoje owce. Panny mądre słuchają Bożego głosu, przyjmują go i idą za nim. Są to ludzie, którzy witają Pana i zasiadają na Jego uczcie, zanim nadejdzie czas wielkich katastrof.

Wersety biblijne do wykorzystania:

Ważne słowa Boga:

skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać Bożej woli, słów Bożych, Jego wypowiedzi – bo tam, gdzie wypowiadane są nowe słowa Boże, tam jest Jego głos, a tam, gdzie są Jego ślady, tam są uczynki Boga. Tam, gdzie jest wyraz Bożej obecności, tam Bóg się pojawia, a tam, gdzie On się pojawia, tam istnieje prawda, droga, życie. Poszukując śladów Boga, zignorowaliście słowa mówiące, że „Bóg jest prawdą, drogą i życiem”. Zatem, kiedy wielu ludzi otrzymuje prawdę, nie wierzą oni, że odnaleźli ślady Boga, a tym bardziej nie uznają tego, że Bóg się pojawił. Jak poważny jest to błąd! Pojawienia się Boga nie można pogodzić z koncepcjami człowieka, a tym bardziej nie może się Bóg pojawić na życzenie człowieka. Bóg podejmuje własne decyzje i ma własne plany co do wykonania Jego dzieła. Ponadto ma On własne cele i własne metody. Bóg nie potrzebuje omawiać z człowiekiem swojego dzieła czy szukać porady człowieka, tym bardziej nie potrzebuje informować każdej osoby o swoim dziele. Takie jest usposobienie Boga, a ponadto powinno być ono uznane przez każdego. Jeśli pragniecie doświadczyć pojawienia się Boga, jeśli pragniecie iść Jego śladami, musicie najpierw wyjść poza własne koncepcje. Nie wolno wam domagać się od Boga, aby czynił to czy tamto. Tym bardziej nie powinieneś umieszczać Go we własnych ramach i ograniczać Go do swoich koncepcji. Zamiast tego, powinniście pytać, jak poszukiwać śladów Boga, jak przyjąć Jego pojawienie się i jak poddać się Jego nowemu dziełu. Oto, co powinien czynić człowiek. Ponieważ człowiek nie jest prawdą ani nie posiada prawdy, powinien poszukiwać, akceptować i być posłusznym.

fragment rozdziału „Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek”

Wideo do wykorzystania

Polecane artykuły

5 proroctw biblijnych o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa spełniło się

Czasy ostateczne – 5 proroctw biblijnych o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa spełniło się

Nadchodzi wielki ucisk: jak powitać powracającego Pana

Nadchodzi wielki ucisk: jak powitać powracającego Pana

Jak wypełniło się proroctwo o powrocie Pana Jezusa

Jak wypełniło się proroctwo o powrocie Pana Jezusa

Jak powinniśmy powitać Pana, gdy przyjdzie zapukać do naszych drzwi

Jak powinniśmy powitać Pana Jezusa, gdy przyjdzie zapukać do naszych drzwi?

Więcej wspaniałej treści

Więcej tematów